انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش ششم، دیه لب - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر تبصره های ماده 709 و 710 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بیان ماده607 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با دیه ی لب خواهیم پرداخت.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش ششم، دیه لب - همراه با فایل صوتی

آخرین مورد از جراحات وارده بر سر و صورت طبق ماده 709 قانون مجازات اسلامی ،جراحت دامغه میباشد مقصود از دامغه این است که، صدمه يا جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، كه علاوه‌بر ديه مأمومه، موجب ارش پاره شدن كيسه مغز نيز مي‌باشد دیه ی این مورد ،غیر از ثلث دیه کامل (دیه مأمومه) ارش بر آن افزوده می­شود.در تبصره ی1 ماده ی 709 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که جراحات گوش، بيني، لب، زبان و داخل دهان، در غير مواردي كه براي آن ديه معين شده است، در حكم جراحات سر و صورت است. همچنین در تبصره 2 این ماده به بیان ملاک دیه در اینگونه جراحات پرداخته است به اینگونه که ملاك ديه در جراحت‌هاي مذكور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثيري در ميزان ديه ندارد.

تبصره 3 - جنایت بر گونه درصورتی كه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یك بیستم دیه كامل و اگر به نحوی باشد كه داخل دهان را نمایان سازد، موجب یك پنجم دیه كامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یك بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره 4 - هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یك هشتادم دیه كامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یك صدم دیه كامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شكافی درصورت ایجاد كند دیه آن هشت صدم دیه كامل است.

ماده 710 قانون مجازات اسلامی: هرگاه یكی از جراحت های مذكور در بندهای(الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود، درصورتی كه آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره 1ـ جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.

تبصره2 ـ هرگاه هریك از جراحت های مذكور در ماده(709) این قانون با یك ضربه به وجود آمده باشد كه از حیث عمق متعدد باشد یك جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینكه با یك ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنایت یك نفر خواه دو نفر باشد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش ششم، دیه لب - همراه با فایل صوتی


دیه ی لب: از ماده 607 تا 610 قانون مجازات اسلامی

لب یکی از اعضای بدن است که از دو قسمت تشکیل شده است که هر دوی این قسمت ها نرم و قابل تحرک است . لب ها اولین عضو بدن هستند که با غذا خوردن در ارتباط است و هم چنین در صحبت کردن نیز اثر گذار است . علاوه بر این لب در زیبایی چهره انسان تاثیر زیادی دارد . از این رو سلامت این عضو برای همه انسانها مهم است . از این رو قانون گذار برای جراحاتی که به این عضو از بدن وارد شود ، مجازات تعیین کرده است.

مطابق با ماده 607 قانون مجازات اسلامی دیه ی لب به صورت زیر بیان شده است :

از بین بردن دو لب، دیه كامل و هریك، نصف دیه كامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها جزء لبها محسوب نمی شود.
نظرات کاربران