تنظیم قرارداد ٬ نکات مهم در تنظیم قرارداد ٬ انواع قرارداد

یکی از قرارداد های رایج در میان افراد جامعه ،قرارداد اجاره است که میان مالک و مستاجر بنا تحت شرایطی منعقد می شود. روابط میان موجر(مالک) و مستاجر از جمله روابطی است که دارای شرایط و قواعد و استاندارد های خاص خود میباشد که در این مقاله به بیان آنها خواهیم پرداخت.

فهرست
مالکیت ، عقود و قرارداد ها | قرارداد اجاره | تنظیم قرارداد اجاره

تنظیم قرارداد ٬ نکات مهم در تنظیم قرارداد ٬ انواع قرارداد

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که افراد بنا به شرایط خود از جمله نداشتن منزل یا برای کار و فعالیتی خاص یا عوامل دیگر اقدام به بستن قرارداد اجاره با مالک منزل یا مکانی خاص می نمایند. قوانین مربوط به بستن این قرارداد هر از گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده است که در این مختصر به بیان تنظیم قرارداد اجاره ،هزینه تمدید قرارداد اجاره مسکن ،نداشتن قرارداد اجاره ،مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی و ... می پردازیم.

قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر:

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که افرا د بنا به شرایط خود از جمله نداشتن منزل یا برای کار و فعالیتی خاص یا عوامل دیگر اقدام به بستن قرارداد اجاره با مالک منزل یا مکانی خاص مینمایند

که قوانین مربوط به بستن این قرارداد هر از گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده است که در این مختصر به بیان مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.

روابط میان موجر(مالک) و مستاجر از جمله روابطی است که دارای شرایط و قواعد و استاندارد های خاص خود میباشد.

اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت های جبران ناپذیری به او وارد شود که در این میان گاها این عدم اگاهی موجب خسارت دیدن موجر و گاها موجب خسارت دیدن مستاجر میگردد البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می بیند.

مفهوم قرارداد:

قرارداد یعنی پیش بینی آینده و قرارداد خوب آن است که طرفین تمامی زوایای رابطه ای را که می خواهند ایجاد کنند یا به آن خاتمه بدهند، پیشاپیش مشخص کرده باشند.

مهم ترین عمل در اجاره کردن مکان و فضایی، بستن قرارداد اجاره بین طرفین عقد اجاره است. این قرارداد باید به صورت قانونی بین طرفین بسته شود. متأسفانه بسیاری از افراد این عمل را بی اهمیت فرض می کنند و به فرد مقابل خود به صورت کامل اعتماد می کنند و همین اعتماد در آینده موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. در نتیجه، حتی اگر اجاره نامه ای را با افراد نزدیک و آشنای خود می بندید، آن را به صورت قانونی پیگیری کنید و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانید تا در آینده بوجود امدن مشکل ،موجب دل چرکین شدن طرفین از یکدیگر نشود.

قرارداد اجاره را اجاره نامه می نامند. این قرارداد بین صاحب ملک و اجاره کننده بسته می شود و رابطه موجر و مستأجر را به صورت قانونی مشخص می کند.

اجاره نامه در واقع تعهدی است که طرفین به یکدیگر می دهند تا در صورت بروز اختلافات به آن مراجعه کنند.

اجاره عقد لازم است یعنی هیچ کدام از طرفین نمی توانند یک جانبه آن را بر هم بزنند بدون آنکه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگی اجتماعی نمی توان مستاجر را وادار کرد تا پایان مدت عقد در ملک مورد اجاره باقی بماند. افزون بر این در اکثر قراردادها مستاجر از واگذاری مورد اجاره به غیر منع شده است.

مستاجر ممکن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سکونت فعلی خودش نقل مکان کند و برود یا ممکن است که موجر به دلایلی ملک خود را لازم داشته باشد که با توجه به بندهای موجود در اجاره نامه با پرداخت خسارت به مستاجر خود میتواند او را زودتر از موعد قرارداد مجبور به تخلیه ی ملک خود نماید .

در قرارداد اجاره مشخصات موجر و مستأجر، میزان اجاره بها، مدت اجاره، چیزی که اجاره می شود و شرایط موجر و مستأجر درج می شود.

تنظیم قرارداد ٬ نکات مهم در تنظیم قرارداد ٬ انواع قرارداد


اسباب انحلال قرارداد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شود در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی اعتبار نشان میدهد .با وجود این شمار عنوان ها از اعتبار اصل نمیکاهد و نیروی الزام اور عقد را متزلزل نمیکند.ادامه...

تعریف عقد اجاره طبق قانون مدنی و بیان نکاتی در خصوص مواردی که اجاره نسبت به آنها صورت میگیرد

@article531@

بیان نکاتی که هنگام انعقاد قرارداد اجاره رعایت آن برای موجر و مستاجرلازم است

@article532@

اگر مستاجر از ملک مورد اجاره بعد از انقضای مدت استفاده کرده باشد آیا بایستی هم مبلغی بابت اجاره بها بدهد هم مبلغی به عنوان اجرت المثل؟

@article533@

ذکر نکاتی در خصوص نحوه پرداخت اجاره بها و پیش پرداخت در قرارداداجاره که به امضای مالک و مستاجررسیده باشد ،چه مزیتی دارد؟

@article534@

تعمیرات عین مستاجره بر عهده کیست؟

@article535@

چگونگی استیفای مستاجر از ملک مورد اجاره و بیان بطلان یا عدم بطلان عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر

@article536@

ایا مستاجر میتواند در ملک مورد اجاره دخل و تصرف غیر متعارفی انجام دهد؟

@article537@

برای برگرداندن ودیعه به مستاجر چه مواردی در قرارداد باید قید شود؟

@article538@

عدم قبول چک شخصی هنگام تصفیه حساب و بیان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد اجاره

@article539@

قراردادهای عادی در صورت داشتن چه شرایطی مشمول مزایای قانون روابط میان موجر و مستاجر سال 76 میشوند؟

@article540@

نمونه دادخواست تقاضای تخلیه مستاجر به استناد قرارداد عادی و بیان نکات تنظیم قرارداد اجاره به موجب سند رسمی

@article541@

نوشتن متن تمدید قرارداد اجاره و بیان نکاتی در خصوص تغییر اجاره بها و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر

@article542@

امیدواریم مقاله ی فوق پاسخگوی ابهامات شما عزیزان درخصوص قرارداد اجاره،متن تمدید قرداد اجاره خانه ،نکات مهم در تنظیم اجاره نامه، نحوه تنظیم اجاره نامه منزل و ... بوده باشد.
نظرات کاربران