وصیت

وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش کارهایی را برایش انجام دهند یا اموالش را طبق خواسته اش به دیگران ببخشد. وصیت به دو دسته تملیکی و عهدی تقسیم میشود. وصیت میتواند گفتاری، نوشتاری یا با اشاره فهمانده شده باشد. البته وصیت کردن دارای شرایط و قوانین خاصی می باشد که هنگام نوشتن و اجرای آن باید به آنها توجه شود.

محرومیت از ارث ٬ چه زمان محروم از ارث میشویم ٬چگونه میشود فرزند را از ارث محروم کرد٬قانون محرومیت از ارث

این جمله که «از ارث محرومت می‌کنم» برای بسیاری از افراد آشناست و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند. در بیشتر مواقع، این عبارت توسط پدرانی به کار می‌رود که با برخی رفتارهای فرزندان خود مخالف اند و می‌خواهند با این حربه آنها را به انجام رفتارهایی مطابق میل خود مجبور کنند .

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

همراه با فایل صوتی 03 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

همراه با فایل صوتی 03 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میتوان فرزند یا یکی از وراث را از ارث محروم کرد؟ - بخش دوم بیان نکات مهم قانونی در باب محرومیت از ارث -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نکاتی درخصوص ماده837 قانون مدنی با توجه به ماده 959 قانون مدنی و بررسی نظریات فقها دراین خصوص خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 03 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میتوان فرزند یا یکی از وراث را از ارث محروم کرد؟ - بخش اول امکان محرومیت از ارث -همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی امکان محرومیت از ارث و ماده 837 قانون مدنی در خصوص این مفهوم خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 02 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی