مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش چهارم-طول مجازاتهای تبعی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392بیان شده که :محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و طی سه بند در این ماده موارد مجازات تبعی را بیان نموده است که دارای نکاتی است که آنها را بیان خواهیم نمود .


مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش چهارم-طول مجازاتهای تبعی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392بیان شده که :محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند و طی سه بند در این ماده موارد مجازات تبعی را بیان نموده است که دارای نکاتی است که آنها را بیان خواهیم نمود . حال میخواهیم بدانیم که مقصود از حقوق اجتماعی نام برده شده در ماده 25 چیست که برای دانستن آن به بررسی ماده 26 قانون مجازات اسلامی بایستی بپردازیم.

اولین نکته که در صدر ماده جلب توجه میکند این است که مجازاتهای تبعی فقط در جرایم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیر عمدی یا شبه عمدی شود و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود ، متحمل مجازات تبعی نخواهد شد چون اصولا مجازات تبعی و مبتنی بر تقصیر به معنای خاص سوءنیت میباشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نیست .مجازاتهای تکمیلی برخلاف مجازاتهای تبعی محدود به جرایم نیستند.

با عنایت به بندهای سه گانه نام برده شده در ماده ی فوق ،مدت حداکثر مجازات تبعی ،7 سال است.

علاوه بر جرایم غیرعمد ی و شبه عمدی ، مجازاتهای شلاق تعزیری ، حبس تا سه سال و سایر مجازاتهایی که در این ماده بیان نشده است مثل جزای نقدی ،فاقد آثار کیفری و مجازات تبعی هستند که بنظر میرسد این دو مورد هم به صلاح فرد و هم به صلاح جامعه میباشند.

مقصود از مجازاتهای تبعی چیست-بخش چهارم-طول مجازاتهای تبعی


همانطور که درابتدای ماده ی25 قانون مجازات اسلامی بیان گردید ، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.

مقصود از حقوق اجتماعی نام برده شده در این ماده ،در ماده 26 همین قانون به شکل زیر بیان گردیده است:

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم

ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
نظرات کاربران