همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-کلاهبرداری رایانه ای بخش سوم

در این پست به بررسی عناصر مادی و معنوی این جرم و همچنین به بیان نکاتی در رابطه با جرم کلاهبرداری رایانه ای خواهیم پرداخت.


همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-کلاهبرداری رایانه ای بخش سوم

در پست قبلی به بررسی تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای و دانستیم مجازات اینگونه جرایم طبق ماده 67 قانون تجارت الکترونیک و ماده 13 قانون جرایم رایانه ای به چه شکل است .در این پست به بررسی عناصر مادی و معنوی این جرم و همچنین به بیان نکاتی در رابطه با جرم کلاهبرداری رایانه ای خواهیم پرداخت.

تحلیل اجزای عنصر مادی و معنوی کلاهبرداری رایانه ای

عنصر مادی جرم کلاهبرداری رایانه ای از سه قسمت تشکیل شده:

1.رفتار فیزیکی

2.موضوع جرم

3.نتیجه جرم

رفتار فیزیکی شامل :وارد کردن داده ها ،تغییر داده ها ،محو داده ها ،ایجاد داده ها ،متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه است که این موارد مصادیق از باب تمثیل هستند و حصری نیستند .

موضوع جرم باید سامانه های رایانه ای یا سامانه های مخابراتی باشد .

نتیجه ی جرم هم تحصیل مال،وجه،منفعت،خدمات، یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری است.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری رایانه ای

از سه بخش تشکیل شده است :

1.عمد در رفتار فیزیکی

  1. با علم به غیر مجاز بودن اقدام کرده باشد

3.با قصد تحصیل نتیجه انجام گرفته شده باشد

همه چیز درباره ی جرم کلاهبرداری که باید بدانید-کلاهبرداری رایانه ای بخش سوم


نکات :

کلاهبرداری رایانه ای جرمی مقید به نتیجه است نه جرمی مطلق.

یعنی حتما بایستی نتیجه حاصل شود تا جرم محقق شود .

.اقدام غیر مجاز برای ایجاد داده هایی با هدف تحصیل وجه یا امتیاز مالی برای ایجاد کننده در شمول جعل رایانه ای نبوده بلکه در شمول کلاهبرداری رایانه ای قرار میگیرد .

دادگاه صالح به رسیدگی کلاهبرداری رایانه ای:

با لحاظ رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391هرگاه تهیه مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول بطور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه ی آن قرار دارد ، صالح به رسیدگی است.

برگرفته از کتاب حقوق جزای اختصاصی دکتر شادی عظیم زاده
نظرات کاربران


قادربایرام نژاد -  14 فروردین 1399
به عقیده من مجرمان رایانه ای مفسد فی الارض هستن وامنیت واعتبار دولت و حکومت رو زیر سوال میبرن اگر حکمشون اعدام باشه کشوری اباد و به دور از دزد داریم