برگ سبز خودرو

برگ سبز خودرو، شناسنامه خودرو، سند دو برگی خودرو

چندین سال است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت و کانون سردفتران، اختلافی جدی و اساسی بر سر صدور سند رسمی و برگ سبز آغاز شده است. بر طبق قانون، سند رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشوربه عنوان ملاک فعالیت های قانونی به شمار می آید؛اما ناجا همچنان برگ سبز را به عنوان سند رسمی می داند.

همراه با فایل صوتی 03 آبان 1398 , تیم احقاق