تقسیم بندی مجازات ها

در قوانین اسلامی برای انواع جرایم، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است که گاه این مجازات در یکسری شرایط خاص، تقسیم بندی می شوند. مجازات به سه دسته تبعی، تکمیلی و اصلی تقسیم می شود که هرکدام از نظر میزان و اجرا با یکدیگر متفاوت است که شما در مقاله های زیر می توانید با آنها آشنا شوید.

قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات

 هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3 .مجازات تبعی

همراه با فایل صوتی 05 مهر 1398 , تیم احقاق

مجازات تبعی ٬انواع مجازات تبعی ٬ مجازات تکمیلی

هدف از تعیین مجازات این است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند .افراد جامعه آزادی های خود را فقط در حدودی از دست می دهند كه از قبل از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل می شوند كه قانونگذار از پیش نوع و میزان آن را تعیین كرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات های خارج از قانون جرم محسوب می شود. قانونگذار مجازات های مختلفی را تصویب کرده است که یک دسته از آنها مجازات های تبعی است.

همراه با فایل صوتی 03 مهر 1398 , تیم احقاق

معرفی مجازاتهای اصلی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند

همراه با فایل صوتی 03 مهر 1398 , تیم احقاق

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش ششم-نکات مواد 25و26 قانون مجازات اسلامی

در پست قبل به بررسی تفاوتهای میان شرایط مجازاتهای تبعی طبق مواد 25 و 26 قانون مجازات مصوب 1392 با ماده 62مکرر اصلاحی پرداختیم و دانستیم که در قانون جدید به صورت شفاف تر و کامل تر به یک سری موضوعات پرداخته شده و میزان مجازات برخی از جرم ها کمتر و برخی بیشتر شده است

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش پنجم

محرومیت از حقوق اجتماعی طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی مواردی همچون داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و .... میباشند که قانونگذار طی دوازده بند بطور کامل آنها را بیان نموده است .

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش چهارم-طول مجازاتهای تبعی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392بیان شده که :محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و طی سه بند در این ماده موارد مجازات تبعی را بیان نموده است که دارای نکاتی است که آنها را بیان خواهیم نمود .

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش سوم-توقف اجرای حکم

در مطالبی که تا کنون در پستهای قبلی در خصوص مجازات تبعی مطرح شد دانستیم که مفهوم مجازات تبعی چیست و در مواد 62 مکرر قانون اصلاحی و همچنین مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی سال 1392 به توضیح مجازات تبعی پرداخته شده در این پست به بیان ادامه مادده 62 مکرر و ماده 25 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش دوم-محور اصلی مجازات های تبعی

اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می روند و به طور کلی مجازات تبعی يعني اينكه شخص به يك مجازات‌هايي كه محكوم شد، از يكسري حقوق اجتماعي هم به صورت اتوماتيك‌وار محروم مي‌شود. البته بسته به اينكه آن محكوميت به چه شكل و تا چند سال باشد.

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش اول-تعاریف

قانونگذار بر اساس نیاز جامعه برای هر عمل خلاف اخلاق و نظم عمومی که توسط هر فرد در جامعه رخ دهد ،مجازات تعیین متناسب با عمل ارتکابی تعیین نموده است.مجازاتها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند :1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3. مجازات تبعی

همراه با فایل صوتی 25 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش ششم- اخراج اتباع خارجی-الزام به تحصیل

در این پست به بررسی مواد 15 تا 22 ایین نامه و بندهای خ ،د،ذ،ر،ز،ژ ،س یعنی اخراج اتباع خارجی از کشور،الزام محکوم به خدمات عمومی،منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی،توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،الزام به تحصیل،انتشار حکم محکومیت قطعی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش پنجم-منع داشتن دسته چک-منع حمل سلاح-منع خروج

در این پست به بررسی مواد 12 تا 14 ایین نامه مذکور و تطابق انها با بندهای ج،چ،ح یعنی منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی ،منع از حمل سلاح،منع خروج اتباع ایران از کشور میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای تکمیلی چیست-بخش چهارم-منع اقامت-عدم اشتغال-

در ادامه ی مباحث مربوط به مجازاتهای تکمیلی و ماده 23 قانون مجازات اسلامی در این خصوص ، در این پست به بررسی مواد 8 تا 11ایین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، که به بیان توضیحاتی در ارتباط با نحوه اجرا ی بندهای ب ،پ،ت،ث ماده 23 یعنی منع از اقامت در محل یا محلهای معین و منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و انفصال از خدمات دولتی و عمومی و منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری پرداخته است، می پردازیم.

همراه با فایل صوتی 23 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی