چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...


چطور از طریق حق طلاقی که شوهرم داده خود را مطلقه سازم

یکی از حقوقی که قانون به مردها داده حق طلاق است اما برخی این حق را به زوجه ی خود اعطا مینمایند یا از طریق ذکر در نکاحنامه یا از طریق دفتر اسناد رسمی .


چطور حق طلاق را از شوهرم بگیرم

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد.

طبق قانون، زن می تواند از سمت شوهرش وکیل باشد تا در مواقعی معین بدون شرط یا مدت بتواند همسر خود را طلاق دهد، البته زن نمی تواند در عقد شرط ذکر کند شوهرش حق طلاق دادن او را ندارد.

بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هرگاه که خواست همسرش را طلاق دهد.چطور از کارفرما شکایت کنم

در تعریف کارفرما لازم به ذکر است که کارفرما، فرد حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف امضاکنندهٔ قرارداد جهت اجرای عملیات مورد توافق در قرارداد با طرف دیگر یعنی پیمانکار، مشاور یا کارگر همکاری می کند. .

در تعریفی دیگر کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست ا. و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار میکند ، مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگا هستند ، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند در صورتی که نماینده ، کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

طی قرارداد میان کارفرما و وپیمانکار و یا کارگر ممکن است از سوی هر یک از انها عدم انجام تعهد صورت پذیرد . در این نوشته به بررسی چگونگی شکایت از کارفرما خواهیم پرداخت .


چطور از راننده مقصر در تصادفات شکایت کنیم

وقتی حادثه رخ می دهد نخستین گام در بررسی یک حادثه تصادف این است که مسبب اصلی تصادف کیست. قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است.

در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بیان شده است:(مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.) به عبارتی در حوادثی که مطالبه ضرر یا اخذ خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مسبب حادثه به شخصی گفته می شود که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است.در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و ضرری به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی گناه، مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران ضرر وارده همواره مقصر نیست.


چطور تقاضای تقسیم مال مشاع را کنم

مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می آید. هنگامی که موضوع تقسیم اموال مشاع مطرح می شود، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.

با توجه به اینکه مال مشاع عین یا منفعت است، قانون به شرکاء این اختیار را داده است که در مرحله اول با توافق مال را تقسیم نمایند و اگر توافق حاصل نشد، شریک متقاضی تقسیم می تواند دیگر شرکاء را به تقسیم، اجبار نماید. اموال مشاع به دو صورت هستند

1. تعداد ماکین دو نفر است

2. تعداد مالکین بیش از دو نفر می باشد. این تقسیم بندی از آنجا اهمیت دارد که در فروش مال مشاعی که دو مالک دارد، اولویت خرید با شریک است درحالیکه این اولویت بندی در مال مشاعی که بیش از دو مالک دارد، مطرح نیست.

با توجه به اینکه ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین یا مالی مثلی یا قیمی باشد، قانونگذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می خواهند، انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.چطور برای تغییر نام خود یا فرزندم اقدام کنم

برابر ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور قوانینی درخصوص تغییر نام و نام خانوادگی وجود دارد که فرد با داشتن و درنظر گرفتن قانون و شرایط مشخص شده می تواند درخواست تغییر نام و نام فامیل را بدهد.

انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی، و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های آن انتخاب یکسری نام ها را ممنوع کرده است و و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقررات مربوطه نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

هر یک از اشخاص زیر با رعایت موارد نامهای قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند .
1 - اشخاص 18 سال به بالا ..
2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .
3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.
4- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

چطور برای متعادل کردن اجاره بها اقدام کنم

دعوای تعدیل اجاره بها زمانی مطرح می شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.

در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره بهای جدید توافق نشود، هریک می توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را درخواست کنند. در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار شناس و جلب نظر او میزان اجاره بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.
بر اساس ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال 1356، موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار شناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.
اقامه دعوای تعدیل اجاره بها اعم از اینکه از سوی مستأجر یا موجر مطرح شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و طرفین عقد اجاره، حسب مورد خواهان یا خوانده دادخواست محسوب می شوند. همچنین شرایط عمومی دادخواست و دعوی در مورد دعوای تعدیل اجاره بها باید رعایت شود.


چطور برای ثبت ازدواج دایم اقدام کنم

یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم و استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند.

قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده: . هر ازدواج وطلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد .بر اساس قسمتی از ماده ۱۱ قانون فوق الذکر مجازات مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کند یک تا شش ماه حبس بود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان در نظریه ۱۴۸۸- ۹/۵/۱۳۶۲ خود اعلام کردند که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده یک قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نمی باشد

بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی سال 1375 : به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.

بنابراین ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد باشد. بنابر این اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.چطور تقاضای ملاقات فرزندم را کنم

در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدینی که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات و دیدار با طفل خود را دارد و والدین کودک می توانند در مورد زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن با یکدیگر توافق کنند. در صورتی که میان آن ها اختلاف وجود داشته باشد، دادگاه خانواده، تکلیف این موارد را معین میکند.

بنابراین هر یک از والدین حق دارند که در فاصله ی زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند. معمولا دادگاه ها با توجه به سن طفل و وابستگی های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می دهند و گفته میشود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود.

اما نمی توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعا برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می کند، طولانی تر باشد و مثلا به جای هفته ای یک بار ، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد.


چگونه همسرم را از اشتغال منع کنم

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود طبق این ماده می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.


چطور تقاضای صدور حکم سرپرستی کنم

در قوانین کشور ما سرپرستی کودکان یعنی افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند (دختران کمتر از ۹ سال قمری و پسران کمتر از ۱۵ سال قمری)، مجنونان و سفیهان (کم خردان) در صورت نداشتن ولی (پدر و جد پدری) یا وصی منصوب شده یا از طرف ولی با حکم دادگاه به شخصی واگذار می شود و شخص سرپرست یا قیم لقب می گیرد. وظیفه دادستان این است که دادستان در صورت شناسایی چنین اشخاصی موضوع را به دادگاه اطلاع داده و اشخاصی را که برای سرپرستی مناسب می بیند به دادگاه معرفی کند. البته سرپرستی بر سفها فقط مربوط به امور مالی وی است.

طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای سه دسته از اشخاص، قیم منصوب می شود:

  • نخست برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
  • دوم برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغرآنهاست و ولی خاص نداشته باشند.
  • و در آخر برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

چطور از مزاحم تلفنیم شکایت کنم

ممکن است شما هم بسیار مشاهده نموده باشید که فردی با ایجاد مزاحمت برای خانمی از او سلب اسایش نموده باشد.حال یا بصورت مزاحمت خیابانی یا مزاحمت تلفنی و یا بصورت توامان.

از مصادبق مزاحمت تلفنی میتوان به سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه،فحاشی کردن و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن،گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی دربر داشته باشد.،دادن خبرهای کذب و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن می شود وآرامش خانواده ها را بر هم می زندو حتی ممکن است منجر به عزا و ماتم گردد و ...... اشاره نمود.

اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۷۳ در این خصوص نظریه ای داده است که بیان میدارد:در مورد مزاحمت تلفنی چنانچه عمل مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده) فقط مزاحمت تلفنی باشد و همراه با جرم دیگری مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نباشد، در صورت احراز مزاحمت، تلفن مزاحم قطع می شود؛ اما چنانچه مزاحمت تلفنی همراه با جرایم دیگر از قبیل فحاشی یا تهدید باشد، رسیدگی به بزه ارتکابی با دادگاه های عمومی محل خواهد بود.


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi