مفهوم جرم پولشویی

جرم پولشویی

به من زمان بده تا درباره جرم پولشویی اطلاعات کاملی در اختیارت بگذارم - همراه با فایل صوتی مقالات

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

همراه با فایل صوتی 12 مهر 1398 , تیم احقاق

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر اصول و قوانین پولشویی بخش دهم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر این اصول و قوانین خواهیم پرداخت. نقل و انتقال بدون واسطه پول ، بینام بودن نقل و انتقالات وجوه ،محدودیت های مقدار پول و تاریخ انقضاء کارت های شبکه های پرداخت .

همراه با فایل صوتی 17 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - انواع پولهای غیر قانونی و نامشروع و همچنین بیان پولشویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای بخش نهم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان انواع پولهای غیر قانونی و نامشروع و همچنین به بیان پولشویی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای وبیان برخی قوانینی که موجب سو استفاده پول شویان از سیستم پرداخت شبکه ای میگردد خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 17 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - پیامدهای قانونی جرم پولشویی و اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی بخش هشتم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان پیامدهای قانونی جرم پولشویی و خصوصیات مال حاصل از جرم و همچنین اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 17 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی -نکاتی در رابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات و انواع و آثار پولشویی بخش هفتم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی نکاتی دررابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی و انواع و آثار پولشویی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 16 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عملیات مشکوک و مجازات جرم پولشویی بخش ششم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر موارد عملیات مشکوک و همچنین ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی درارتباط با ضمانت اجرای افشای اطلاعات جمع اوری شده و ماده 9این قانون درباره ی نحوه ی مجازات مرتکبین این جرم و ماده 11 این قانون در خصوص مرجع قضایی رسیدگی به این جرم خواهیم پرداخت

همراه با فایل صوتی 16 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی بخش پنجم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان تکلیف نهاد ها و موسسات در همکاری برای مبارزه با پولشویی طبق مواد 5،6و7 قانون مبارزه با پولشویی و بیان نکاتی در ارتباط با انها خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی بخش چهارم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان توضیح بخشهای عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی بخش سوم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر موارد مطروحه در ارتباط با رفتار فیزیکی و همچنین شرط تحقق و نتیجه به عنوان سایر موارد عنصر مادی جرم پولشویی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 16 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - مفهوم قانونی و همچنین بیان عنصر مادی جرم پولشویی بخش دوم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم قانونی جرم پولشویی طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و بیان علت پولشویی و عنصر قانونی و اولین مورد ازعنصر مادی این جرم یعنی رفتار فیزیکی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 15 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - مفهوم جرم پولشویی بخش اول - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان جرم پولشویی و مفهوم آن خواهیم پرداخت. جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل ،تملک ، نگهداری ............

همراه با فایل صوتی 15 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی