چک

چک کاغذ و نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک دارای انواع مختلفی می باشد که اگر از آن دسته افرادی هستید که با چک زیاد سروکار دارند لازم است که با آن و قوانین مختص به هریک از چک های تضمینی، چک سفید امضا و... آشنا باشید.

چک تضمینی چیست، چک تضمین شده، ابطال چک تضمینی

در ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک چنین نوشته شده است­: «چک نوشته ­ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ­علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می­نماید»

همراه با فایل صوتی 12 مهر 1398 , تیم احقاق

دوست داری انواع چکها را بشناسی تا به مشکل برنخوری؟ به راهنمایی های ما نیاز داری- همراه با فایل صوتی مقالات

امروزه بسیاری از روابط تجاری و مالی از طریق چک انجام میگیرد .چک به اشکال گوناگونی وجود دارد یک مورد از انواع آنها چک حقوقی و چک کیفری است .در چک حقوقی صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی وی را از دادگاه خواستار شد مگر اینکه با دفاعیات صادر کننده معلوم گردد که طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگری خواهان استحقاقی ندارد .

همراه با فایل صوتی 08 مهر 1398 , تیم احقاق

قانون چک سفید امضا ، مطالبه وجه چک سفید امضا ، سو‌ء استفاده از سفید امضا

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با چک مطرح است ، مبحث چک سفید امضا و مشکلاتی است که ممکن است در صورت بی احتیاطی در ارتباط با صدور آن و در صورت سو استفاده ی گیرنده آن ، برای صادر کننده ایجاد شود.

همراه با فایل صوتی 07 مهر 1398 , تیم احقاق

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش ششم-چک مشروط

چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد.به عبارت دیگر میتوان گفت،خیلی وقت‌ها چک بین اشخاص رد و بدل می‌گردد؛ اما وصول وجه آن به شرط انجام کاری است.نکته ی قابل ذکر در این باره این است که اگر شخصی چکی صادر کند و در آن شرطی را قید نماید بانک به آن شرط اعتنا نمی‌کند و اگر پول در حساب بانکی صادر کننده چک موجود باشد به میزان وجه چک پول به دارنده چک پرداخت می‌نماید

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش پنجم-چک مشروط

همانطور که میدانیم چک به عنوان جانشین پول در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیرقابل اجتناب است و موجب تسهیل و تشریع روابط اقتصادی می‌گردد. چک دارای انواع گوناگونی است یکی از انواع چک ،چک مشروط است

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش چهارم

هر فردی می‌تواند از بانک تقاضای چک تضمین‌شده داشته باشد که با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرکننده در سراسر کشور قابل وصول هستند و همچنین اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده را ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس این چک‌ها فقط در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار است.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش سوم

در این پست میخواهیم بدانیم که ایا هر فردی میتواند تقاضای چک تضمینی را از بانک داشته باشد؟ و همچنین به بررسی علت بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی در ارتباط با چک تضمینی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش دوم-دستور عدم پرداخت

دانستیم که برای دعاوی مربوط به چک تضمینی ،چگونه بایستی دادخواست تهیه نماییم. در این پست به بررسی مجازات فرد یکه دستور عدم پرداخت چک را میدهد مطابق ماده 7 قانون چک و همچنین به بررسی چگونگی اقامه ی دعوا برای این دعاوی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

بسیاری از افراد مفهوم چک تضمینی و چک مشروط را نمیدانند آیا شما از آن دسته اید؟‎-بخش اول

اطبق ماده 1 قانون چک مصوب1382 چک به چهار دسته تقسیم میگردد که یکی از انواع آن چکی است که بابت تضمین داده میشود.در این پست در ابتدا به بررسی معنای چک و مفهوم چک تضمینی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 28 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش نهم

دراین پست به بیان مدت های بیان شده برای پیگیری کیفری با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک و مراحل رسیدگی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هشتم

دراین پست به مورد سوم از موارد تعقیب کیفری چک یعنی تنظیم نا صحیح چک با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک و همچنین چگونگی طرح شکایت کیفری خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هفتم

در این پست به بررسی ادامه مباحث مرتبط با چک بلا محل و ماده 9 قانون صدور چک که راه فراری از تعقیب کیفری برای صادر کننده است و همچنین به بررسی دستور عدم پرداخت وجه چک میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 22 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی