کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست و شامل چه میشود ٬ جرم کلاهبرداری ٬ دفاع از اتهام کلاهبرداری

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , تیم احقاق

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-کلاهبرداری رایانه ای بخش سوم

در این پست به بررسی عناصر مادی و معنوی این جرم و همچنین به بیان نکاتی در رابطه با جرم کلاهبرداری رایانه ای خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 13 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-معامله معارض-کلاهبرداری رایانه ای بخش دوم

یکی از موضوعات مطروحه در مبحث کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه ای است که در این باره به بررسی ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این پست خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 13 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید کلاهبرداری ثبتی بخش اول

یکی از اقسام کلاهبرداری که در جامعه مشاهده میشود ، کلاهبرداری در امور ثبتی است .کلاهبرداری در امور ثبتی خود مشمول حالتهای گوناگونی میگردد که در این پست به بیان آنها خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 12 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش چهارم

حال میخواهیم بدانیم که در صورت مواجه شدن با کلاهبرداری ، برای رسیدگی و شکایت علیه مجرم به کدام مرجع بایستی مراجعه کنیم و اینکه آیا جرم کلاهبرداری مشمول تخفیف می شود یا خیر؟

همراه با فایل صوتی 13 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش سوم

جرم کلاهبرداری همانند هر جرم دیگری دارای عناصر مادی و روانی و مجازات است که این مجازات ها شامل مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی هستند که در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.همچنین به بررسی دو مفهوم کلاهبرداری ساده و مشدد می پردازیم.

همراه با فایل صوتی 12 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش دوم

در پست قبلی در ارتباط با جرم کلاهبرداری به بیان تعریفی از این جرم ،طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری پرداختیم و دانستیم مصادیق این جرم به چه صورت است .

همراه با فایل صوتی 12 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎- بخش اول

جرم کلاهبرداری یکی از موارد مطرح در مبحث جرایم علیه اموال میباشد که در این پست به بررسی آن خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 11 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی