همه چی در رابطه با مال مشاع - بخش ششم بیان وجود غائب مفقوالاثر یا محجور در میان شرکای مال مشاع و افراز در ادارات ثبت- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان وجود غائب مفقوالاثر یا محجور در میان شرکای مال مشاع و افراز در ادارات ثبت و بیان نکاتی در این باره خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چی در رابطه با مال مشاع - بخش ششم بیان وجود غائب مفقوالاثر یا محجور در میان شرکای مال مشاع و افراز در ادارات ثبت- همراه با فایل صوتی

مال مشاع به سه حالت تقسیم میشود:1.تقسیم به افراز 2.تقسیم به تعدیل 3.تقسیم به رد .درتقسیم به افراز،از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد وهمچنین نیاز به ارزیابی و قیمت گذاری مال مشاعی نیست.طبق قانون افراز و فروش املاک مشاعی، بخش زیادی از افراز املاک مشاعی به ادارات ثبت اسناد و املاک واگذار شده که آثار مثبتی به همراه داشته است.املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها به پایان رسیده است، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، درصورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محل است که ملک مشاعی در حوزه آن قرار گرفته است.

وجود غائب مفقوالاثر یا محجور در میان شرکای مال مشاع:

اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آنها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد؛ هرچند جریان ثبتی آنها به پایان رسیده باشد. افراز در مورد همه املاکی که مالکشان معلوم نیست یا املاکی که جریان ثبتی آن به پایان نرسیده است، یعنی عملیات آن به مرحله تحدید حدود و سپری شدن مدت اعتراض نرسیده است و همچنین درصورتی که رای نهایی دادگاه صادر نشده باشد، در دادگاه انجام می شود.

افراز در ادارات ثبت


همانطور که در موارد قبل بیان شد، عمل افراز با درخواست هر یک از مالک یا مالکان مشاعی شروع می شود. تقاضا می تواند در ورقه های معمولی یا فرم دادخواست تنظیم شود. مهم آن است که ذکر کردن مشخصات متقاضی و سایر شرکا، آدرس آنها، مشخصات ملک با شماره پلاک و بخش مربوطه و همچنین حوزه ثبتی و موضوع مورد درخواست، در درخواست ضروری است. همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می شود. ابتدا درخواست افراز شما به نماینده ثبت ارجاع می شود تا رسیدگی کند. اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، وقت معاینه محل تعیین شده و به متقاضی و کلیه شریکان ابلاغ می شود و بر اساس سوابق ثبتی و تصرفات نقشه، ملک مورد افراز ترسیم می شود و به امضای نماینده، نقشه بردار و شرکای حاضر در محل می رسد همچنین صورت مجلس حاوی حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و امضا می شود. نقشه افرازی باید به شهرداری محل ارسال شود تا ظرف دو ماه نظریه خود را اعلام کند.

همه چی در رابطه با مال مشاع - بخش ششم بیان وجود غائب مفقوالاثر یا محجور در میان شرکای مال مشاع و افراز در ادارات ثبت- همراه با فایل صوتی


اگر در این مدت تصمیم شهرداری اعلام نشود، اداره ثبت می تواند براساس نقشه ترسیمی افراز را انجام دهد. مسئول اداره، تصمیم خود مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز را در چارچوب مقررات اعلام می کند. این تصمیم به همراه یک نسخه از صورت مجلس و کپی نقشه افرازی برای کلیه شرکا فرستاده می شود. این تصمیم هم به مدت ۱۰ روز از تاریخی که ابلاغ می شود قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی بوده و رای این دادگاه هم قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

فروش املاک مشاع غیرقابل افراز


به دلیل مشکلات املاک مشاعی هنگام نقل وانتقال، قیمت آن به نسبت املاک مفروز بسیار کمتر و در مورد املاکی که غیرقابل افراز تشخیص داده می شود، این مشکل همچنان باقی می ماند بنابراین قانون برای حمایت کردن از این نوع مالکیت، فروش را برای این قبیل املاک که غیرقابل افراز تشخیص داده شوند، درنظر گرفته است. در این صورت هریک از شرکا می توانند از دادگاه فروش ملک را درخواست کنند.
نظرات کاربران