آیا در خصوص جرم مزاحمت و ممانعت از حق اطلاعاتی دارید؟

هیچ کس نمیتواند برای استفاده از حق خود باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران گردد .یکی از دعاوی مطرح در دادگستری ها ،دعاوی تصرف هستند .یکی از انواع دعاوی تصرف ،دعوای ممانعت از حق است به عبارت دیگر ، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک یا زمین یا خانه خود شود سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند .

فهرست

آیا در خصوص جرم مزاحمت و ممانعت از حق اطلاعاتی دارید؟

بر اساس قوانین کشور ما هیچ کس نمیتواند برای استفاده از حق خود باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران گردد .یکی از دعاوی مطرح در دادگستری ها ،دعاوی تصرف هستند .یکی از انواع دعاوی تصرف ،دعوای ممانعت از حق است به عبارت دیگر ، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک یا زمین یا خانه خود شود سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند . به همین دلیل میتوان با رعایت مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه او اقامه ی دعوای ممانعت از حق نمود و در صورت پیروز شدن در دعوا ، دوباره بتوان از آن حق برخوردار شد.

مقدمه:

بر اساس قوانین کشور ما هیچ کس نمیتواند برای استفاده از حق خود باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران گردد .یکی از دعاوی مطرح در دادگستری ها ،دعاوی تصرف هستند .یکی از انواع دعاوی تصرف ،دعوای ممانعت از حق است به عبارت دیگر ، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک یا زمین یا خانه خود شود سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند .

به همین دلیل میتوان با رعایت مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه او اقامه ی دعوای ممانعت از حق نمود و در صورت پیروز شدن در دعوا ، دوباره بتوان از آن حق برخوردار شد.

جرم ممانعت ازحق:

در قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین در نظامنامه مربوط به تشریح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1309 ،دعوی ممانعت از حق از اقسام دعاوی تصرف شمرده شده است .

نباید از عبارت حق انتفاع و حق ارتفاق که در تعریف دعوی ممانعت از حق آمده تصور کرد که این دعوی با اصول مربوط به دعاوی تصرف مغایرت دارد. اصولاً دعوی ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده ای است که در ماده 97 قانون مدنی پیش بینی شده است .

ماده 97 قانون مدنی بیان میدارد که :

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

همچنین در ماده 106 قانون مدنی بیان شده است که:

مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه ی صاحب حق.

توجه:

مفهوم حق ارتفاق:

ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج ،از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است.در اصطلاح حقوقی عبارتست از ،حق ملکی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک دارنده این حق. حقوقدانان در تعریف حق ارتفاق می گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان یا حق داشتن پنجره. مثلاً کسی برای آبیاری یا رفتن به ملک خود، می تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است.

کارهایی که در قانون اسلامی جز خلاف محسوب می شود همگی دارای مجازات هستند.برای آشنایی با انواع جرایم و مجازات اینجا کلیک کنید.

آیا در خصوص جرم مزاحمت و ممانعت از حق اطلاعاتی دارید؟


بیان مفهوم حق انتفاع و جرم مزاحمت

@article681@

مزاحمت چگونه عملی میشود؟

@article682@

نکات ماده 690 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مزاحمت و ممانعت از حق

@article683@
نظرات کاربران


گیتی -  08 دی 1401
سلام عالی بود ممنون.