فهرست

نمونه دادخواست،دادنامه،شکواییه،لایحه

نمونه شکوائیه تهمت و افترا

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و اتقلاب
با سلام و احترام
به استحضار می رساند فردی به هویت ... با مراجعات مکرر خود به محل کار اینجانب واقع در ... نه تنها موجبات مزاحمت بنده را فراهم نموده است بلکه با استعمال الفاظ نامناسب اقدام به ایراد تهمت و افترا(تهمت زدن) نسبت به بنده نموده است. مشتکی عنه آگاهانه و عالمانه مبادرت به ارائه دست نوشته ای عادی به سازمان محل کار بنده نموده و صراحتاً امری را نسبت به اینجانب نسبت داده است که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می گردد.
از آنجا که مشتکی عنه با اقدامات آگاهانه خود موجب مزاحمت و سلب امنیت شغلی و روانی بنده گردیده است، فلذا مستند به ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، شروع به تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرم فوق الذکر مستدعی می باشد.
در انتها و در راستای تشهیذ ذهن آن مقام محترم استماع شهادت شهود مورد درخواست است.


نمونه شکواییه جرم سو استفاده از سفید امضا:«خیانت در امانت در سفید امضا»

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

 مشتکی عنه ................. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ................ هستیم. اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم. متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور ................. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است. با وجود تساهل به خاطر رابطه ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند. متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است. لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ........... تاریخ ............... مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل:

1- ........................

2- ..........................

3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ................... تاریخ .................. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ ............... ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب............

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

اینجانب مالک خط تلفن به شماره ........... می باشم که مشتکی عنه از طریق شماره های ..................... . از تاریخ  ................. .. به مدت  ................ با بنده تماس گرفته و ایجاد مزاحمت کرده است. اینجانب بارها از ایشان تقاضا کرده ام که دیگر مزاحم نشوند، اما ایشان همچنان به مزاحمت های خود ادامه می دهند و علاوه بر تماس های تلفنی، پیامک های غیراخلاقی نیز ارسال می نمایند که موجب سلب آسایش بنده شده اند. لازم به ذکر است که با درخواست اینجانب در تاریخ ................. اخطاری از سمت شرکت مخابرات برای ایشان ارسال شد که این اقدام نیز بی فایده بوده است. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل لیست تماس ها و پیامک ها و .............. می باشد و با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات ایشان را استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که به مبلغ  ............................  است، بدواً صدور و اجرای فوری تامین خواسته را تقاضا دارم.نمونه دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

رياست محترم مجتمع قضايي  شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /      با خوانده عقد ازدواج دائمي در دفترخانه  شماره ونام شهرستان  منعقد كرده ايم. نظر به اينكه جهيزيه به شرح ليست ضميمه متعلق به اينجانبه مي باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به استرداد آن به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينه دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.


دادخواست صدور حکم بر فسخ قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار عالی می رساند:

1- اینجانب به موجب قرارداد مورخه .... یکباب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان..... را از خوانده محترم اجاره نمودم.

2- نظر به اینکه مستاجر قبلی با انقضاء مدت اجاره حاضر به تخلیه عین مستاجر نگردیده است خوانده نمی تواند عین مستاجره را تسلیم اینجانب نماید. و با ارسال اظهارنامه شماره..... نامبرده عدم توانایی خود را به تسلیم عین مستاجره اعلام نموده است.

علیهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 476 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر فسخ قرارداد اجاره مورخ .... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.


نمونه برگ شکایت کیفری

خواهشمند است دستور فرمایید مامورین انتظامی نسبت به این موضوع رسیدگی و برابر مقررات نسبت به دستگیری نامبرده اقدام و تحویل قانون قرار نمایند . از دستوری كه در این مورد صادر می فرمایید كمال تشكر را دارم.

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء


برگ دادخواست ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در ذكر سن بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی ام برای ازدواج متأسفانه امكان ازدواج از من گرفته می شود. نظر به اینكه آقای كه متقاضی ازدواج با اینجانبه می باشد به استناد ذكر دلایل و مستندات از شهادت شهود و استشهادیه و ... از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می باشد و ممانعت پدر/جد پدری ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می باشد فلذا مستنداً به ماده 1043 قانون مدنی و از باب اَلّحاكِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه شکواییه در خصوص تهدید به قتل

ریاست محترم دادگستری .......... (مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالی می رساند :

  • اینجانب ......... (شاكی دعوی ) در مورخ ...... هنگامی كه از خیابان ......... به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می كردم ، شخص مشتكی عنه آقای ........ كه به واسطه حصول كدورت فی مابین اینجانبان ، قصد انتقام گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده ام را دارند ، عالماً و عامداً بنده را مورد تعرض قرار داد و با ادای كلماتی ، به قتل تهدید نمود .
  • لذاً، به منظور عدم تجری شخص مشتكی عنه و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه آمیز احتمالی در آینده ، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب سال 1375 را دارم .
  • عند الزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم ، خیابان ..... جهت اثبات ادعا مورد استدعا است .

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاكی )

امضاء

آدرس شاكی :.........................

آدرس مشتكی عنه :..........................


نمونه متن شکواییه در رابطه با ممانعت از حق

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی .. به نشانی به مساحت . متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ . با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و . می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ . ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.نمونه شکواییه مزاحمت و سلب آسایش از طرف همسایگان

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه ..... یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در بالا هستم. مدتیست جناب آقای/خانم ...........(مشتکی عنه) که همسایه طبقه ........... ما با ایجاد سر و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر وصدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و اعتراض خود و سایر همسایگان را بارها به اطلاع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم....................با شماره تماس .......................و آقای/خانم...................با شماره تماس ....................... اعلام آمادگی کرده اند تا در صورت نیازدر دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.


نمونه دادنامه ی ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم فرزند با وکالت آقای نسبت به دادنامه شماره .......97 موضوع پرونده کلاسه ....97 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که طی آن حکم به بطلان دعوی در مورد خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ ........ دفتر اسناد رسمی شماره 16 شهرستان صادر گردیده است با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و تجدید نظر خوانده آقای فرزند در جلسه رسیدگی مورخ .......... بیان نموده که من چیزی به عنوان مهریه به این خانم نداده ام هر چند در این دادگاه عنوان نموده من بیشتراز مبلغ میلیون تومان وجه نقد مهریه را داده ام و طلا هم مقداری داده ام ولی مدرک ندارم و نمی توانم روی آن قسم بخورم و حاضر نیستم ایشان سوگند بخورد و با عنایت به متن اقرارنامه ( نامبرده اقرار نموده که نسبت به صداقی خود تمام و کمال از آقای زوج اخذ و دریافت نموده و هیچ گونه حقوقی و ادعایی ندارم ) لذا دادگاه اقرار به دریافت را با توجه به اعلام عدم پرداخت توسط تجدیدنظرخوانده که کذب و فاسد دانسته و بنابراین تعیین نظرخواهی در نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۳۵۶، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ دفتر اسناد رسمی ۱۵ شهرستان موضوع قرار فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رییس دادگاه مستشار دادگاه


نمونه دادخواست ثبت ازدواج دائم

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب عقد نامه عادی مورخ با آقای عقد ازدواج دائم منعقد نموده و مهریه نیز به میزان فیمابین توافق گردیده و صیغه عقد نیز بر همان اساس جاری شده است. با توجه به وقوع عقد ازدواج دائمی فیمابین و عدم همراهی خوانده در ثبت رسمی آن مستنداً به مواد 220 قانون مدنی و31قانون ثبت احوال مصوب 1363 صدور حكم به الزام خوانده به ثبت عقد ازدواج دائم به مهریه /ریال و شرایط مذكور در فتوكپی عقد نامه تقدیمی به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست .

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست تخلیه ملک

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

سلام علیکم

با تقدیم ادب و احترام به استحضار می رساند:

1-اینجانب مالک ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ..... واقع در بخش.... شهرستان..... می باشم که آن را به موجب قرارداد مورخه .... برای مدت یکسال به خوانده اجاره داده ام.

2-نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی باشد و با مراجعات مکرر به نامبرده نیز،حاضر به رفع تصرف از عین مستاجره نگردیده است.

لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.


نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به موجب عقدنامه (صیغه نامه) مورخ باآقای (خوانده دعوی) عقد نكاح منقطع منعقد نموده كه ثمره آن تعداد فرزند به نامهای و می باشد . با توجه به اینكه تاكنون عقد نكاح مذکور به ثبت نرسیده و ثبت واقعه نكاح برای صدور شناسنامه فرزندان و درج نام آنان در شناسنامه والدین الزامی است فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی و31 قانون ثبت احوال مصوب 1363صدور حكم محكومیت خوانده به ثبت عقد نكاح منقطع با شرایط و مدت مندرج در عقدنامه مذكور به انضمام کلیة خسارات وهزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست .


دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم یا موقت

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ توسط آقای/ خانم فی مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می گردد كه شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می دهند. شروط عقد نیز عبارت از می باشند. نظر به اینكه خوانده با انكار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می رود فلذامستنداً به مادة220 قانون مدنی صدور حكم به اثبات رابطه زوجیت براساس شروط مقرر فیمابین و ثبت آن واقعه به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست..

محل امضاء مهر انگشتدادخواست صدور حکم بر تعديل اجاره بها

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش.... شهرستان می باشم که به موجب قرارداد مورخه ..... برای مدت یکسال به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه خوانده پس از گذشت سه سال از تاریخ انقضا عقد اجاره حتی با ارسال اظهارنامه شماره .... حاضر به افزایش اجاره بها نگردیده است و از طرفی هزینه زندگی ترقی نموده است مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تعدیل اجاره بها با توجه به درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر


دادخواست صدور حکم بر تخليه به لحاظ تخلف مستاجر از مفاد قرارداد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام و دعای خیر- احتراماً به استحضار می رساند:

1- اینجانب مالک یک باب آپارتمان دارای پلاک ثبتی .... واقع در بخش..... شهرستان.... می باشم که آن را به خوانده محترم اجاره داده ام.

2- نظر به اینکه عین مستاجره جهت سکونت به خوانده اجاره داده شده است نامبرده برخلاف مفاد قرارداد آن را تبدیل به محل سکونت نموده است.

لهذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به بند 6ماده قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خواهان

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

فرزند اینجانب به نام دارای شناسنامة شماره صادره از . در تاریخ متولد و با وجود آنكه از بدو تولد در بین تمام آشنایان و بستگان به نام نامیده شده است ولی سند سجلی فوق الذكر به نام برای وی انتخاب و ثبت گردیده است. نظر به اینكه دو نام داشتن در زندگی روزمره مشكلات متعددی را ایجاد كرده است و از طرفی دیگر نام (كه وی بدان اشتهار دارد) واجد معانی عالیه و از هر حیث بر نام مذكور در سند سجلی فوق الاشعار برتری دارد فلذا صدور حكم بر محكومیت خوانده به تغییر نام كوچك فرزندم مذكور در شناسنامه از به به استناد مواد 995 قانون مدنی و 20 قانون ثبت احوال به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینة دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز استناد می نماید.

محل امضاء مهر

اثر انگشت


نمونه صورتجلسه تامین دلیل

به تاریخ ......... ساعت ..... در اجرای مفاد قرار تامین دلیل صادره به كلاسه ........... شعبه ....... دادگاه ......... اینجانب .... عضو مجری قرار حسب ارجاع مقام محترم ...... در معیت ... خواهان قرار تامین به نشانی ..... دفتر خانه ...... مراجعه نموده ، ملاحظه می شود اینك كه ساعت 8 صبح ........ می باشد دفتر خانه مذكور فعال و دایر است . با مراجعه به آقای سر دفتر و معرفی خود و ارائه كارت شناسایی و معرفی خواهان اجرای قرار و تفهیم اعلام گرید در اجرای قرار تامین صادره به كلاسه فوق كه اینك رونوشتی از آن جهت ملاحظه ارائه می شود اینجانب حسب ارجاع دادگاه صادركننده قرار به منظور ضبط دلایل حضور هر یك از طرفین قرارداد مورخ ...... تنظیمی در ........ حضور یافته و مقرر است وفق قرار صادره دلایل استنادی خواهان تامین شود ، قرار به آقای سر دفتر ارائه و مطالعه نمود، اینجانب و خواهان تا آخر ساعت اداری در دفتر خانه حضور داشتیم طرف درخواست حضور نیافت .

عضو مجری قرار خطاب به خواهان : با ملاحظه اینكه به حكایت اظهار نامه شماره ..... مورخ ...... و قرارداد ضمیمه درخواست طرفین توافق كرده اند در تاریخ .... در این دفتر خانه حاضر شوند و با توجه به پایان ساعت اداری دفتر خانه و عدم حضور فروشنده اظهارات خود را بیان نموده ، مدارك استنادی را ارائه نمایند .

خواهان اظهار داشت : اینجانب حسب قرارداد مورخ ....... و اظهار نامه شماره .......... مورخ ........ یك دستگاه آپارتمان واقع در ....... را از خوانده آقای ... خریداری نموده ، مبلغ ...........ریال از ثمن پرداخت و مقرر بوده بقیه در تاریخ ..... در دفتر خانه ... پرداخت شود . اینك ، ضمن تقدیم مدارك مذكور درخواست ضبط دلایل را دارد .

عضو مجری قرار : پس از اخذ قرارداد مورخ ............، اظهار نامه مذكور و چك بانكی شماره ....... مورخ ............. بانك ...........به مبلغ ............ریال ملاحظه می شود خریدار مانده ثمن را آماده پرداخت نموده لیكن فروشنده تا این ساعت حضور نیافته ، طبق اعلام آقای سر دفتر مداركی هم ارائه نكرده است . اینك با توجه به عدم حضور فروشنده و پایان یافتن ساعت اداری حسب قرارداد و اظهار نامه پیوست پرونده اجرای قرار در ساعت 14 ( با ضبط دلایل حضور خریدار و آمادگی وی به انجام معامله و امضاء صورت جلسه وی و اینجانب ) پایان یافت و مراتب به تائید و امضای آقای سر دفتر رسید و در ساعت 30/14 محل اجرای قرار را ترك نمودیم .

خواهان سر دفتر مجری قرار


نمونه دادخواست تقسیم ترکه

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ در محل اقامت دائمی خود در در گذشته اند و اینجانب به شماره شناسنامه و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره های شناسنامه ورثه حین الفوت می باشیم كه گواهی انحصار وراثت صادره به شماره مورخ صادره از شعبه شماره و نام شهرستان مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینكه ما ترك فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حكم بر تقسیم ماترك فیمابین ورثه به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیكه ماترك قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذكر به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


دادخواست ملاقات فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب/اینجانبه با خوانده به استناد كپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / عقد ازدواج دائمی در دفترخانه شماره ونام شهرستان منعقد كرده ایم. حاصل این ازدواج تعداد فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی بوده است. نظر به تحقق متاركه و طلاق فیمابین اینجانبان در دفترخانه شماره شماره ونام شهرستان طی سند طلاق شماره مورخ / / مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی صدور حكم محكومیت خوانده به تمهید ملاقات فرزند/ فرزندان مذكور در زمان و مكان مناسب به انضمام كلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشتنمونه دادخواست رفع مهروموم ترکه

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل صدور قرار مهر و موم ماترك

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

متعاقب فوت شادروان فرزند مورث قانونی در تاریخ روز/ماه/سال در محل اقامت دائمی خود در نام شهرستان آقای/خانم بعنوان ورثة نامبرده درخواست مهر و موم/ و تحریر تركه را از شعبه دادگاه عمومی نام شهرستان مطرح و با توفیق اخذ قرار شمارة ماترك آن مرحوم روز/ماه/سال مهر و موم/ و تحریر می گردد. نظر به اینكه یا سایر ورثه در جریان انجام امور اصلاحی و سازش هستیم/نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال ضایع شدنی و سریع الفساد وجود دارد/ نظر به اینكه در ضمن اموال مهر و موم شده اموال متعلق به غیر وجود دارد مستندآً به ماده 194 قانون امور حبس رفع مهر و موم اجرا شدة شمارة از ماترك آن شادروان كه در تاریخ روز/ماه/سال بعمل آمده است مورد استدعاست.

محل امضاء مهر انگشت


نمونه دادخواست تعدیل مهریه

خواهان

خانم/آقای

خوانده

خانم/آقای

وکیل

خواسته

تعدیل اقساط مهریه دادنامه . مندرج . شعبه . تهران

دلایل و منضمات

ریاست محترم شعبه . دادگاه خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانب در مورخ . به موجب دادنامه . همین شعبه محکوم به پرداخت ۱۰ سکه پیش پرداخت و ماهانه ۱ سکه بهار آزادی در حق خوانده بابت مهریه محکوم شدم و همانطور که میدانید سکه به طور ناگهانی چندین برابر شده است با توجه به اینکه اینجانب کارمند می باشم پرداخت یک سکه با قیمت کنونی در ماه از توان مالی اینجانب خارج است لذا مستدعی است حکم بر تعدیل اقساط مهریه از ماهانه یک سکه به هر سه ماه یک سکه صادر فرماید.

با احترام مجدد

امضاء


نمونه دادخواست تقسیم مال مشاع

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات و آدرس خواهان

خوانده

مشخصات و آدرس خوانده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یل نماینده قانونی ( درصورت وجود )

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای تقسیم مال مشاعی

دلایل و منضمات

1- فتوکپی مصدق شناسنامه 2- فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه 3- عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان . . . .

با سلام

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند رسمی شماره . . . . یا ( قرارداد عادی ) که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم می گردد اینجانب ملکی با مشخصات مرقوم را به صورت مشاع ، با خوانده ، شریک می باشم .

نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای اینجانب مقدور نمی باشدو اینجانب تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارم ، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد ، یا فروش مال مشاع ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ، مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

. . . . . . . . . .


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه

//

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری در صورت داشتن وکیل

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد و ماده1129 قانون مدنی (استنکاف خوانده از تأدیه نفقه موکله به مدت شش ماه و عدم امکان الزام وی به تأدیه آن)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران 2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه 3ـ تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... 4ـ وکالتنامه در صورت داشتن وکیل

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب خواهان یا وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته پیوستی، خوانده، از دادن نفقه موکله به مدت6 ماه استنکاف ورزیده و امکان الزام وی به تأدیه آن وجود ندارد (تخلف خوانده از بند یک شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرایط مندرج در ماده1129 قانون مدنی)

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

رابعا؛ با ملاحظه اینکه مستند به بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، خوانده به موکله، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

خامسا؛ با لحاظ اینکه وفق ماده1146 قانون مدنی، موکله یک سکه از سکه های بهار آزادی مهریه خویش/ هزار ریال از مهریه ما فی القباله خویش را به خوانده، در قبال صدور حکم طلاق خلع نوبت اول، بذل نموده است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اخذ پرونده به شماره کلاسه ... به منظور احراز تخلف خوانده از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، وفق ماده215 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و مادتین1129 و1146 قانون مدنی

با تقدیم شایسته ترین احترامات


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق ازسوی زوجه به علت عسر و حرج

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان(محل اقامت خوانده)

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب عقدنامه به شماره سریال ...... مورخ .....دفترخانه شماره (شماره و نام شهرستان ) عقد ازدواج دائم منعقد کرده ایم.حاصل این ازدواج در خلال مدت ..... ماه/سال ..... پسر/دختر به اسم /اسامی ..... میباشد.نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه ذکر یکی از شرایط مذکور در بندهای 1 الی 5 ماده 1130 قانون مدنی گردیده ام به نحوی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج اینجانب میباشد و این موضوع باشهادت شهود /استعلام از ..... و ..... قابل اثبات می باشد .فلذا به استناد ماده 1130 و تبصره ذیل آن صدور حکم گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه ی دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.

محا امضاء- مهر -اثر انگشت


نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت .... پیش جهت مراقبت از ملک خود که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود از اقای ...که همسایه ی اینجانب است تقاضا کردم و ایشان پذیرفت.متهم در مدت ... در ملک بنده مشغول بوده تا اینکه در تاریخ ...اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ملک (مغازه یا خانه یا ...)بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نامبرده ،ملک را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری میکند .بنابراین بنده اظهار نامه ای در تاریخ ...به شماره ی .... به نامبرده ارسال کردم و طی اظهارنامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند .لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه و اسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... میباشد و نیز با نظر به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی میباشد با استناد به ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا میباشد و همچنین از آنجایی که خسارتهای وارد شده به اینجانب مبلغ .... ریال میباشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.


نمونه اظهار نامه ی استرداد اتومبیل مشاعی

خلاصه اظهارات

به نام خدا

با عرض سلام و ادب

احتراما به تجویز ماده 156 قانون ایین دادرسی مدنی ،رسما و قانونا به استحضار شما مخاطب محترم میرساند :

همانگونه که مستحضرید اینجانب مالک رسمی سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودروی سواری BmwI228 به شماره پلاک انتظامی .... ایران... میباشم .که این خودرو ببه موجب سند رسمی به شماره ... مورخ 1397/8/28 صادره از دفتر اسناد رسمی ... تهران به اینجانب انتقال یافته که خودروی موصوف در اختیار شما میباشد .

برای دیدن فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید .


نمونه اظهار نامه ی فسخ قرارداد اجاره

به نام خدا

مخاطب محترم جناب اقای ...

احتراما به استحضار میرساند نظر به اینکه طبق عقد اجاره مورخه ... جنابعالی بایستی ظرف مدت ده روز از پایان هرماه مبلغ ...از بابت اجاره بها پرداخت نمایید ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن اظهار نامه لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

ریاست محترم مجتمع قضایی ...

سلام علیکم

اینجانب وکیل خواهان نکات ذیل را به استحضار میرساند:

1ـ موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک ... دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در ... طبقه ...، قطعه... تفکیکی پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران به نشانی ... است.

2ـ وفق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب22/8/1357 مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، واحد ثبتی محلی است که ملک مذکور، در حوزه آن، واقع است و دادگاهها صرفا مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته (املاک جاری) و همچنین وفق رأی وحدت رویه15/1/1360 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مرجع تشخیص قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته ولی در میان شرکاء، محجور یا غائب مفقودالاثر وجود دارد، هستند و در مانحن فیه، آپارتمان موصوف، از املاکی است که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و خوانده محترم، محجور یا غائب مفقودالاثر نمی باشد و ملک موصوف، در حوزه اداره ثبت اسناد و املاک ... است و مستند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه به شماره ... مورخ ... آپارتمان فوق الذکر، غیرقابل افراز، تشخیص و اعلام گردیده است.

برای مشاهده ی فایل کامل دادخواست به فایل pdfیا word رجوع فرمایید.نمونه شکواییه جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان(نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم)

با سلام احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... اقای/اقایان- خانم/خانم ها .... فرزند .... به نشانی ..... با اقدامات (ذکر اقدامات انجام شده برای اخلال در نظم و آسایش عمومی) و با هیاهو و جنجال / حرکات غیرمتعارف /تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شده اند . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل pdf یا word رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تامین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی (نام شهرستان محل اقامت خوانده )

باسلام احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب به موجب کپی مصدق ...فقره سفته ی تقدیمی به شماره ی/شماره های خزانه داری کل ...سری... مبلغ... ریال از خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و خوانده از پرداخت آن خودداری میکنند.فلذا مستندا به مواد 198 و 249 و307 و309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خواندگان ردیف دوم به بعد بعنوان ظهرنویس طلبکارم .

لطفا برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست به قسمت فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با لحاظ اینکه یکی از تکالیف خوانده محترم، در مقابل موکل، وفق ماده1102 قانون مدنی، تمکین مشارالیها از موکل می باشد.

ثالثا؛ با نظر به اینکه خوانده محترم منزل مشترک را بدون اذن موکل، به مقصد ... ترک نموده و موکل تقاضای بازگشت خوانده محترم به منزل مشترک را نموده و این امر از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... موضوع ترک منزل خوانده محترم و تقاضای بازگشت وی به منزل مشترک را خطاب به مشارالیها اعلام نموده است.

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه تعهد تامین مخارج فرزند در خارج از کشور

به نام خدا

با سلام

اینجانب آقا / خانم .................... بدین وسیله تعهد می نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق الذکر کلیه هزینه های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزینه های اقامتی، تحصیلی، پزشکی و غیره در کشور تقبل نمایم بطوریکه در هیچ مورد از نقطه نظرات مذکور مشکلی برای کشور مذکور و هیچیک از نهادهای آن و دانشگاه محل تحصیل فرزندم به وجود نیاید. این تعهد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده و حق هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آنرا در آتیه از خود سلب و ساقط می نمایم. ....

برای مشاهده ی فایل کامل متن گواهی(تعهد) به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی استعفای وکیل

بسمه تعالی

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. به موجب این سند اقرار نمودند به عنوان وکیل سندشماره .............................. به تاریخ ........................ با موضوع ....................... از انجام امور مربوط به سند وکالت فوق الذکر استعفا نمودند.

مهر و امضا و تاریخ


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل بیماری صعب‌العلاج شوهر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به مرض صعب العلاجی مبتلاء گردیده که دوام زناشویی را برای مشارالیها مخاطره آمیز نموده است (تحقق بند سه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند5 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی) و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

ثالثا؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

برای مشاهده ی فایل کامل متن دادخواست لطفا به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل و خسارت تاخیر تادیه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ........ فقره چک شماره (شماره ها )......... مورخ ......... بانک ....... شعبه ...... به مبلغ ....... از حساب جاری............ صادر نموده اید . با مراجعه به بانک محال علیه به علت ......... چک برگشت شده است.

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل pdf یا wordمراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه ی استرداد هدایای نامزدی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

اینجانب در تاریخ ...... با حضور خانواده خویش جهت انجام امر خیر به خواستگاری شما نائل آمدم که پس از گفتگوهای اولیه اینجانب با جنابعالی و رضایت خانواده خویش، به منظور شناخت و آشنایی بیشتر اقدام به نامزدی و صیغه محرمیت موقت نموده ایم. در مدت آشنایی و بنا بر رسم معمول اینجانب اقدام به خرید هدایای برای جنابعالی نموده ام و بنا بر عین بودن آن هدایا، اصل بر باقی بودن آن ها می باشد. متأسفانه پس از گذشت اندک زمانی، طرفین متوجه اختلاف اخلاقی، فرهنگی و خانوادگی شده و به خانواده ابراز داشته هیچ گونه تفاهمی به منظور عقد نکاح با یکدیگر نداریم. ........

.........

برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه لطفا به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد به دلیل محکومیت همسر اول به تحمل پنج سال مجازات حبس یا بیشتر

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا؛ با نظر به اینکه خوانده، به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ ... به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم گردیده و حکم مورد نظر در حال اجراء می باشد.

ثالثا؛ با لحاظ اینکه مستند به تصویر مصدق اسناد مالکیت و سپرده های بانکی بلند مدت، موکل، توانایی مالی جهت اختیار همسر دوم را دارد.

رابعا؛ با توجه به اینکه موکل، در اجرای عدالت، بدلیل فرهنگ بومی و سلوک معاشرت، استیلاء کامل دارد و این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید .


نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

به نام خدا

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ....................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. (نام شهرستان) علیه خانم / آقای : ........................... به موجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های به عمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و ........

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

بسمه تعالی

قرارداد پیش فروش خودرو

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد

1-1.فروشنده / فروشندگان ..................... فرزند ................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ............... ساکن .............. ......................... کد پستی......... ...........تلفن ................. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / وکالتاً / قیمومتاً /وصایتا / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ............ ....... به موجب ....... ............ و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

.................

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل PDF یا WORD رجوع فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جذام زوج

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است و اینکه خوانده، در زمان وقوع عقد نکاح، مبتلاء به جذام بوده و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است.

مضافا بر اینکه تصویر مصدق مدارک پزشکی پیوستی نیز دلالت بر این موضوع دارد.

با لحاظ اینکه موکل، قبل از وقوع عقد نکاح، نسبت به این عیب خوانده هیچگونه علم و اطلاعی نداشته بلکه اخیرا از عیب مذکور در خوانده اطلاع یافته و فورا اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است .فلذااین امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از: .........

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

باتوجه به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت ... عدد سکه کامل بهار آزادی/ مبلغ ... ریال، به موکله می باشد.

با نظر به اینکه موکله قصد دارد از قاعده حق حبس خویش استفاده نموده و تمکین از خوانده را مشروط به تأدیه حداقل نیمی از مهر خویش نموده است و این امتناع موکله، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه کنید.


نمونه وصیت نامه ی عهدی برای همسر

بسمه تعالی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم به موجب این وصیت همسرم بانو : فرزند آقای را وصی خود قرار داده که پس از درگذشت اینجانب و تغسیل و تجهیز و تکفین و تدفین پیکره ام در یکی از گورستان ها وفق شئون و ..................

برای مشاهده ی متن کامل وصیت نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی اجازه اشتغال همسر

بسمه تعالی

بدینوسیله اینجانب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرم سرکار خانم ...............................در اشتغال به .................... را برای مدت ..................... اعلام می نمایم.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از شوهر سابق به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان....

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

موکله سرکار خانم ...، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود و مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.حال ،خوانده، به دلیل تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب اجاره نامه به شماره ....... به تاریخ ..... اینجانب یک ملک مسکونی واقع در ..... را به جنابعالی اجاره داده ام. حال پس از گذشت بیش از .... ماه از آغاز مدت اجاره نامه، اینجانب بنا بر این امر که خویش مستأجر بوده و بنا به دلایلی اعم از افزایش فاحش قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها و مبلغ ودیعه، و به علت کهولت سن و عدم توانایی به اشتغال قادر به تمدید مدت اجاره نیستم و بالاجبار می بایست به ملک خویش که در قید اجاره حضرتعالی است مراجعه نمایم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ...................... فرزند .................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ............... به شماره ملی ....................... ساکن ..........................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع (بازداشتن) قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از پلاک ..................... ملکی موکل طبق سند اجاره توان با سرقفلی .................. دفترخانه .................... و اقدام به تشریفات لازمه و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : .................... صادره از : ................... متولد : ............. ساکن :........................................ زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و به لحاظ عدم دسترسی به دفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه مزاحمت از طرف نامزد سابق

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان...

با عرض سلام و ادب

به استحضار می رساند اینجانب و آقای/ خانم ............ (مشتکی عنه به مشخصات ذکر شده در بالا) مدتی با هم نامزد بوده و قرار بر ازدواج داشتیم. بعد از گذشت مدتی از آشنایی، اینجانب به دلایل شناخت بیشتری که پیدا کردم تمایل به ادامه نامزدی و ازدواج با ایشان ندارم و این موضوع را به صراحت به ایشان اعلام کردم. با این وجود ایشان همچنان به خانه و محل کار اینجانب مراجعه می کنند و همچنین تماس مکرر تلفنی خود ادامه داده اند و همچنین روزانه تعداد زیادی پیامک که بخشی از آنها توهین آمیز است برای من ارسال می کنند. ....

لطفا برای مطالعه متن کامل شکوائیه به فایل word یا pdf رجوع بفرمایید .


نمونه اظهارنامه عزل وکیل و ابطال وکالت نامه

مخاطب محترم :

با سلام ،

با رعایت مفاد ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم:

با عنایت به اقدامات اخیر شما در خصوص پرونده اینجانب به خواسته ....... و اقامه شده در شعبه ...... دادگاه ..... که موجبات نارضایتی اینجانب را به دلیل ناتوانی حضرتعالی از انجام امور محوله فراهم ساخته است. لذا به موجب اظهارنامه حاضر مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما مطابق با وکالتنامه به شماره ...... را رسماً اعلام می دارم و ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) سرقت گوشی تلفن همراه

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان....

با عرض سلام و ادب

با سلام و احترام به عرض می رساند که اینجانب در مورخ.........................ساعت.......در خیابان ............. در حال طی مسیر به صورت پیاده بودم که ناگهان یک موتورسیکلت با دو راکب از پشت به من نزدیک شدند و گوشی موبایل مدل...............من را از دستم قاپیدند و من هر چه تلاش کردم و به دنبال موتور دویدم موفق به متوقف کردن آنها نشدم. در ضمن شماره شهربانی موتور سیکلت (عبارت بود از........../ یا پوشیده شده و قابل تشخیص نبود). ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) جعل چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب طی قرارداد به شماره ... در تاریخ ...، ... خود را به مبلغ ... به شخصی به نام ... واگذار نموده ام که مشتکی عنه مبلغ ... را نقدا پرداخت کرده اند و در ازای باقی مانده ی آن تعداد ... فقره چک به مبلغ ... ریال به شماره ی ... که در وجه اینجانب بر عهده ی بانک ... صادر شده بود تحویل گرفتم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

به نام خدا

با سلام

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت.......................................... به موجب این سند اقرار نمودند که کلیه حقوق ومزایای قانونی خودتحت هرعنوان اعم ازحقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی های استفاده نشده، سنوات، حق اولاد و مسکن و امثال آنها و هر نوع طلب تحت هر عنوان که باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ علیکم؛

احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه خوانده، مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است و مستند به تصویر مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... ، مغازه فوق الذکر را به موکل اجاره داده است. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای ابطال رای داوری

ریاست محترم مجتمع قضایی /دادگستری .....

با عرض سلام و تحیت

با تقدیم ادب و احترام به استحضار میرساند :

در خصوص نظریه ی داوری که در تاریخ .... به اینجانبان ابلاغ گردیده است:

اولا:مدت داوری از تاریخ ..... شروع و پایان مدت داوری در تاریخ .... بوده است . در حالیکه داور در تاریخ ..... یعنی دو ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رای نموده است . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اظهارنامه فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

بسمه تعالی

مخاطب محترم جناب آقای /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید : مطابق قرارداد عادی مورخ ...........اینجانب یک دستگاه ..................... را به مبلغ.... ریال از جنابعالی خریداری کردم و ازثمن معامله مبلغ ............ ریال آن پرداخت شده و مقرر بوده است بقیه در دفتر خانه پرداخت گردد . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

باسلام

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که قبلاً ممنوعیت از خروج کشور همسرم موسوم به ........................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ................... متولد ...................... را صادر و به اداره گذرنامه اعلام نموده ام و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکوائیه تصرف عدوانی توسط سرایدار

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت پیش در تاریخ ..... جهت مراقبت از ملک خود که یک در شهر بوده و دارای مشخصات بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با جناب آقای آشنا شدم و ایشان را جهت امور استخدام کردم.

متهم به مدت در بنده مشغول تا این که در تاریخ اینجانب به دلیل از ایشان تقاضا نمودم که بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ به شماره ی به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم ....

لطفا جهت مشاهده ی فایل کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

با سلام


اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... به شماره ملی ..................... دارنده مدرک تحصیلی ........................ رشته تحصیلی ............................ ساکن .............................................. تلفن .................................... که از مهرماه ....................... به عنوان .......................... با نوع استخدام پیمانی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ............................. معرفی گردیده ام. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل WORD یا PDF مراجعه نمایید.


نمونه شکواییه جرم انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

مشتکی عنه آقا/خانم .... در تاریخ..... با در اختیار گرفتن تلفن همراه موکلم ؛اقدام به انتقال تصاویر خصوصی وی به تلفن همراه خویش نموده و منتج از این عمل،با تهدید موکل به پرداخت مبلغ .....تومان ،اعلام کرده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر ،تصاویر من را در فضای مجازی منتشر میکند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست حقوقی خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی اراک

با سلام

احتراما نظر به گواهی انحصار وراثت صادره به موجب دادنامه شماره ....در پرونده کلاسه .... در شعبه .... شورای حل اختلاف مجتمع ناحیه ...اراک و با توجه به اسناد مالکیت تحت شماره های .... و ....به استحضار میرساند که موکلین الف/ب/ج/د مالکین مشاعی چهار دانگ از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی شماره .... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبتی اراک میباشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه ترکه نامه یا صورت اموال متوفی

بسمه تعالی

بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : ................. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : ....................... در تاریخ / / 13 به رحمت ایزدی پیوسته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است و ورثه قصد تعیین مقدار ترکه و دیون متوفیه / متوفی را دارند ، علیهذا در تاریخ / / 13 شمسی و در رأس ساعت : ................ در بیت آن مرحومه / مرحوم واقع در تهران به نشانی : ...................... ...................... .......................... و با حضور و امضاء تمامی ورثه به عبارت : .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل ترکه نامه به فایل word یا pdf فرمایید.


نمونه شکواییه جرم رباخواری

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ..... به مشکل .... دچار گشتم که به مبلغ 20 میلیون تومان پول نقد نیازمند شده و به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی ،از تهیه ی آن عاجز مانده بودم.

پس از مدتی از طریق ... با مشتکی عنه جناب اقا/خانم .... اشنا شدم ؛ ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان ....

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند:

۱٫ برابر بیمه نامه که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم حضور گشته، وسیله نقلیه موتور سیکلت به شماره شهربانی برای مدت یک سال از تاریخ .. لغایت در شرکت بیمه خوانده دعوا بیمه ثالث شده بوده است.۲٫ در مورخه .. مرحوم به دلیل تصادف موتورسیکلت که کروکی آن پیوست دادخواست می باشد ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) تهدید به اسید پاشی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب اقا/خانم......فرزند ..... به شماره شناسنامه .... اعلام می دارم که در تاریخ ... مشتکی عنه با بنده طی عقد نامه ای به شماره ی ... عقد ازدواج دائم منعقد کرد اما متاسفانه در تاریخ ... بنده به دلیل بروز اختلاف فی ما بین بنده و ایشان، قصد تقدیم دادخواست طلاق را داشتم که همسر بنده از قصدم مطلع گردید و بنده را اینگونه تهدید کرد که در صورت تقدیم دادخواست طلاق من را مورد آزار و اذیت و حمله ی اسید پاشی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل ...، ... و ... می باشدو با استناد به شهادت شهود خود به نام های ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکوائیه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه انحلال شرکت

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

اینجانبان سهامداران شرکت..... که مورخ.....در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است با توجه به اینکه شرکت.... به اهداف تاسیس خود نرسیده است و ادامه با این وضع ممکن نبوده ، ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل متن اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.با نظر به اینکه خوانده، مبتلاء به عنن می باشد بطوریکه نامبرده، عمل زناشویی را حتی یکبار هم انجام نداده است و این امر، از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی، قابل احراز است. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه جرم ارتشا

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

در تاریخ .... بنده آقا/خانم..... به شماره شناسنامه ... جهت دریافت وام ... به اداره ... مراجعه فرمودم .آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی هنگامی که مرا مستاصل در انجام کار خود که در گرو امضای رییس ایشان بود یافتند، ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام اداره ثبت احوال به اصلاح تاریخ تولد

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری شهرستان ......

با عرض سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

1-اینجانب متولد سال .... می باشم و والدین اینجانب سه سال قبل از تولد من دارای فرزند پسردیگری بوده اند که قبل از تولد من فوت می نماید. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت از شورای حل اختلاف

ریاست محترم شورأی حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

نظر به اینكه اقدامات خوانده در ملك مسكونی/ تجاری خود به نشانی واقع در همسایگی ملك اینجانب به نشانی فوق جزء پلاك ثبتی / بخش شماره ونام شهرستان دایر بر موجب بروز خسارت گردیده است. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اخذ به شفعه

ریاست محترم مجتمع قضایی/دادگستری ......

با سلام احتراماً به استحضار جنابعالی می رساند:

اینجانب و خوانده محترم ردیف اول در یک قطعه زمین 800 متری دارای پلاک ثبتی ...... واقع در بخش..... شهرستان..... شریک بوده که نامبرده در روز گذشته بدون اطلاع اینجانب سهم خود را به موجب بیع نامه مورخ...... به خوانده محترم ردیف دوم فروخته است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستاننام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به خرید/حمل/نگهداری مشروبات الکلی نموده اند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه بکار گماردن طفل صغیر و غیر رشید برای تکدی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ ..آقای/آقایان-خانم/خانم ها ..فرزند به نشانی .. مبادرت به بکار گماردن طفل صغیر/غیررشید برای تکدی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات زیر:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه وجه معامله ملکی که مستحق للغیر شناخته شده است

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه نامه ای/ قراردادی را درخصوص معامله در تاریخ / / منعقد كرده ایم و بر اساس مبایعه نامه/ قرارداد فوق الذكر مبلغ ریال بعنوان ثمن معامله در وجه خوانده/خواندگان محترم پرداخت شده است. نظر به اینكه متعاقب انجام معامله و تنظیم قرارداد، موضوع قرارداد مستحق للغیر درآمده و با توجه به اینكه موضوع قرارداد مستنداً به دادنامه و صدورتجلسه فوق الاشعار از ید اینجانب خارج و در اختیار ثالث قرار گرفته است .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه مطالبه ماشین به امانت گذارده شده

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقا/خانم.... :

با سلام ،

بر مبنای قراردادی مبنی بر امانت یک دستگاه اتومبیل ..... به شماره شهربانی ......... به رنگ و مدل .....در مورخ ....... در عوض پرداخت بدهی به مبلغ ...... ریال اینجانب در امانت جنابعالی قرار داده ام. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب(نام شهرستان محل وقوع بزه یامحل اختفاءیااقامت متهم )

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

درتاریخ آقای/آقایان-خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه بدون مجوزورعایت نظامات دولتی می نمایند.با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود به مشخصات: .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

در تاریخ ..... آقای/آقایان خانم/خانم ها ..... فرزند .... به نشانی .... مبادرت به خارج كردن اموال تاریخی فرهنگی از كشور نموده اند. با عنایت به ادلة اینجانب كه عبارت از استشهادیه/و شهادت شهودبه مشخصات:

1.آقای ....به شماره شناسنامه ... به ادرس.....

....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf رجوع فرمایید.


نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1.طرفین قرارداد

1-1 انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

1-2 انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از كد ملی متولد ساكن تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد به موجب

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی شهرستانمحل اقامت تاجر

با سلام و ادب

احترامآً به استحضار می رساند:

به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و ... در خلال مدت هفت روز گذشته اینجانب متوجه بروز وقفه در تأدیه قروض/ و انجام تعهدات نقدی خود گردیده ام. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صادرکننده صاحب حساب جاری مبنی بر مفقود شدن دسته چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اثبات نسب

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان...

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... در شهرستان ... از توابع ... .بدنیا آمده ام.چون در منزل متولد شده ام ، هیچ مدرکی دال بر تولد خود در دست ندارم .

حدود 15 روز پس از تولد بنده در منطقه ی محل سکونت پدر و مادرم زلزله ی شدیدی رخ داده است و من در آن زلزله گمشده ام و سرپرستی ام را بهزیستی بر عهده گرفته است. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان......(نام شهرستان محل اقامت خواهان)

باعرض سلام

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

حسب مدارک سجلی تقدیمی خانم/اقا ...فرزند....به شماره شناسنامه ...که در حال حاضر دارای سن بیش از 15 سال (در مورد متقاضی پسر) و 9 سال (در صورت دختر بودن )قمری میباشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر جدید

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ...

سلامّ علیکم؛ احتراما اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

خوانده محترم ،آقا/خانم ... فرزند ..... مالک رسمی شش دانگ یک باب مغازه، با پلاک ثبتی ... ، واقع در ... است. با توجه به اینکه موکل بنده، مغازه فوق الذکر را در تصرف استیجاری دارد،وفق ماده2 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ترخیص کالا

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ...................... به شماره شناسنامه........................ متولد ............... صادره از.................. به شماره ملی ....................... ساکن

...........................

وکیل : آقای / خانم ............................ فرزند : ...................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی .......ساکن .............................

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد ............... صادره از ................. به شماره ملی .................................... ساکن................................

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا .................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) دایر کردن مرکز فساد و فحشا در ملک مورد اجاره

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام وتحیت

به استحضار حضرتعالی می رساند :

اینجانب به موجب اجاره نامه شماره .... مورخه ..... ملکی مسکونی را واقع در آپارتمانی شش طبقه به آدرس ..... به آقا/خانم .... (مستأجر) اجاره داده ام. پس از گذشت مدتی از عقد قرارداد، از طریق همسایگان با بنده تماس حاصل شده و مدعی رفت وآمدهای مشکوک و بعضاً صدای موزیک زیاد تا دیر وقت که موجب سلب آسایش همسایگان شده است، شدند. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن ............. .................................. ...............

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی .......... ............ ساکن .............................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و .... .

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد کار برای استخدام حسابدار

بسمه تعالی

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. ....

لطفا برای مشاهده ی متن قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تحویل ملک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ شش دانگ یک باب خانه مسکونی/یک واحد آپارتمان به مساحت واقع در شهرستان بخش به شماره پلاک ثبتی را از خوانده به عنوان مالک قانونی به مبلغ خریداری نمودم و طبق قرارداد خوانده متعهد شدند که ....

برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1-طرفین قرارداد

1.1 انتقال دهنده ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ......................... تلفن................

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب.........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه لواط به عنف

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای .. به نشانی .. می باشم. مشتکی عنه، آقای .. در تاریخ . مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ . در ساعت .. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب مبلغ . ریال را از مشتکی عنه بابت .. طلبکار بودم که به موجب دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی شهرستان .. ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ذکر شده به بنده شده اند. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به تهیه ی مسکن مستقل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..

ضمن عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره .. در تاریخ . در دفترخانه شماره شهرستان با خوانده محترم عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. در ابتدای زندگی مشترک با توجه به مشکلات اقتصادی خوانده، بنده موافقت نمودم که به صورت موقت در خانه پدری ایشان زندگی کنیم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

بسمه تعالی

به تاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ......................... متولد ...................... تبعه کشور ....................... و خانم ................... فرزند ............... و ............... و به شماره شناسنامه ................ صادره از ............... .

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه قصور پزشکی منجر به آسیب دايمی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... در تاریخ ..... دچار درد شدید از ناحیه ............ که با حالت تهوع و استفراغ همراه بوده است. بلافاصله با همراهی یکی از بستگان به بیمارستان .... مراجعه نموده و پس از معاینه از سوی پزشک متخصص آقا/خانم .... به شماره نظام پزشکی ....ایشان بدون ارجاع برای آزمایش و تشخیص عجولانه، بیماری بنده را صرفا مسمومیتی جزئی تشخیص دادند.. پس از درمان در بیمارستان فوق الاشاره، به منزل مراجعه نموده و با گذشت ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات:

مخاطب محترم

با عرض سلام و ادب

احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب بنابر اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی که شامل کد اقتصادی به شماره ...... ، شناسه ملی شخص حقوقی .....(شماره ملی شخص حقیقی ....)، کد رهگیری پیش ثبت نام و شماره واحد مالیاتی ...... می باشم. ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه خیانت در امانت زوج در خصوص خروج اموال از محل زندگی مشترک

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

در تاریخ .... مشتکی عنه بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه مالکیتی بر اموال مشترک اقدام به خارج نمودن آن ها به محل دیگری نموده است. بنا بر اینکه زوج هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضمین صحت و سلامت اساس زندگی مشترک ندارد، بدین جهت ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

بسمه تعالی

به : ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش .....

از : شعبه ............دادگاه عمومی .....................

موضوع : بازداشت پلاك ثبتی شماره ..........

با سلام و عرض ادب،

احتراماً دستور فرمایید سند مالكیت شماره ............. به شماره ثبت ........ دفتر جلد ........... صفحه ........... ملكی آقای / خانم ............ فرزند .............. كه درخواست وثیقه نموده است در صورتی كه مانع بازداشت ندارد. ...

لطفا برای مشاهده متن کامل به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ...... دادگاه عمومی

با سلام و عرض ادب ،

احتراماً ، به استحضار می رساند ،

چون در خصوص آقای .......... فرزند ........ به اتهام ....... توسط آن دادگاه محترم قرار وثیقه صادر گردیده است، لذا ، اینجانب ........... فرزند ........... با تودیع وثیقه ......

لطفا برای مشاهده متن کامل درخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری در فروش ملک با توسل به وسایل متقلبانه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

اینجانب در تاریخ .. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاک اقای ... واقع در ...... مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی کلاهبرداری رایانه ای

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار میرساند :

این جانب در تاریخ .... اقدام به خرید اینترنتی یک دستگاه موبایل برند آیفون به مبلغ ده میلیون تومان از سایت . نموده ام. با توجه به اینکه تصویر ای نماد در پایین صفحه قرار داشته اعتماد کرده و نیمی از وجه را اینترنتی پرداخت کردم. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه ی دفاعیه نقض حقوق مصرف کننده

به نام خداوند بخشنده و مهربان

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات

با سلام و عرض ادب

احتراما؛ در خصوص شکایت تخلف از ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیکی مطروحه در پرونده شماره .. به استحضارحضرتعالی می رساند به دلایل ذیل امکان وقوع جرم از سوی موکل اساسا قابل تصور نمی باشد: ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی نشر اکاذیب اینترنتی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

در تاریخ این جانب مطلع گردیده ام: سایت شرکت .. به نشانی: اقدام به انتشار اطلاعیه ای نموده مبنی بر اینکه فعالیت شرکت بنده به نشانی: غیر قانونی می باشد و ادعای موهومی مبنی بر خلاف شرع بودن فعالیت اینجانب ارائه نموده است. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه نقض حقوق مولف( مالکیت فکری)

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

سایت اینترنتی: .. از چهار ماه گذشته تا کنون کتاب بنده را با عنوان که در انتشاراتی حدود دوسال پیش منتشر شده بوده و از جمله کتابهای درسی پر فروش کشور به شمار می آمده را به رایگان و به صورت پی دی اف در اختیار همگان قرارداده است و با این کار خود موجب بوجود آمدن ضرر برای اینجانب گردیده است. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه یه فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

ماده 1: طرفین قرارداد


1-1- موجر/ موجرین با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن.... تلفن.......
1-2- مستاجر/ مستاجران ...... با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن....تلفن....


ماده 2:موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی نفقه فرزند توسط خود فرزند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق شناسنامه فرزند (دختر) خوانده ی محترم می باشم و به تازگی در دانشگاه مشغول به تحصیل شده ام و دارای شغلی نیز نمی باشم. پدر اینجانب شاغل در ارگان دولتی ....می باشند ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت . سال فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

بسمه تعالی

موکل : آقا / خانم .................................... فرزند : ..................به شماره شناسنامه ................... متولد ....................... صادره از .................. به شماره ملی .......................... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ....................به شماره شناسنامه ................. متولد .................. صادره از ................. به شماره ملی ......................... ساکن .............................

مورد وکالت : برحسب موضوع و مورد و با ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به هر کدام از شرکت های ایران خودرو و سایپا و کلیه نمایندگی ها و .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل کسر موجودی یا خارج نمودن وجه از حساب مورد نظر

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

جناب اقا/خانم (مشتکی عنه )......به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر کرده اند. همچنین پیش ازاین که بنده چک صادرشده راازایشان دریافت کنم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه شرکت با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت تاریخ ثبت .......

ماده 1 : نام و نوع شرکت: شرکت................. ... با مسؤلیت محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی کشف مشروبات الکلی

بسمه تعالی

الهی به امید تو

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر....

با عرض سلام و ادب

احتراما اینجانب وکیل آقای .... فرزند ..... در پرونده کلاسه ..... نسبت به دادنامه شماره.......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فابل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب توانایی کارکردن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی.......شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً وکیل خواهان به استحضار می رساند:

آقای/خانم به عنوان خوانده در اثر بی احتیاطی در رانندگی و صحبت کردن حین رانندگی با موبایل خود و بالا بودن سرعت وسیله ی نقلیه خود،با اینجانب تصادف کرده که استخوان ها ی دست چپ و جمجمه و...... اینجانب در اثر این تصادف شکسته شد که .... درصد نقص عضو پیدا کردم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ایراد جرح غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب اقا/خانم(شاکی) .... به شماره شناسنامه ..... به عنوان عابر در محدوده ی خیابان .... کنار مجتمع تجاری ..... در تاریخ .... در ساعت .....در حال پیاده روی بودم .مشتکی عنه محترم باخودروی سواری ....به شماره انتظامی ....که در حال عبور از خیابان فوق الذکر بودند با اینجانب تصادف نمودند. ....

لطفا برای مشاهده ی متنن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بیمه ی حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

این قرارداد با شماره : تاریخ صدور: تاریخ شروع : تاریخ انقضاء: تعداد بیمه شدگان نفر و حق بیمه سالیانه ریال بین شرکت به نشانی که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه رضایت نامه و اقرارنامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

بسمه تعالی

شهرداری محترم منطقه.....

با عرض سلام

احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ......................................... بدین وسیله رضایت خود را نسبت به .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاءهیات مدیره/ اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورت جلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای فسخ قرارداد به استناد غبن فاحش به انضمام دریافت خسارات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب خانم /اقا .....مورخ ..... با خوانده محترم خانم /اقا .......قراردادی مبنی بر اجاره ی یک باب مغازه ی تجاری در پاساژ ....منعقد نموده ام ...طی این قرارداد مقداری وسیله و لباس که در قرارداد یک به یک نامبرده شده است را از خوانده به مبلغ .... تومان جهت خرید وسایل نامبرده شده خریداری نموده ام ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه

بسمه تعالی

با سلام

جناب اقا/خانم ......

در تاریخ زیر حاضر دفتر گردیدند: ------------ دانشجوی دانشگاه -------- دوره ---------- با شماره دانشجویی ..... ترم .... میباشد که از محل تسهیلات قرض الحسنه بانکها که در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار داده شده استفاده نموده و یا در مقاطع تحصیلی بعدی خواهد نمود و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و باز پرداخت تسهیلات مذکور و نیز نحوه پرداخت کارمزد مورد مطالبه بانک کاملا مطلع می باشد ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مضاربه

بسمه تعالی

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ....................... فرزند: ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ......................... متولد: ............. به نشانی : .................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بانک مسکن

بسمه تعالی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف خانم / آقای ................... فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ............... به شماره ملی ........................................ مقیم .................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه ی اخذ حقوق و مستمری

بسمه تعالی

مورد وکالت:

مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که به نام موکل می باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و آنچه و هرچه به موکل تعلق می گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در بانک و واریز و....

برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه لایحه تقاضای تعلیق اجرای مجازات متهم

بسمه تعالی

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ.(سوره ی ص - آیه 26)

ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری دو

از طریق اجرای احکام کیفری دادسرای.....

سلام علیکم

ضمن عرض ادب و احترام و به وکالت ازاقای .... (جناب محکوم )علیه آقای . (محکوم علیه) جرم ..موضوع دادنامه شماره .. مورخ .. تصدیری از .......

لطفا برای مشاهده متن کامل لایحه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

بسمه تعالی


این قرارداد فیما بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ به آدرس ............................................ که من بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه مزاحمت و سرقت و زورگیری توسط راننده ی شرکت مسافربری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... )نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم(

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ...................در ساعت ...........در خیابان/میدان ......................... شهرستان ....سوار بر خودروی شرکت مسافربری ....شخصی مدل ...................رنگ................به شماره پلاک شهربانی (موفق به دیدن شماره پلاک خودرو نشدم) و به شماره تماس .....به مقصد میدان/خیابان................شدم. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تقاضای تنظیم سند رسمی و کسر بهای پارکینگ بدلیل عدم داشتن پارکینگ

بسمه تعالی

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوری که مستحضرید :

جنابعالی با امضاء قراردادی با اینجانب توافق نموده اید ملک خود واقع در................................................. به متراژ............به مبلغ ............ ریال به اینجانب فروخته ، با تسویه ثمن مورد معامله به انتقال حقوق قانونی مربوط به پارکینگ اقدام نمایید ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه ی بانکی برداشت از حساب و گرفتن وام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. با شماره شناسنامه ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ باشماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی حقوق و مزایای کارگر

بسمه تعالی

ریاست محترم هیئت تشخیص / حل اختلاف دعاوی کارگر و کارفرما استان ......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب برای شرکت دولتی . از تاریخ .. تا .. به مدت مشغول به کار بوده ام. متاسفانه شرکت مذکور بدون هیچ دلیل موجه و قانونی بنده را از کار اخراج نموده است و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای پرداخت دیه از بیت المال

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان......

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ......بر اثر ................ از ناحیه ............ مصدوم شده ام نظر به اینکه به لحاظ..... می بایست دیه متعلقه از ...... پرداخت گردد لیکن ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه زنای محصنه ی همسر با همسایه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم به موجب سند ازدواج شماره .. مورخ .. دفترخانه شماره . شهرستان .. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای .. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن گذر نامه

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... باشماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن............................

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ........................... با شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت : ....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

بسمه تعالی


این قرارداد به تاریخ...... فی مابین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه شهادت دروغ

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... به شماره شناسنامه .... به عنوان مشتکی عنه پرونده کیفری به شماره کلاسه . در دادگاه کیفری . به اتهام بودم که به موجب دادنامه شماره . به اتهام ذکر شده محکوم شدم....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دررابطه با ورشکستگی به تقلب

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه که تاجر می باشد مبلغ ......... ریال به اینجانب بدهکار بوده که اعلام ورشکستگی آن را از دادگاه عمومی نموده ام .....

لطفا برای مشاهدهد متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

بسمه تعالی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ زوجه سند نکاحیه شماره ...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص

بسمه تعالی

1-نام شرکت ...........................................................................

2-هویت کامل واقامتگاه موسسین

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی:

................................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : .............................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی: ............................................................

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی : ..............................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه ی ثبت شرکتها به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... ، به نشانی ... میباشم.

با عنایت به اینکه خوانده فوق الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه نامه عادی به شماره ... مورخ ... به بنده، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن :.......................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... شهرستان....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست ازدواج مجدد زوج بدلیل نازا بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه ... در تاریخ ... با زوجه ی محترمه عقد نکاح دائم در دفتر خانه شماره.... به عمل اوردیم.

پس از مدتی که از نکاح اینجانب با خوانده محترم گذشت بنده متوجه شدم که زوجه توانایی باروری ندارد و این امر از طریق ارجاع موضوع به پزشکی قانونی قابل احراز است. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده بدلیل اجبار طفل به ورود در فساد و فحشا

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ....فرزند...به شماره شناسنامه.... باعنایت به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده ام.

حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد / / ) می باشد.پس از گذشت سه سال اینجانب، مستند به تصویر مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... شهرستان...، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل مشترک، به خوانده داده شد......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین همسر اول

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ..... فرزند .....به شماره شناسنامه ....در تاریخ .... باخوانده ی محترم عقد نکاح دائم در دفترخانه شماره ... منعقد نموده ام که مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین بنده و خوانده محترم محرز و مسلم است.زوجه از بنده تمکین نمینماید که این امر مستند به تصویر مصدق دادنامه قطعیت یافته به شماره ... مورخ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...،قابل اثبات است.با عنایت به اسناد و مدارک ارائه شده در قسمت دلایل و منضمات ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان..(محل اقامت خوانده)

سلامّ علیکم؛ احتراما به استحضار میرساند:

اینجانب ....فرزند ....به شماره شناسنامه .... در تاریخ .... به عقد زوجیت موقت خوانده ی محترم مستند به تصویر مصدق صیغه نامه درامده ام. این امر بواسطه ی شهادت شهود ذیل قابل احراز است:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

بسمه تعالی

اینجانب .................. فرزند .................... به شماره شناسنامه .................. متولد ................ صادره .................. دارای شماره ملی ................... ساکن .......................... به عنوان مالک آپارتمان به شماره پلاک ................. واحد..............به شماره ثبت...............فرعی.............از اصلی.................واقع در بخش ................. با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه شماره گذاری موتور سیکلت

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .................... فرزند .................. با شناسنامه به شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ..........................

وکیل : آقای / خانم : .......................... فرزند .................... با شناسنامه به شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن...................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و مراجعه به راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسرکشور وشرکتهای پست و.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه در خصوص اخذ رشوه

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .....

با عرض سلام و ادب

به استحضار حضرتعالی می رساند :

در مورخ ..... بنا بر دادنامه شماره ..... نسبت به تعیین نفقه معوقه اینجانب، کارشناس رسمی دادگستری .... مستنداً در حضور برادر بنده به نام .... اقدام به اخذ وجه از همسر اینجانب .... در مقابل اظهارنظر خلاف واقع نمود . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست طلاق توافقی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ دفتر ازدواج شماره شهرستان ، با عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت ماه/سال بدون فرزند/ ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه اجور معوقه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب قرارداد اجاره ای را با خوانده محترم به موجب سند مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان/ یک باب منزل مسکونی که بنده مالک آن می باشم، منعقد کرده ام. ملک اینجانب به مساحت متر مربع واقع در به شماره پلاک ثبتی بخش می باشد که در تاریخ با سند اجاره شماره اجاره داده شد. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد :

خانم/ آقای / شرکت ......................... به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

بسمه تعالی

جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ............................................. عنوان موجر سند اجاره شماره ............... ازیک طرف و جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

بسمه تعالی

مخاطب محترم :

با سلام و ادب ،

حضرتعالی بعنوان یکی از ساکنین آپارتمان به آدرس ................. مبلغ ...... ریال بابت هزینه های شارژ ساختمان از تاریخ ...... الی ...... به صندوق ساختمان پرداخت ننموده اید. بنا بر اصل، به محض ورود ساکنین جدید، اینجانب ایشان را نسبت به قوانین و مقررات ساختمان از جمله پرداخت شارژ ساختمان در زمان تعیین شده آگاه می نمایم ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهار نامه تخلیه و تحویل ملک استیجاری

بسمه تعالی

مخاطب محترم با سلام و ادب :

اینجانب به وکالت از آقای به عرض می رساند مدت مورد توافق قرارداد اجاره شماره مورخ ...در تاریخ ...منقضی گردیده و جنابعالی اقدامی جهت تخلیه ملک مورد اجاره نداشته اید. .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت ........................ به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ...................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش دام زنده

بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقا/خانم ...... فرزند ....... به شماره ملی ....... و به نشانی ............ و شماره تلفن ثابت ......... که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ....... فرزند ....... به شماره ملی ......... و نشانی .......... و با شماره تلفن ثابت .......... که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می شود، تحت مواد ذیل منعقد می گردد. ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکایت نامه (شکواییه) شروع به کلاه برداری

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب در تاریخ ... خود با موسسه ای به نام ... در شهر ... به نشانی ... آشنا شدم و در تاریخ ... به موسسه ی مذکور مراجعه نمودم مسئولین آن موسسه ادعا می کردند که موسسه ی ایشان از جمله موسسات معتبر و موفق در زمینه ی ... می باشد و نیز اذعان می داشتند که کار اینجانب را با تضمین صد در صد به طور منتج در کوتاه ترین مدت انجام خواهند داد . ...

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه ی رضایت برای تاسیس باشگاه

بسمه تعالی


جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................ احد از مالکین پلاک ثبتی ............................... در کمال صحت و سلامت مراتب رضایت خود را در زمینه تاسیس باشگاه ورزشی توسط جناب آقای/سرکار ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد بازاریابی

بسمه تعالی

۱- موضوع قرارداد

انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت ....به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سود دهی شرکت .

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به مدت ....می باشد.

۳ مبلغ قرارداد

شرکت متعهد می شود که بر اساس فروش شخصی بازاریاب و نیز فروش زیر مجموعه وی (طبق طرح تجاری شرکت) به بازاریاب پورسانت پرداخت نماید. حداکثر تا پایان شش روز اول کاری در هر ماه شرکت می بایست با بازاریاب در خصوص ماه قبل تسویه کامل انجام دهد.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه فرار از زندان متهم

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان خانم/خانم ها فرزند به نشانی مبادرت به فرار از زندان .....

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهدنامه استخدام دربانک با ضامن

بسمه تعالی

متقاضی خدمت در بانک .....اقا/خانم ......با شماره ملی ......

بدینوسیله تعهد می نماید از تاریخ شروع به کار یا صدور حکم استخدامی قراردادی /آزمایشی حداقل به مدت ........... سال در خدمت بانک باقیمانده وخدمات ارجاعی را با کمال درستی و جدیت انجام دهد و مقررات جاری اداری و استخدامی بانک را دقیقارعایت نموده و به موقع به اجرا گذارد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل نمونه تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ..................... ساکن ........................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند .........................به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت :مراجعه به هر یک از بانکها و افتتاح حساب ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه ی توهین به مقدسات اسلامی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

در تاریخ آقای/آقایان /خانم /خانم ها فرزند به نشانی با بكار بردن الفاظ و عبارات ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اعلام حکم ورشکستگی توسط تاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائیمحل اقامت تاجر

با سلام

احترامآً به استحضار می رساند:

اینجانب اقای ..... فرزند .... به شماره شناسنامه .......به جهت مشكلات بوجود آمده از ذكر مسائل و مشكلات مستحدثه از نوسانات قیمتها و .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ .........فی مابین خانم/آقای/شرکت ....... به نمایندگی .........به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره.......مورخ.......به عنوان متعهد له از یک طرف و خام/آقای/شرکت...... شماره شناسنامه / ثبت ........صادره از / ثبت شده در....... به نمایندگی ......... که طبق آگهی شماره ......روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ........................ شماره ثبت .................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ .................... ساعت .............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورتجلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه وساطت با تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند :

اینجانب در/ معامله فیمابین آقایان ..........در مقام وساطت اموری را انجام دادم به نحوی كه انعقاد قرارداد و مبایعه نامه ...........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه ی وجه بابت آب و برق و گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس قرارداد اجاره شماره/ مورخ...... خوانده/خواندگان در........واحد مسكونی/ تجاری در پلاك ثبتی ......./ بخش شماره ونام شهرستان به نشانی............................. ید استیجاری دارند. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه ی مفقود کردن چک و اعلام وصول وجوه موصوف

بسمه تعالی

سرکار خانم/جناب آقای .......................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ...................... و به آدرس سکونت ............................ به موجب این سند اقرار نمود از آنجا که چک / چکهای صادره توسط ................ تحت شماره / ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای اتصال تلفن

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراماً به استحضارمی رساند:

خوانده حسب سوابق موجود و به تصور وجود بدهی مشترك تلفن با شماره ........مبادرت به قطع تلفن كرده و علیرغم مراجعات مكرر اینجانب و ارائه مدارك مربوطه و اینكه حسب سوابق موجود بدهی معوقة .......

لطفا برای مشاهده ی کامل متن دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه بفرمایید.


نمونه قرارداد اعطای نمایندگی به شرکت

بسمه تعالی

قرارداد:

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .. به شماره ثبت به نشانی، . تلفن : که من بعد طرف اول نامیده می شود و شرکت...........................................به شماره ثبت................ به مدیریت عاملی آقای ..................................فرزند .......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشاوره آی تی

بسمه تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام شوهر به تأدیه شرط ضمن عقد ازدواج

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده شهرستان محل اقامت خوانده

باعرض سلام و ادب

احتراما ، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده محترم محرز و مسلم است.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.

با توجه به اینکه خوانده، در قسمت سایر شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله نکاحیه، متعهد گردید


نمونه دادخواست تقاضای ازدواج مجدد بدلیل غایب مفقودالاثر بودن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ... فرزند ...به شماره شناسنامه .....در تاریخ ..... زوجه خانم را... به عقد نکاح دائم خود دراورده ام .پس از گذشت دو سال از زندگی مشترک خوانده به مدت .... غائب مفقود الاثر شد به گونه ای که بنده مدتها بدنبال ایشان ....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه و رضایت نامه در پرونده حقوقی

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : ................ متولد:............. ساکن: .................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم .......

لطفا برای ملاحظه ی متن کامل رضایت نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط دادستان

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضائی محل اقامت تاجر

با سلام احترامآً به استحضار می رساند:

نظر به اینكه از طرق مختلفو با عنایت به سایر ادله ی مطروحه كسب اطلاع گردیده است كه خوانده ردیف اول ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه دفن و مخفی کردن جنازه بدون مجوز

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

درتاریخ .......آقای/آقایان-خانم/خانم ها.........فرزند.........به نشانی............. مبادرت به دفن/مخفی کردن جنازه ی مادر اینجانب بدون مجوزورعایت......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل WORD یا PDF مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم سرپرستی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام

احتراماً به استحضارمی رساند :

با عنایت به مسئولیت سنگین همسر اینجانب در مقام اشتغال اداری/ كاری/ و همچنین/ تدریس در دانشگاه/ و انجام مسافرت های متعدد و پی در پیِ نامبرده چه در داخل و چه در مسافرت های خارجی در.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از کارفرما

بسمه تعالی

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب باستحضار می رساند:

مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت .....به مدیر عاملی اقای ....، اینجانب بعنوان حسابدار با تخصص مهندسی ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه سرقت یا خرید و اخفای اشیا و اموال تاریخی فرهنگی مذهبی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب ....... فرزند .... به شماره شناسنامه ...... در تاریخ .......... در حال عبور در جاده ی فرعی .... به همراه دوستانم بودم که مشاهده شد آقای/آقایان خانم/خانم ها ........ فرزند.......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

وکیل : آقای / خانم : .............................. فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه ........................ بعنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و........

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع صدور سند

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....(نام شهرستان محل وقوع ملک)

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب كپی مصدق سند مالكیت شماره .....،...... پلاك/ پلاك های ثبتی شماره ........بخش شماره و نام شهرستان به مساحت ..... واقع در ..... در مالكیت قانونی و رسمی اینجانب بوده واملاك مذكورطی سالیان متمادی تحت كشت وزرع بوده وبه دلیل واقع شدن درمحدوده شهروبراثرعوامل جوی عملیات كشاورزی درآن متوقف شده وكمیسیون ماده12بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن راموات اعلام نموده.....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری

بسمه تعالی

در تاریخ زیر حاضر گردیدند:

--------- وبعدالحضور به موجب این سند اعلام واقرار نمودند از آنجاکه اسناد ریالی شماره --------- متعلق به اینجانبان مفقود گردیده است فلذا ضمن اعلام اینکه اسناد مزبور از هر گونه اعتبار ساقط می باشد از بانک .......... درخواست می نمایند المثنی اسناد یادشده را صادر و تحویل نامبردگان نماید. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

بسمه تعالی

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. .......

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه صاحب طلا فروشی به جهت فروش سکه و طلای تقلبی به او

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب .... مالک طلافروشی به شماره ثبتی ..... به آدرس .....در شهرستان ..... می باشم. در تاریخ .... دو نفر/ آقا و خانم به فروشگاه اینجانب به منظور فروش چهار سکه بهار آزادی مراجعت نمودند. پس از بررسی سکه ها .......

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

بسمه تعالی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.شناسنامه ......................... صادره از..................... متولد ............... کدملی ......................... مقیم ..... به نشانی : ......................................... کدپستی : .............................

مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم و آقای .............................. فرزند (خانم / .................. و آقای ............................) ش.شناسنامه. ...... ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم روابط و مناسبات واحدهای مسکونی مجتمع ...........، تدوین و توسط تمامی مالکین تصویب گردیده است.

ماده 1: مشخصات مجتمع

1-1- نام کامل مجتمع موضوع اساسنامه؛ مجتمع مسکونی ....... واحدی ........ به نشانی .............................................. شماره پلاک ثبتی .............

لطفا برای مشاهده متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه بذل و بخشیدن بخشی از مهریه توسط زوجه

بسمه تعالی

اینجانب ......................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ساکن ..............................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه خود که عبارت از تعداد/مبلغ ......................... موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ساکن ...................... ، بذل و بخشش نموده ام ......

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه چک پرداخت نشدنی بدلیل عدم تطابق امضای صادرکننده ی آن

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ....(نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

مشتکی عنه جناب اقای/سرکارخانم..... به موجب ... تعداد ... فقره چک بر عهده ی بانک ... به شماره ی ... در تاریخ ... در شهرستان ... به مبلغ ... ریال در وجه اینجانب صادر نمودندهمچنین ........

لطفا برای مشاهده متن کامل شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد سمپاشی جهت مبارزه با آفات

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین شرکت ...... به نشانی ................به نمایندگی جناب آقای .........، که کارفرما نامیده می شود و شرکت ........... به نمایندگی آقای ............ ،مدیر عامل به شماره تماس ........... که پیمانکار نامیده می شود در 5 ماده به شرح زیر تنظیم می گردد.

ماده1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات .......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت شرکت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

خواندگان اعضای هیئت مدیره شركت ..........به شماره ثبت.....می باشند واینجانب به عنوان یکی از سهامداران شركت یاد شده به میزان .....سهم آن شركت را دارا میباشم . نظر به اینكه خواندگان شركت دیگری را در زمینه فعالیت شركت فوق الذكر تأسیس نموده و ........

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرارنامه ی نداشتن همسر

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه به شماره : ............................ صادره از : ..................

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل در خصوص عدم انجام تعهد تعمیرات

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك

با سلام ،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی رادرخصوص انجام تعمیرات طبق لیست ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه یا اعلام رضایت پدر برای ازدواج دختر باکره

بسمه تعالی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ............... مقیم کشور .................................. شهر ............................... بموجب این سند رضایت خود را بعنوان پدر دوشیزه.....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به سازمان زمین شهری

بسمه تعالی

اینجانب /اینجانبان ................... فرزند .........به شماره شناسنامه .......... به موجب این اقرارنامه اعلام میدارم /می داریم که ملک مذکور جز اراضی موات شهری و فاقد سابقه عمران و احیا بوده و اینجانب نیز از تاریخ ........

لطفا برای مشاهده متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ....................

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ آقای / خانم . فرزند . به شماره شناسنامه . صادره از . کد ملی . متولد . ساکن . تلفن

. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت . فرزند . به شماره شناسنامه . متولد . به موجب . که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه تعهد نامه به وزارت درمان و پزشکی

بسمه تعالی

.....................در تاریخ زیر حاضر دفتر شد و بعد الحضور به موجب این سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان استفاده نمودند و بابت آن به دولت بدهکار می باشند و در نظر دارند با مجوز وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از کشور خارج شوند لذا نامبرده ضمن عقد خارج و لازم متعهد میشوند چنانچه از تاریخ اولین خروج ........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق توسط زوجه بدلیل محکومیت شوهر به ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .... فرزند.... در تاریخ ..... به عقد نکاح دائم اقای ...... درامدم که این مورد از طریق تصویر مصدق عقدنامه قابل احراز است.در تاریخ ... همسر بنده به جرم حمل مواد مخدر و خریدو فروش ......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای انحصار وراثت برای پیروان اقلیتهای مذهبی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت متوفی

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

شادروان ........ ( پدر/ مادر اینجانب ) درتاریخ ()دراقامتگاه دائمی خود در......واقع در خیابان ... کوچه ...... پلاک ... مرحوم گردیده اند. نامبرده پیرو ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن............................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................... در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . بعد الحضور و در کمال صحت عقل و آزادی اراده اقرار نمودند که در تاریخ ...............به رعایت کامل موازین شرعی و به مهریه و صداق ........................... به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه وکالت نامه برای ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن......................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .....................................................

مورد وکالت : .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .


نمونه دادخواست مطالبه ی هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/مورخ فیمابین اینجانب و خوانده/خواندگان، شش دانگ .باب واحد مسكونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. ....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور موقت استرداد طفل

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده ....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده محترم به موجب سند ازدواج شماره . مورخ . دفترخانه شماره . شهرستان . عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم که ثمره این ازدواج فرزند دختر/پسر ........

لطفا برای مشاهه متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرار نامه نداشتن حقی نسبت به اموال متوفی زوج یا اعلام رسید ثمنیه

بسمه تعالی

اینجانب : فرزند آقای . و نام مادر خانم .. دارای شناسنامه به شماره : .. صادره از : متولد : . ساکن : . . .. همسر مرحوم : .. . با التفات به گواهی حصر وراثت شماره .....

برای مشاهده متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه

بسمه تعالی

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه شکواییه کیف قاپی

بسمه تعالی

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان .... (نام شهرستان یا ناحیه محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاءمتهم)

با عرض سلام و تحیت

احتراما به استحضار جنابعالی میرساند :

اینجانب با کد ملی: به نشانی: فرزند.....بدین وسیله اعلام می دارم:

به تاریخ ..... ساعت..... اینجانب پس از بازگشت از مدرسه ی فرزندم ..........

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه شکواییه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : .............. ............................................با شماره تلفن .......................... که از این پس طرف اول نامیده می شود و خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............ ................................. متولد ............................ ساكن : ................................... .................................................با شماره تلفن ......................... که طرف دوم نامیده می شود .

برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه اقرارنامه گذشت قبل از صدور رای در دعاوی عام

بسمه تعالی

جناب آقای/ سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت .......................

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اقرار نامه زوجیت در حضور شاهدین

بسمه تعالی

۱- خانم ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ......................................

و ۲- آقای ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ............................. به شماره ملی ............................... ساکن ...................................

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته صادر شده

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل صدور قرار تأمین خواسته

باسلام

احتراماً به استحضار می رساند :

به دنبال صدور قرار تأمین خواسته از سوی شعبه ....... شورای حل اختلاف شهرستان ..... با تصور اشتباهی، تعلق اموال مربوط به اینجانب به خواندة پرونده قرار تأمین بنام آقای/خانم.....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را خصوص ...... در تاریخ ........ تنظیم و امضاء كردیم.......

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه شود.


نمونه دادخواست مطالبه وجه رسید عادی یا قرض الحسنه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

به موجب كپی مصدق .........فقره رسید عادی/ فاكتور/ قبض قرض الحسنه پرداختی تقدیمی، اینجانب مبلغ .........ریال از خوانده/خواندگان طلبكارم كه نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مكرر و .......

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل به جهت تغییر شغل مغازه توسط مستاجر

بسمه تعالی

ریاست محترم شورای حل اختلاف نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

با سلام

احتراماً اینجانب ...... با کدملی .........به استحضار می رساند :

براساس قرارداد اجاره مورخ خوانده/خواندگان در .......... باب واحد تجاری پلاك ثبتی /......... بخش شماره ونام شهرستان به جهت شغل ............ ید استیجاری دارند . .....

لطفا برای مشاهده متن کامل نمونه دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه قرارداد اجاره مغازه

بسمه تعالی

طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ................................................... تلفن .................... .

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب ................

1-2 مستاجر/مستاجرین .......................

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل بدلیل تعدی و تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ......... مالک ملک به مساحت .... واقع در منطقه .... شهرستان ..... میباشم . براساس قرارداد اجاره شماره....... خوانده /خواندگان اقا/خانم ...... در یك واحد مسكونی/تجاری در پلاك ثبتی ....../ .....بخش شماره ونام شهرستان به نشانی ........ ید استیجاری دارد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه اساسنامه برای اتحادیه های تعاونی

بسمه تعالی

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و ....

لطفا برای مشاهده متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان ساخته شده در زمین وقفی

بسمه تعالی

قرارداد اجاره :

1 : موجر: .................. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ................ با نمایندگی طبق نامه شماره ................ اداره مذکور

2: مستأجر : ................. فرزند ................ به شناسنامه ................. صادره از ............... به شماره ملی .................... به نشانی ...............................

3: مورد اجاره:

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید .


نمونه اظهار نامه تقاضای خلع ید و دریافت اجرت المثل ایام تصرف عدوانی

بسمه تعالی

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریكه مستحضرید :

اینجانب مالک زمین به ادرس .........در غیبت اینجانب ، یك قطعه زمین به پلاك .... را تصرف
نموده اید، ..........

لطفا برای ملاحظه متن کامل اظهارنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد صلح خودرو

بسمه تعالی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ............... ساکن ...................................................................................... کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد پیمان جز

بسمه تعالی

این قرارداد بین طرفین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از .................. ....................................... که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 8 همین قرارداد می باشد و در صورتیکه پس از تحویل ، بنا به تشخیص کارفرما خلافی از این حیث در موضوع قرارداد مشاهده شود پیمانکار به هزینه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

بسمه تعالی

1.مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین قرارداد خانم /اقا ...... باشماره شناسنامه ........و کدملی .......... فرزند ...... با شماره تلفن......به آدرس .......................وپست الکترونیکی ................از یک طرف آقا/خانم ............... با شماره شناسنامه ...............و کدملی ................... فرزند ............. باشماره تلفن .................به آدرس .................... و پست الکترونیکی..........

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه دادخواست تقاضای تامین دلیل انتقال به غیر

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملك مورد اجاره

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

اینجانب ...... فرزند ....... مالک ملک مورد اجاره به شماره پلاک .... و ادرس .... میباشم.براساس قرارداد اجاره شماره .خوانده/خواندگان دعوی در ........باب واحد تجاری جزء پلاك ثبتی ...............

لطفا برای مشاهده متن کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه کنید.


نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ فی مابین به نمایندگی به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره مورخ به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.


نمونه دادخواست مطالبه میزان افت قیمت خودرو از بیمه بدنه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی....شهرستان محل اقامت خوانده

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب .......به موجب بیمه نامه شماره ..اتومبیل لامبورگینی خود را در شرکت بیمه .. به شماره ....

لطفا برای مشاهده فایل کامل دادخواست به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه تعهد نامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

بسمه تعالی

نظر به اینکه آقای .............که اکنون شاغل به تحصیل در دانشگاه ------------ مقطع --------- می باشد و از معافیت تحصیلی صادره از حوزه نظام وظیفه به شماره کلاسه ------- استفاده می نماید و از سویی بنا به معافیت تحصیلی صادره و عدم انجام خدمت مقدس نظام وظیفه ممنوعیت خروج از جمهوری اسلامی ایران را دارد . بدین وسیله متعهد می گردد ....

لطفا برای مشاهده متن کامل تعهد نامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.


نمونه شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

بسمه تعالی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1-نام کامل شرکت ونوع آن: ..................................................................................................

2- موضوع شرکت:

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

3- نشانی کامل مرکز اصلی :

......................................................................................................کدپستی :..................................تلفن ثابت.............................

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه):

........................................................................................................

لطفا برای مشاهده متن کامل به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi