افت قیمت خودرو

افت قیمت خودرو

با سلام
من مالک یک سانتافه مدل 99 هستم که چند ماهه خریداری کردم، امروز یک206 با ماشینم تصادف کرد و با توجه به نظر مامور مقصر شناخته شد
سوالم از شما اینه که با توجه به اینکه، به گلگیر جلو چند سانتی خط افتاد و مقدار کمی تو رفته و سپر جلو نیاز به رنگ کردن داره، آیا میتونم درخواست افت قیمت بکنم ؟
و آیا برای هر ماشین، فقط یک بار میشه افت قیمت گرفت؟

تعداد پاسخ ها 2


سلام بله میتوانید با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری افت قیمت ماشین را از شورای حل اختلاف مطالبه کنید (چنانچه خسارت تا بیست میلیون باشد)

طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، هرگاه کسی به دیگری چه عمد و چه غیرعمد، خواه مباشرتا یا به تسبیب، خسارتی وارد کند، مسئول جبران خسارت است. در این راستا شخص متضرر باید برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس های تصادف، خسارت افت ماشین را محاسبه و برآورد می کند.پس از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می شود. با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است.