چک سفید امضا

چک سفید امضا

قانون چک سفید امضا ، مطالبه وجه چک سفید امضا ، سو‌ء استفاده از سفید امضا

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با چک مطرح است ، مبحث چک سفید امضا و مشکلاتی است که ممکن است در صورت بی احتیاطی در ارتباط با صدور آن و در صورت سو استفاده ی گیرنده آن ، برای صادر کننده ایجاد شود.

همراه با فایل صوتی 07 مهر 1398 , تیم احقاق

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش ششم-همراه نمونه شکایت نامه

در ادامه به بیان احکام ویژه در رابطه با سو استفاده از سفید امضا و همچنین بررسی نمونه ای شکواییه در این خصوص خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش پنجم

ماده 674 عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است؛ یعنی قانون‌گذار در این ماده خیانت در امانت را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است.با عنایت به ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،به بیان مجازات سو استفاده از سفید امضا پرداخته شده است.

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش چهارم

چنانچه چکی تنها تاریخ صدور نداشته باشد نمیتوان چنین چکی را طبق ماده 12 قانون صدور چک سال 1355سفید امضا در نظر گرفت و یا زمانی که در چک صرفا نام ذی نفع قید نشده باشد و سایر مشخصات کامل باشد ،چک مشمول چک سفید امضا نشده و چک در وجه حامل به حساب می آید

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش سوم

با توجه به آنچه تا کنون و در پستهای قبل به آن پرداخته شد ،دانستیم که وقتی میگوییم چک سفید امضا منظورمان چه نوع چکی است و مفهوم آن چیست و همچنین به بیان موارد استفاده از این نوع چک پرداختیم . حال به بیان نکاتی چند در ارتباط با این نوع چک و همچنین نحوه ی برخورد بانک در مواجهه با سفید امضا خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش دوم

بطور کلی چک سفید امضا به چکی اطلاق میگردد که ، فقط صاحب چك آن را امضاء نموده ، بدون اين كه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن بر عهده دارنده چك محول مي‌شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محال عليه ارائه دهد

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش اول

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با چک مطرح است ، مبحث چک سفید امضا و مشکلاتی است که ممکن است در صورت بی احتیاطی در ارتباط با صدور آن و در صورت سو استفاده ی گیرنده آن ، برای صادر کننده ایجاد شود.

همراه با فایل صوتی 19 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی