همه چیز در رابطه با جرم پولشویی -نکاتی در رابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات و انواع و آثار پولشویی بخش هفتم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی نکاتی دررابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی و انواع و آثار پولشویی میپردازیم.


همه چیز در رابطه با جرم پولشویی -نکاتی در رابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات و انواع و آثار پولشویی بخش هفتم - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی در ارتباط با ضمانت اجرای افشای اطلاعات بیان میدارد که متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ ، محكوم خواهد شد.مطابق با ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مجازات جرم پولشویی طبق این ماده مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك‌ چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می‌شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. مطابق با ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی این قانون مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم پولشویی، شعبی تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد.

به نظر میرسد منظور از جرایم مرتبط در متن ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی ،کلیه ی جرایمی است که در راستای پولشویی و یا بعد ار آن و در ارتباط مستقیم با تسهیل پولشویی واقع شده اند. و منظور جرم مقدمی که عواید از آن نشات گرفته اند ، نیست چون گاهی آن جرایم از لحاظ صلاحیت ذاتی در حیطه ی صلاحیت مرجع قضایی دیگری قرار میگیرند مثل پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر که قاچاق مواد مخد ر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است .

اگر پولشویی بطور گسترده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود ، با لحاظ ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افساد فی الارض فرض شده و مجازات آن حد اعدام است و در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب میباشد. (بند الف ماده 303قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

با لحاظ بند (ذ) تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،انتشار حکم محکومیت قطعی در پولشویی اگر میزان جرم ،یک میلیارد یا بیشتر باشد ،در رسانه ی ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی است .

با لحاظ بند (ج) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم در جرم پولشویی و شروع به این جرم غیر قابل تعویق و مجازات جرم پولشویی یا شروع به این جرم غیر قابل تعلیق است،اگر در هر دو مورد میزان جرم ،بیش از صد میلیون ریال باشد.

پولشویی با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر از شمول مرور زمان تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات خارج خواهد بود.(بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامی)

برگرفته از کتاب حقوق جزا اختصاصی دکتر عظیم زاده.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی -نکاتی در رابطه با جرم پولشویی مطابق با قانون مجازات و انواع و آثار پولشویی بخش هفتم - همراه با فایل صوتی


انواع پولشویی

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است:

1- پولشویی درونی: شامل پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود.

2- پولشویی مهارشونده: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می شود.

3- پولشویی بیرونی: شامل پول های کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که در خارج نیز شسته می شود.

4- پولشویی وارد شونده: که شامل پول هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.

آثار پولشویی

  1. آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی.
  2. بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی.
  3. تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول.
  4. تغییر شدید در نرخ بهره و سود.
  5. خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور.
  6. تضعیف بخش خصوصی.
  7. پیامدهای قانونی جرم پولشویی.نظرات کاربران


شاهرخ حاجی لو -  18 خرداد 1402
سلام بنده مدیر موسس عامل و مجریشرکت تعاونی و سهامدار در پروژه 120 واحدی پرند هستم خواستم طی یک گزارش وکالت کارهایم را بشما بدهم بنده تقریبا یک پنجم سرمایه کل را بصورت انباشته دارا هستم شرکت را منحل کردند و راه های طعیر قانونی کل املاک را غارت کردند. از مرجع داوری دادنامه محکومیت شرکت را گرفتم که حساب و کتاب نمیدهد میخواهم از انها به جرم پولشوی سکایت کنم اگر موافقید بسم الله سماره تماسم 09127010271