نمونه دادخواست مطالبه میزان افت قیمت خودرو از بیمه بدنه

نمونه دادخواست مطالبه میزان افت قیمت خودرو از بیمه بدنه

زمانی که تصادفی رخ می دهد و باعث افت قیمت خودروی شما می شود٬ برای مجاسبه قیمت آن هیچ فرمول و مبنای مشخصی تعریف نشده است و بر اساس عرف بازار مشخص می شود و بسته به این که کدام قطعه خودرو آسیب دیده و تعویض و یا رنگ شده است قیمت ها محاسبه می شود.

اما قابل ذکر است که باید برای کارشناسان دادگستری ثابت شود که این افت قیمت به وجود آمده ناشی از همان تصادف مورد ادعای راننده باشد.

شما بهتر است در صورت چنین اتفاقی قبل از اینکه به تعمیرگاه و تعمیر خودرو مراجعه کنید در ابتدا برای براورد افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا کارشناس مربوطه خسارت دقیق را مشخص کند.

برای دیدن نمونه دادخواست های بیشتر اینجا کلیک کنید و برای دانلود نمونه دادخواست افت قیمت خودرو بر روی دانلود کلیک کنید.