همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست و نهم بررسی سومین راه سقوط خیار غبن ونکاتی در خصوص خیار غبن -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان توضیحاتی در خصوص سومین راه سقوط خیار غبن با عنایت به ماده 418 قانون مدنی ونکاتی در خصوص این خیار خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قراردادها | اختیار فسخ قراردادها

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست و نهم بررسی سومین راه سقوط خیار غبن ونکاتی در خصوص خیار غبن -همراه با فایل صوتی

در صورت تحقق غبن فاحش و ایجاد خیار برای مغبون ،هرگاه غابن حاضر به دادن تفاوت قیمت شود ،مغبون مکلف به قبول آن نمیباشد و خیار نیز ساقط نمیشود،مگر اینکه مغبون به دریافت تفاوت قیمت رضایت بدهد .مطابق با ماده421 قانون مدنی اگرکسی که طرف خودرامغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیارغبن ساقط نمی شودمگراینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد . دلیل بقای خیار،اصل استصحاب میباشد. اسقاط خیار غبن ممکن است صریح باشد یا ضمنی.خیار غبن به سه طریق ساقط میشود: 1. تأخیر در اجرای خیار 2.اِسقاط ضمن عقد 3.علم به قیمت اصلی هنگام معامله

3.علم به قیمت اصلی هنگام معامله


بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست : در صورتی که مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله کرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است . ماده418 قانون مدنی

نکته:

خیار غبن به بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود معوض که تعادل عوضین در آنها مقصود است نیز جاری میشود ،چنانکه در عقد صلح و اجاره نیز امکان دارد خیار غبن وجود داشته باشد .

یکی از مواردی که ممکن است در هنگام خواندن مفاد قرارداد با آن برخورد کنید، اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش است. این بند در واقع حقوق شما را، در برابر ضرر و زیانی که در طی قرارداد متحمل خواهید شد، شامل می شود.

بنابراین با امضای قراردادی شامل عبارت اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش ، تمام اختیارات برای بر هم زدن معامله، حتی اگر ضرر و زیان بسیار داشته باشد، از طرفین معامله سلب می شود.

همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش بیست و نهم بررسی سومین راه سقوط خیار غبن ونکاتی در خصوص خیار غبن -همراه با فایل صوتی


به عنوان مثال در زمینۀ املاک و مستغلات، موردی که یک شخص خانۀ خود را بسیار ارزان فروخته باشد دارای شرایط خیار غبن است اما در صورتی که قرارداد شامل عبارت اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش باشد، شامل شرایط خیار غبن نمی شود و امکان فسخ معامله برای فردی که خانه را ارزانتر از قیمت واقعی فروخته است وجود نخواهد داشت.

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به دلیل غبن

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در خصوص . در تاریخ تنظیم و امضاء کرده ایم. بنده پس از تنظیم قرارداد و اخذ مبیع علم به اختلاف زیاد قیمت مورد معامله با قیمت روز پیدا کرده و در نتیجه در قرارداد مغبون شده ام و با تحقق غبن اختیار فسخ معامله برای بنده به وجود آمده است. لذا با مراجعه به خوانده/خواندگان خواهان فسخ معامله و رد ثمن شده ام، اما ایشان در پی حل مسالمت آمیز موضوع نمی باشند. اینجانب با وجود مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره .. به تاریخ .. برای خوانده/خواندگان ارسال نمودم که متاسفانه همچنان حاضر به پذیرش فسخ قرارداد و رد ثمن نمی باشند. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را استدعا دارم.
نظرات کاربران