قرارداد اجاره

قرارداد یک توافق نامه بین اشخاص است که حقوق و تکالیف بین طرفین معامله را تعیین می کند و باید به امضای طرفین برسد. قرارداد اجاره درواقع برای کرایه دادن ملک و یا چیزی به شخصی می باشد که در ازای آن کرایه دریافت می شود. معمولا در هنگام اجاره مغازه، خانه و... قراردادی بین موجر و مستاجر بسته می شود که مدت اجاره، بهای اجاره و دیگر قوانین و شرایطی که باید در این معامله مطرح شود، آورده می شود و اگر شخصی برخلاف آن قوانین عمل کند، طرف دیگر قرارداد می تواند آن را فسخ کند.

تنظیم قرارداد ٬ نکات مهم در تنظیم قرارداد ٬ انواع قرارداد

یکی از قرارداد های رایج در میان افراد جامعه ،قرارداد اجاره است که میان مالک و مستاجر بنا تحت شرایطی منعقد می شود. روابط میان موجر(مالک) و مستاجر از جمله روابطی است که دارای شرایط و قواعد و استاندارد های خاص خود میباشد که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 21 آذر 1398 , مهدیس گودرزی

آیا میدانید استیفای مطالبات در روابط میان موجر و مستاجر به چه شکلی است؟

امروزه یکی از دعاوی مطرح و شایع در دادگستری ،روابط ما بین موجر و مستاجر است. برای استیفای مطالبات میان موجر و مستاجر بایستی به یک سری نکات توجه نمود که به بیان آنها در این پست خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 14 آذر 1398 , مهدیس گودرزی