هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش دوم

بطور کلی چک سفید امضا به چکی اطلاق میگردد که ، فقط صاحب چك آن را امضاء نموده ، بدون اين كه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن بر عهده دارنده چك محول مي‌شود تا هر زمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محال عليه ارائه دهد

اسناد تجاری | چک | چک سفید امضا

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش دوم

در پست قبل به بررسی معانی مختلف در ارتباط با چک سفید امضا پرداختیم و دانستیم که بطور کلی چک سفید امضا به چکی اطلاق میگردد که ، فقط صاحب چك آن را امضاء نموده ، بدون اين كه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن بر عهده دارنده چك محول مي‌شود تا هرزمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محال عليه ارائه دهد. در ادامه به بررسی موارد استفاده از سفید امضا میپردازیم .

در صورتیکه به هر دلیلی برای ضمانت کاری مجبور به صدور چک سفید امضا شدید حتما داخل آن به ضمانتی بودن چک اشاره کنید که شخص دریافت کننده نتواند از آن سوء استفاده کند چون چک ضمانتی جنبه حقوقی داشته و صادر کننده میتواند با بیان دلایل قانونی از نقد کردن آن تبرئه شود.
3.چک برای جبران خسارت در بعضی از معاملات در صورت شرط گذاشتن طرفین به دادن چک سفید امضا:

گاهی چک سفید امضا برای جبران خسارت یک قرارداد مبادله میشود مثلا اگر در اجرای قرارداد تاخیر شود ، قرارداد به شیوه ای که توافق شده اجرا نشود و در کل عدم اجرا یا اجرای صحیح قرارداد به ذینفعان خسارت وارد کند شخص برای جلوگیری از این امر طلب چک سفید می نماید.
4.در نزول و ربا چک سفید امضا ابزار معامله است: گاهی افراد برای معاملات غیر شرعی خود مثل نزول و ربا درخواست چک سفید می کنند و شخص صادر کننده از روی اجبار این چک را به رباخوار یا نزول دهنده می دهد که بعد ها می تواند مشکلات قضایی بسیای را برایش ایجاد کند هم در مورد دادن چک سفید امضا که مشکلات خود را دارد و هم در مورد جرم ربا و نزول.

هر آنچه در رابطه با چک سفید امضا باید بدانید-بخش دوم


.چک سفید امضا در تجارت های غیر قانونی: چک سفید امضا معمولا در معاملات غیر قانونی مثل پول شویی، قاچاق مواد مخدر یا دارو و قاچاق هر چیز دیگری که پیگرد قانونی خواهد داشت مورد استفاده قرار می گیرد.

6.به امانت گذاشتن چک سفید امضا

مورد دیگری که گاهی پیش می آید این است که فرد چک سفید امضایی را به کسی امانت می دهد؛ به عبارتی چک را امضا می کند، اما بین خودشان توافق شده است که این چک نقد یا خرج نشود. اما شخصی که چک به امانت دست اوست سر قولش نمانده و آن را خرج می کند یا آن را به اجرا می گذارد.

قانونگذار در صورت بروز این مشکل راهکاری قانونی پیش بینی کرده است.

در صورت بروز این مشکل ،صادر کننده باید جلوی چک را بگیرد و در دادگاه های حقوقی دادخواست استرداد چک را مطرح کند. در این دادخواست وی باید ذکر کند که اصلا بدهکار نبوده است و چک به امانت دست آن شخص بوده و برای اثبات این گفته باید مدرکی را نیز ارائه کند. یا در دادگاه کیفری با عناوینی، چون خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضا از شخص شکایت کند.
نظرات کاربران