همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-معامله معارض-کلاهبرداری رایانه ای بخش دوم

یکی از موضوعات مطروحه در مبحث کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه ای است که در این باره به بررسی ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این پست خواهیم پرداخت.


همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-معامله معارض-کلاهبرداری رایانه ای بخش دوم

در پست قبلی به بررسی جرم کلاهبرداری در امور ثبتی و مواد 105 و106 و 107 و 109 قانون ثبت پرداختیم در ادامه به بررسی مواد 111 و 116 و 117 قانون ثبت و همچنین مواد مرتبط با کلاهبردای در سایر قوانین خواهیم پرداخت. یکی از موضوعات مطروحه در مبحث کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه ای است که در این باره به بررسی ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای در این پست خواهیم پرداخت.

امتناع از رد حق به صاحب آن

ماده 116 قانون ثبت بیان دارد که :در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده 33 قانون ثبت انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامه قید کند ، اگر چنین نکند ، مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی ، حق خود را مطالبه کند .

اگر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد، کلاهبردار محسوب میشود.

معامله معارض

معامله معارض جرمی شبیه به کلاهبرداری است اما برخلاف جرایم فوق در حکم کلاهبرداری نیست و مستوجب مجازات جداگانه ی مقرر در ماده 117 قانون ثبت است.

ماده 117 قانون ثبت بیان دارد که :شخصی که بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از مال منقول یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی ، معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید، به 3 تا 10 سال حبس محکوم میشود.

سایر قوانینی که مشتمل بر جرایم در حکم کلاهبرداری هستند:

1.ماده 249 و299 و115 قانون تجارت

2.ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309

3.ماده 69 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350

4.تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1327

رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1:

جرایمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میباشند.

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-معامله معارض-کلاهبرداری رایانه ای بخش دوم


کلاهبرداری رایانه ای

ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17:

هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام مداخله در عملكرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودكار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل كند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محكوم می شود.

ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/11/11 برابر با ماده 741 ق . تعزیرات 1375 :

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
نظرات کاربران