تهمت و افترا ٬ جرم تهمت و افترا ٬ شکایت از مفتری( افترا زننده )

افترا عبارت است از : انتساب قیدی مجرمانه به کسی، که در قانون آن قید جرم در نظر گرفته شده است و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

فهرست

تهمت و افترا ٬ جرم تهمت و افترا ٬ شکایت از مفتری( افترا زننده )

در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی، افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود به کسی ،بیان شده است.در این نوشته به بیان مواردی در خصوص افترا از جمله تعریف افترا ،معنی تهمت و افترا،مجازات افترا زننده و ... خواهیم پرداخت.

مقدمه ای جامع و کاربردی در رابطه با افترا

هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد.

همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است.

افترا

افترا عبارت است از : انتساب قیدی مجرمانه به کسی، که در قانون آن قید جرم در نظر گرفته شده است و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.

در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی، افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود به کسی ،بیان شده است.

در ماده 697 قانون مجازات اسلامی ،به بیان قانونی جرم افترا پرداخته است.

این ماده بیان میدارد که :

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

با توجه به ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.

در قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم قابل گذشت است و برخی دیگر غیر قابل گذشت . به نظر شما تهمت و افترا زدن به کسی جز کدام دسته از جرایم محسوب می شود؟ جواب در صفحه انواع جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

تهمت و افترا ٬ جرم تهمت و افترا ٬ شکایت از مفتری( افترا زننده )


نکات اساسی و مهمی در رابطه با افترا وجود دارد با هم به بررسی این نکات می پردازیم

@article88@

انواع افترا را با هم مرور میکنیم

@article89@

چه شرایطی برای تحقق جرم افترا باید وجود داشته باشد؟

@article90@

اگر شما هم یکی از مواردی هستید که مورد توهین قرار گرفته اید و خواهان دادرسی هستید ٬ نمونه دادخواست تهمت و افترا در اینجا برای شما آورده شده است.کلیک کنید.

توضیح شرط انتصاب جرم به دیگری و همچنین شرط صراحت انتصاب با عنایت به قانون

@article91@

توضیح شرط ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد

@article92@

بیان توضیحات کاربردی در ارتباط با تبصره ماده 697 مجازات اسلامی

@article93@

بایدها و نبایدهای جرم افترا را بررسی کنیم

@article94@

معرفی مواردی که شاکی برای اعاده حیثیت باید ثابت کند به همراه نمونه شکوائیه افترا

@article95@

امید است که مقاله ی فوق الذکر کمک شایانی به افزایش آگاهی شما عزیزان در خصوص مفاهیمی چون افترا زدن یعنی چه ،مفتری یعنی چه ،انواع افترا و ... نموده باشد.
نظرات کاربران


محمدم -  28 دی 1398
اگه برای شهادت دادن شخص زیر 18 سال باشد ایا شهادت اونو قبول میکنن؟

تیم محتوای احقاق -  28 دی 1398

 

  •  یکی از شرایط صحت شهادت شهود،بلوغ شهود میباشد.ماده 1313 قانون مدنی بیان نموده که :در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

    قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210،بیان کرده که: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.لذا از طرفی در ماده 1314 این قانون در خصوص شهادت اطفال و سن آنها صراحتا بیان شده است که :شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. این موارد توسط قانونگذار به صراحت بیان نشده اما یکی از موارد استثنا شهادت طفل پسر ممیز در سن ده سالگی برای قتل میباشد.

     

 


میلاد نمکی -  22 آذر 1399
سلام اگر کسی به من پشت تلفن توهینی کرده باشه میتونم با صدای ضبط شده ی اون ادعای شرف کنم؟

تیم محتوای احقاق -  24 دی 1401

سلام ...صدای ضبط شده به تنهایی دلیل محسوب نمیشه دوست عزیز بلکه  برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری رو صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دونند و این نوار ضبط شده و صدا مستقلابرای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی نیست. اگه به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشه مثل شهادت شهود و سوگند و ... این نوار ضبط شده نیز می تواند در کناراون دلایل محکمه پسند به عنوان یاوراون دلیل به قاضی کمک کنه. از طرفی اگرصدای منتسب به شخص، مورد انکار و تکذیب قرار بگیره و نتوان پس از انکار نامبرده با دلایل دیگر انتساب و تعلق صدا را به وی ثابت کرد صدای ضبط شده از درجه اعتبار حتی با عنوان اماره و قرینه هم ساقط می شود.