مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پایانی

مجازاتهای تعزیری مجازاتهایی هستند که مشمول عنوان حد ، دیه یا قصاص نشود و نوع ، مقدار ، شرایط احراز و... موارد مربوط به این مجازاتها توسط قانون معین میگردد.

فهرست

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پایانی

در ادامه ی مباحث مربوط به تقسیم بندی مجازات ها به یکی از متداول ترین زیر مجموعه های مجازات اصلی یعنی مبحث مجازاتهای مستوجب حد میپردازیم.مجازاتهای تعزیری مجازاتهایی هستند که مشمول عنوان حد ، دیه یا قصاص نشود و نوع ، مقدار ، شرایط احراز و... موارد مربوط به این مجازاتها توسط قانون معین میگردد.

مجازاتهای مستوجب تعزیر

تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می باشد.

مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پایانی


تفاوت حد و تعزیر

  1. تعزیرات کیفرهای معین یا نامعین هستند، اما حدود مجازات معین و منصوص بر اساس کتاب و سنت می باشند.
  2. بر خلاف حد، مقدار و کیفیت تعزیر در صلاحدید حاکم شرع (قاضی) است.
  3. در تعزیر شخصیت مجرم، وضع روحی و جسمی و زمان و مکان دخالت دارد، در صورتی که حد تابع صدق عنوان است.
  4. در تعزیر، امید به اصلاح و تأدیب مجرم شرط است، امّا فلسفهٔ اجرای حد، دفاع از مصالح بنیادین جامعه است.
  5. تعزیر با توبه ساقط می شود، در حدود اختلاف نظر است، ظاهر سقوط آن است در اثر توبه قبل از رسیدن نزد حاکم و قیام بینه.
  6. تعزیر قابل شفاعت است، اما در حد، وساطت و شفاعت ممنوع است
  7. در تعزیر، حاکم اسلامی حق عفو دارد ولی در حد چنین حقی ندارد

تعزیرات دو نوع اند :

تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد و برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و غیره شکل گرفته است.

تعزیرات منصوص شرعی

مجازاتی است که نامش در شرع امده اما میزان مجازاتش در شرع نیامده است.

تعزیرات غیر منصوص شرعی

مجازاتی است که نه نامش در شرع آمده است و نه میزان مجازاتش.
نظرات کاربران


اسبقی  -  08 دی 1401
عالی بود فقط یک سوال طبق بند خیانت برامانت به شش ماه طرف محکوم شده که شیوه ارتکاب جرم، گستره نقضوزیاتبار آیا این حکم تو تجدید نظر قابل جزای نقدی است یا قاضی تجدید نظرهم همون ۶ ماه تاید میکنه