آخرین مقالات

مجموعه کاملی از اطلاعات درباه حق حبس زوجه اینجاست - همراه با فایل صوتی مقالات

یکی از نمونه‌های حق حبس در فقه اسلامی،حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از امیزش جنسی با شوهرش خودداری کند. یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود و این عمل زوجه نشوذ محسوب نمی شود.

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

قدم به قدم با مجازاتهای تکمیلی - همراه با فایل صوتی مقالات

 هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند:1.مجازات اصلی 2. مجازات تکمیلی 3 .مجازات تبعی

همراه با فایل صوتی 05 مهر 1398 , تیم احقاق

مجازات تبعی ٬انواع مجازات تبعی ٬ مجازات تکمیلی

هدف از تعیین مجازات این است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند .افراد جامعه آزادی های خود را فقط در حدودی از دست می دهند كه از قبل از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد و فقط مجازاتی را متحمل می شوند كه قانونگذار از پیش نوع و میزان آن را تعیین كرده است. در این میان و بر این اساس، مجازات های خارج از قانون جرم محسوب می شود. قانونگذار مجازات های مختلفی را تصویب کرده است که یک دسته از آنها مجازات های تبعی است.

همراه با فایل صوتی 03 مهر 1398 , تیم احقاق

معرفی مجازاتهای اصلی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند

همراه با فایل صوتی 03 مهر 1398 , تیم احقاق

تحریر ترکه - بخش سوم بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم قبول یا رد ترکه و مواد 248 و 249 و250 قانون امور حسبی در این خصوص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش دوم بیان راه های تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان راههای تحریر ترکه و مواد 218 و 219 و220 و 221 و 240 و بیان موارد الزامی تحریر ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

تحریر ترکه - بخش اول بیان مفهوم تحریر ترکه و تعریف قانونی آن و ترتیب تحریر ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم تحریر ترکه و تعریف قانونی آن و ترتیب تحریر ترکه و بررسی مواد 206 و 208 و 209 و 210 و 212 قانون امور حسبی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش یازدهم بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 200 تا 205 قانون امور حسبی در خصوص رفع مهر و موم خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش دهم بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199قانون امور حسبی درخصوص رفع مهروموم ترکه- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 191 تا 193 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه و مواد 194 تا 199 این قانون درخصوص رفع مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

کلاهبرداری چیست و شامل چه میشود ٬ جرم کلاهبرداری ٬ دفاع از اتهام کلاهبرداری

طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.

همراه با فایل صوتی 31 شهریور 1398 , تیم احقاق

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش نهم بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهر و موم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 182 تا 190 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

مفهوم ترکه و مهر و موم آن - بخش هشتم بیان مواد 176 تا 181 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 176 تا 181 قانون امور حسبی در خصوص مهروموم ترکه میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 30 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی