منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش اول

چک به اشکال گوناگونی وجود دارد یک مورد از انواع آنها چک حقوقی و چک کیفری است . در ابتدا بهتر است به بررسی مفهوم چک طبق ماده 310 قانون تجارت و سپس به بیان مفهوم چک حقوقی بپردازیم .


منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش اول

امروزه بسیاری از روابط تجاری و مالی از طریق چک انجام میگیرد .چک به اشکال گوناگونی وجود دارد یک مورد از انواع آنها چک حقوقی و چک کیفری است . در ابتدا بهتر است به بررسی مفهوم چک طبق ماده 310 قانون تجارت و سپس به بیان مفهوم چک حقوقی بپردازیم .

امروزه بسیاری از روابط تجاری و مالی در دنیا از طریق چک بانکی انجام می شود و به خاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه ایجاد می کند، سعی دولت ها بر این است که از آن ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و چنان اعتبار و اهمیتی به آن بدهند که مردم به راحتی در روابط مالی خود آن را بکار گیرند.فلذا در ابتدای بحث لازم است به بیان تعریفی در ارتباط با چک بپردازیم.

چک به معنی برگهٔ تاریخ دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می شود.

در تعریف لغوی، چک به معنی نوشته ای که به وسیله آن، از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به شخص دیگری حواله دهند.

صاحب چک پس از نوشتن مبلغ و تاریخ مورد نظر برای وصول، آن را امضا می کند. در تاریخ ذکر شده (تاریخ سررسید) فردی که چک بانکی را دریافت کرده است به بانک مراجعه می کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می کند.

طبق تعریف قانونگذار و بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش اول


در ادامه ی بحث به بررسی چک حقوقی و چک کیفری میپردازیم.

1.چک حقوقی

اغلب افراد تصور می کنند، چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

منظور از چک حقوقی آن است که :

1.چکی است که مطالبه ی وجه آن ،صرفا از دو طریق امکان پذیر است

الف. از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست

ب. از طریق اجرای ثبت

  1. از طریق دادسرا نمی توان علیه صادر کننده ی چک شکایت کیفری کرد و از این حیث مزیت چک ساقط می شود.

نکته ی قابل ذکر در اینجا این است که بهتر است از دریافت چکهایی که جنبه ی کیفری آنها ساقط شده است خودداری نماییم زیرا وصول آنها مشکل است.

حقوقی بودن چک ،به معنی بی اعتباری یا فقدان ارزش چک نیست بلکه به این مفهوم می باشد که دارنده چک ،نمی تواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری نماید و برای صادر کننده چک مجازات قانونی(۶ما تا ۲ سال حبس ) در نظر گرفته نمی شود

ولی از طریق حقوقی هم میتوان اموال صادر کننده چک را توقیف کرد و در صورتی که اموالی وجود نداشته باشد ؛پس از صدور حکم قطعی نسبت به جلب و بازداشت وی اقدام نمود.
نظرات کاربران