آیا با مفهوم ولایت قهری آَشنایی دارید؟

ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را مستقيماً از قانون مي‌گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده‌اند.

فهرست

آیا با مفهوم ولایت قهری آَشنایی دارید؟

در اصطلاح حقوق مدني، ولايت، قدرت و اختياري است كه برابر قانون به شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. ولايت، ممكن است به حكم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار شده يا به حكم دادگاه برقرار شده باشد. بنابراين، ولي قهري شخصي است كه به حكم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را مستقيماً از قانون مي‌گيرد و ولايت او يك وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده‌اند

مقدمه:

زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یكدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده بگیرند مشروط بر آنكه منافع مادی و معنوی طفل را تأمین كنند.

شرایط زوجین برای فرزند خواندگی پنج سال تمام از تاریخ ازدواج زوجین گذشته باشد و آنها در این مدت صاحب فرزند نشده باشند، سن یكی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد، زوجین سابقه محكومیت كیفری مؤثر نداشته باشند، هیچ یك از زوجین محجور نباشد، زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند، زوجین یا یكی از آنها امكان مالی برای نگهداری كودك بی سرپرست را داشته باشد، هیچ یك از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشد و معتاد به الكل، مواد مخدر یا سایر اعتیادات مضر نباشد.

شرایط طفلی كه به سرپرستی واگذار می شود سن طفل كمتر از 12 سال باشد، هیچ یك از والدین یا جد پدری كودك شناخته نشده یا در قید حیات نباشد یا از كودكانی باشند كه به سازمان بهزیستی سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری آنها مراجعه نكرده باشند.

ضمیمه کردن فردی امین از سوی حاکم شرع به ولیّ، قیّم و مانند آن را ضَمّ امین گویند. توضیح بیشتر در این صفحه

بیان معنای محجور ،ولایت و قهری:

لازم به ذكر است، محجور به شخص بالغی گفته می شود كه توانایی ذهنی كافی ندارد و به حكم دادگاه تحت سرپرستی شخص دیگری قرار می گیرد. ولایت در لغت به معنای حكومت كردن، تسلط پیدا كردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف كردن آمده است.

قهری در لغت به معنای جبری و اضطراری است؛ در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت، قدرت و اختیاری است كه برابر قانون به شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. ولایت، ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار شده یا به حكم دادگاه برقرار شده باشد. بنابراین، ولی قهری شخصی است كه به حكم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او یك وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند.

حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف كرده اند. طبق ماده 1180 قانون مدنی، طفل صغیر، تحت ولایت قهری (سرپرستی) پدر و جد پدری خود است همچنین طفل غیر رشید یا مجنون، در صورتی كه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

همچنین در ماده 1182 قانون مدنی آمده است كه هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یكی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه شود ولایت قانونی او ساقط می شود.

لازم به ذكر است طبق ماده 1183قانون مدنی، ولی در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی اوست.

سقوط ولی قهری به چه معناست؟ در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره اموال یا در اثر بیماری، ضعف دماغی یا لاابالی گری نتواند دارایی مولی علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می شود. ادامه...

آیا با مفهوم ولایت قهری آَشنایی دارید؟


بیان مفهوم ولایت در لغت و اصطلاح حقوقی وبیان اقسام ولایت

@article580@

آیا ولایت قهری مختص کشور ماست؟

@article581@

اقسام ولایت قهری

@article582@

طبق نظام قانون مدنی اداره امور محجور توسط پدر و جد پدری به چه صورتی است ؟

@article583@

سیر تحولی ولی قهری در اروپا و فرانسه

@article584@

مبحث ولی قهری در حقوق اسلامی

@article585@

مطابق قانون مدنی، ولی قهری در همه ی امور مالی مرتبط با کودک ، نماینده ی قانونی اوست و همه ی تصمیم های مالی او را می گیرد.برای دانستن وظایف و اختیارات بیشتر از ولی قهری اینجا کلیک کنید.

نظر علامه حلی و شیخ مرتضی انصاری در خصوص ولایت قهری

@article586@

بیان حقوق و تکالیف ابوین نسبت به صغیر با عنایت به قانون مدنی و نظارت دادستان بر ولی قهری

@article587@

تبیین جایگاه دادستان در حمایت از کودک

@article588@

جایگاه پیشنهاد دهنده(دومین جایگاه دادستان در حمایت از کودک)

@article589@

بیان جایگاه اقدام کننده (سومین جایگاه دادستان در حمایت از کودک) و جایگاه مدعی و مدعی علیه (چهارمین جایگاه )

@article590@

معاملات ولی قهری و بیان اختیارات او در امور غیر مالی

@article591@

محدودیت های نمایندگی ولی در اداره اموال مولی علیه

@article592@

محدودیت های قضایی ولی قهری

@article593@
نظرات کاربران