همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش چهارم

حال میخواهیم بدانیم که در صورت مواجه شدن با کلاهبرداری ، برای رسیدگی و شکایت علیه مجرم به کدام مرجع بایستی مراجعه کنیم و اینکه آیا جرم کلاهبرداری مشمول تخفیف می شود یا خیر؟

فهرست

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش چهارم

همانطور که مستحضرید ،در پستهای قبلی مبحث کلاهبرداری به بررسی این جرم و ارکان و عناصر و مجازات های آن و همچنین به بیان انواع کلاهبرداری پرداختیم.حال میخواهیم بدانیم که در صورت مواجه شدن با چنین مشکلی ، برای رسیدگی و شکایت علیه مجرم به کدام مرجع بایستی مراجعه کنیم و اینکه آیا جرم کلاهبرداری مشمول تخفیف می شود یا خیر؟

شروع دعوا و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

شخصی که مورد کلاهبرداری واقع شده است در مرحله اول، باید به کلانتری محل سکونت خود مراجعه کند و امر واقع شده را اطلاع دهد .

در مرحله ی اول رسیدگی به جرم کلاهبرداری، باید محل وقوع جرم مشخص شود و اگر شخصی در محل های مختلفی اقدام به کلاهبرداری کند ، اولویت با حوزه ای خواهد بود که زودتر شروع به رسیدگی به جرم کرده است.

در مواقعی که کلاهبرداری شاکی خصوصی ندارد چون جرم کلاهبرداری جنبه عمومی نیز را شامل می شود ، باید به جرم کلاهبرداری درمحاکم قضایی رسیدگی شود.

احضاریه شکایت جرم کلاهبرداری

با طرح شکایت در کلانتری ، دستور فرستادن احضاریه یا حکم جلب صادر میشود و پس از تکمیل پرونده به دادسرا فرستاده می شود ، در ادامه بازپرس دادسرا دستور به دعوت از طرفین برای حضور در دادسرا را صادر می کند و طرفین در دفاع از خود با ارائه مستندات و مدارک که سندیت داشته باشند ، نسبت به احقاق حقوق خود تلاش می کنند ، پس از بررسی های لازم توسط بازپرس پرونده ، پرونده به مجتمع قضایی ارسال می گردد و توسط شعبه های کیفری رسیدگی خواهد شد.

در شعبه های کیفری از طرفین تحقیق می شود و مطالب بیان شده مورد تحقیق قرار می گیرد و نماینده دادستان در صورت مشخص شدن جرم ، تقاضای مجازات خواهد کرد ، دادگاه پس از بررسی و جستجو ، ختم رسیدگی را اعلام و رای نهایی را صادر می کند که این رای توسط طرفین در مدت تعیین شده ای قابلیت اعتراض دارد.

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید‎ بخش چهارم


اگر متهم برخلاف دریافت احضاریه ، به دادگاه مراجعه نکند ، در دادسرا حضور نیافته و از خود دفاع نکند ، امر کلاهبرداری به وی نسبت داده می شود و طبق قانون کلاهبرداری مصوب ، به مجازات گفته شده در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

رای صادره در موضوع کلاهبرداری ،در مدت ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدید نظر است.

در جرم کلاهبرداری در واقع فریب خوردن طرف مقابل و به کار گرفتن نوع وسیله متقلبانه ، هر کدام ، شرایط متفاوتی برای مرتکب در امر صدور رای کیفری ایجاد خواهد کرد.

جهات و کیفیت مخففه جرم کلاهبرداری

به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاش ارتشا و کلاهبرداری، تخفیف مجازات درجرم کلاهبرداری با اعمال ضوابط قانونی، فقط تا حداقل مجازات، حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد و امکان تعلیق مجازات وجود ندارد.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۷۱، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها صرفاً میتوانند میزان حبس را تا حداقل مقرر تخفیف دهند و تعیین حبس کمتر از حداقل مقرر مغایر با موازین قانونی است. تخفیف جزای نقدی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بلااشکال به نظر می رسد. به علاوه مجازات انفصال موقت مذکور در تبصره ۲ ماده 1 قانون تشدید مجازات هم قابل تخفیف می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به خاص بودن قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات کلاهبرداری مشمول تخفیف های مذکور ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نبوده و محدودیت تخفیف مذکور در تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر به قوت خود باقی است.

همچنین به استناد دادنامه شماره ۵۲ صادره در سال ۱۳۷۱ از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، محکوم نمودن متهمان به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مورد کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مورد کلاهبرداری نادرست می باشد، زیرا محکومیت تضامنی متهمان محتاج به نص صریح می باشد.

نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ ............ .. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با توسل به مانورهای متقلبانه ای مانند اینکه اظهار ناتوانی مالی و داشتن چک کرده و با صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ................ . را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده اند و علاوه بر اینجانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده اند. لذا با توجه به شرح ما وقع و ادله اینجانب که شامل ... . می شود و با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ ............. .. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.
نظرات کاربران