راهکارهایی قانونی و کاربردی در رابطه با طلاق که باید بدانیم - همراه با فایل صوتی مقالات

طلاق در لغت به معني مفارقت و جدایی و بریدن و گشودن گره و رها كردن میباشد . در اصطلاح به معنی جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي است و درعرف نیز از معنای حقیقی خویش دور نمانده است.

فهرست
خانواده | طلاق | طلاق

راهکارهایی قانونی و کاربردی در رابطه با طلاق که باید بدانیم - همراه با فایل صوتی مقالات

طلاق یك ایقاع و عمل حقوقي یك جانبه است و مثل سایر اعمال حقوقي باید شرایط اساسي كه در قانون براي انشاء آن لازم و ضروري است را داشته باشد یك سري از این شرایط از جمله قواعد عمومي اعمال حقوقي است؛ از قبیل داشتن قصد و رضا و اهلیت که در مواد 1136 و 1137 قانون مدنی به آنها اشاره شده است.

ترفندهایی موثر در رابطه با معرفی طلاق :

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد.

طلاق در لغت به معنی مفارقت و جدایی و بریدن و گشودن گره و رها كردن میباشد .

در اصطلاح به معنی جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نكاح و رهائی از زناشوئی است و درعرف نیز از معنای حقیقی خویش دور نمانده است.

و در تعریفی دیگر، طلاق به معنای رهایی از قید و بنِد ناشی از تعهدات حاصل از عقد است.

در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص.

البته فقه و حقوق مدنی ، طلاق را در وضع اضطراری به منزلۀ راه حل چاره ناپذیر پیشنهاد میکند. اما در عین اینکه در کلیات آن، میان مذاهب فقهی همسویی دیده میشود، در جزئیات آن، نه تنها میان فقهای امامیه و حنفیه، که میان فقهای مذاهب اهل سنت نیز، دیدگاه های ناهماهنگ به چشم میخورد.

در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می دهد او را ترک نموده و رها می سازد . صاحب جواهر در تعریف طلاق گفته اند: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. دكتر سید حسین صفایی و دكتر اسد الله امامی آورده اند طلاق عبارت است از انحلال نكاح دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی.

ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود . طلاق از جمله ایقاعات بوده و تنها در ازدواج دائم مطرح می گردد.

هرچند طلاق از نظر شرع مباح است ولی خداوند کسی را که بین جدایی زن و شوهر شود دشمن می شمارد و پیامبر اسلام آن را بدترین مباح می داند . خداوند در قرآن مجید در سوره نساء می فرماید : اگر از جدایی میان آندو بیم دارید پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن تعیین کنید ، اگر خواهان صلح و آشتی هستند خداوند میان آندو سازگاری خواهد داد ، خداوند دانا و آگاه است .

از امام صادق نیز روایت گردیده است که خداوند عزوجل خانه ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و خانه ای که در آن طلاق باشد دشمن می دارد و هیچ چیز نزد خداوند از طلاق مبغوض تر نیست.
ملاحظه می گردد که خداوند احکام مختلفی را پیرامون طلاق در قرآن کریم بیان و در این آیات تاکید به صلح و سازش و داوری نموده و نهایتاً می فرماید چنانچه قصد جدایی از همسرانتان را دارید به شایستگی از آنها جدا شوید نه با جنجال و کینه توزی و عداوت.

طلاق به جدا شدن زن و مرد از یکدیگر میگویند.که طلاق بر سه قسم است. طلاق رجعی ٬ طلاق بائن و طلاق خلع مبادرتی. برای کسب اطلاعات بیشتر روی هرکدام کلیک کنید.

راهکارهایی قانونی و کاربردی در رابطه با طلاق که باید بدانیم - همراه با فایل صوتی مقالات


آیا با مفهوم ایقاع و انواع طلاق در فقه امامیه آشنایی دارید؟

@article450@

معرفی انواع طلاق و بیان مفهوم هریک از آنها

@article451@

آیا میدانید شرایط طلاق دهنده به چه صورت باید باشد؟

@article452@

بررسی و معرفی مهم ترین شرایط طلاق دهنده

@article453@

آیا داشتن اهلیت از جمله شرایط طلاق دهنده است؟

@article454@

میدانید شرایط زوجه ای که میخواهد طلاق بگیرد به چه صورت است؟

@article455@

اطلاعاتی از پاکی زن در زمان طلاق دارید؟

@article456@

در طلاق یکطرفه از سوی مرد زن یکسری حقوق دارد آیا از آنها آگاهید؟

@article457@

بررسی اینکه چه شرایطی بایستی برقرار باشد تا زن بتواند تقاضای طلاق نماید!

@article458@

شناخت وتوضیح درخواست صدور حکم طلاق توسط زوجه!

@article459@

نکاتی مفید در رابطه با تشریفات پیش از صیغه طلاق و مراکز مشاوره خانواده

@article461@

اهداف مراکز مشاوره پیش ازطلاق را میدانید؟آیا در رابطه با داوری پیش از طلاق اطلاعاتی دارید؟

@article462@
نظرات کاربران