همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر اصول و قوانین پولشویی بخش دهم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان سایر این اصول و قوانین خواهیم پرداخت. نقل و انتقال بدون واسطه پول ، بینام بودن نقل و انتقالات وجوه ،محدودیت های مقدار پول و تاریخ انقضاء کارت های شبکه های پرداخت .


همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر اصول و قوانین پولشویی بخش دهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل بیان نمودیم که پولهای غیر قانونی و نامشروع به سه دسته تقسیم میشوند: 1.پول کثیف یا اغشته به خون 2.پول خاکستری 3. پول سیاه.همچنین دانستیم بزرگترین مشکل پول شویان که همانا نقل و انتقال فیزیکی مقادیر زیاد پول میباشد توسط سیستم های پرداخت درون شبکه ای برطرف شده است.گسترش سیستمهای پرداخت شبکه ای در سطح جهان، فرصتهایی را برای پول شویان بوجود آورده است که بتوانند از اختلاف در سطح استانداردهای امنیتی کشورها و خلاءهای قانونی موجود، در راستای پنهان کردن نقل و انتقال پول های نامشروع و کثیف استفاده کنند.همچنین به بیان برخی اصول وقوانینی که موجب سو استفاده پول شویان از سیستم پرداخت شبکه ای میگردد ازجمله اصل عدم مداخله و تاسیس و راه اندازی توسط بانک ها یا موسسات غیر بانکی پرداختیم .

ج.نقل و انتقال بدون واسطه پول:
برخی از شبکه های پرداخت این امکان را فراهم کرد هاند که مشتریان بدون واسطه و با استفاده از تلفن یا اینترنت اقدام به مبادله کالا و وجوه کنند. در این صورت نظارت دولت از بین می رود و
مجرمان می توانند سودهای ناشی از اعمال مجرمانه خود را به راحتی انتقال دهند. زیرا در شبکه های پرداخت ماخذ انتقال وجوه مخفی میماند. نقل و انتقال وجوه از طریق شبکه های پرداخت اگر چه مورد ظن مقامات کشورها قرار دارد اما به دلیل ویژگ یهای خاص اینگونه نقل و انتقالات، پیگیری و تعقیب مجرمانی که از این شبکه سوء استفاده می کنند، دشوار است.


د.بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه:
در برخی از انواع شبکه های پرداخت، منشاء و ماخذ پول ها غیر شفاف و پیدا کردن منشاء پول ها دشوار است. در واقع گمنام بودن پرداخت کننده ویژگی اصلی شبکه های پرداخت میباشد که مورد سوء استفاده مجرمان برای تطهیر وجوه ناشی از جرم قرار میگیرد.

همه چیز در رابطه با جرم پولشویی - سایر اصول و قوانین پولشویی بخش دهم - همراه با فایل صوتی


ذ.محدودیت های مقدار پول و تاریخ انقضاء کارت های شبکه های پرداخت:
یکی از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت محدود بودن سقف اعتباری هر یک از این کارت ها می باشد. حداکثر مقدار پولی که در کارت های هوشمند یا سایر کارت های مشابه ذخیره می شوند، محدود میباشند تا خطرات ناشی از کلاهبرداری یا زیا نهای دیگر کاهش یابد. محدودیت های پولی این کارت ها براساس نیازهای بازار تعیین می شوند. این محدودیت در حال حاضر برای شبک ههای پرداخت آزمایشی تقریبا بین ١٠٠٠ تا ٣٠٠٠ دلار میباشد. هر چه اعتبار مشتریان بیشتر باشد سقف این محدودیت پولی بالاتر است. یکی دیگر از ویژگیهای کارت های شبکه های پرداخت این است که پس از تعداد مشخصی نقل و انتقال پول، منقضی میشوند. همراه با پیشرفت تکنولوژی انتظار میرود که پول شویان از روش های فرار مختلفی استفاده کنند. مانند گرفتن کارت های مختلف و متعدد و همچنین استفاده از نا مهای متعدد و به کارگرفتن کارت های شرکت های مختلف.

البته لازم به ذکر است که این امکان در کارت های شبکه های پرداخت بوجود آمده است که نقل و انتقالات وجوه در آنها ثبت شود اما با این محدودیت مواجه است که این کارت ها تنها تعداد معاملات معینی را ثبت میکنند. بطور مثال یک کارت اعتباری شخص حقیقی، ممکن است که تا ٢٠ معامله را ثبت کند که در این صورت اگر معامله ٢١ انجام شود اولین معامله حذف میشود . نمونه دیگرسوء استفاده از شبکه های پرداخت، استفاده از موسسات خیریه قلابی است که از طریق شبکه های پرداخت توانایی دریافت هدایا از اقصی نقاط جهان را دارا میباشند. در این روش پول های بدست آمده از داد و ستد مواد مخدر و سایر را ههای غیر قانونی در محل واحدی جمع آوری می شوند.
نظرات کاربران