چطور-از چه راهی-از کجا-چگونه ...


چطور تقاضای ملاقات فرزندم را کنم

هر یک از والدین حق دارند که در فاصله ی زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند. پس در اینجا روش تقاضای این امر برای شما بیان شده است.

چگونه همسرم را از اشتغال منع کنم

شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. روش قانونی این امر برای شما بیان شده است.


چطور تقاضای صدور حکم سرپرستی کنم

می خواهید سرپرستی کودکی را برعهده بگیرید؟در اینجا ما شما را با راه قانونی این کار آشنا میکنیم.

چطور از مزاحم تلفنیم شکایت کنم

مزاحم دارید و نمیدانید باید چگونه از شر این امر خلاص شوید؟ در اینجا ما شمارا با انواع روش های شکایت از مزاحم آشنا می کنیم.

چطور در خصوص اخذ رشوه شکایت کنم

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از بار ها رفتن و آمدن کار اداریتان انجام گرفته نشود ولی فردی با کاری مشابه شما بسرعت مشکل خود را از طریق همان اداره رفع کرده باشد در اینجا اتفاقی روی میدهد تحت عنوان رشوه دادن .فردمسئول اداره با رشوه گرفتن کار مشابه کار شما برای رشوه دهنده انجام داده است.اینجا نحوه شکایت از این امر برای شما توضیح داده شده است.


چگونه و از چه طریقی از پزشک متخلف شکایت کنم

پزشکان نیز مانند همه افراد در حال اشتغال در سایر مشاغل مرتکب قصور و اشتباهات مختلفی میشوند.پس برای شکایت از آنها از طریق زیر شکایت کنید.

چطور وجه سفته را وصول کنم

از فردی سفته دارید که نمیتوانید وجه آن را وصول کنید؟ در اینجا طرز اخذ وجه را برای شما توضیح داده ایم.

چگونه مهریه ام را مطالبه کنم

میخواهید مهریه خود را از همسرتان بگیرید؟ از این روش اقدام کنید.


چطور نفقه را مطالبه کنم

پرداخت نفقه زن توسط همسرش تعهدی مالی است که به محض انعقاد عقد ازدواج دائم بر مرد بار می شود. پس شما میتوانید از طریق زیر اقدام به اخذ نفقه کنید.

چطور شکایت از ضرب و جرح مورد رسیدگی قرار میگیرد

جرح به صدماتی گفته می شود که به از هم گسیختگی بافت های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. شما میتوانید با این روش شکایت خود را مطرح کنید.

چطوری ترکه را بین ورثه تقسیم کنیم

تمام روش های تقسیم ترکه بین وراث اینجاست.

نحوه شکایت در رابطه سرقت موبایل

اگر در ایران گوشی ما دزدیده شد باید چه کنیم؟