همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هفتم بیان افراز آپارتمان وافراز املاک در دادگاه - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان فروش املاک مشاع غیرقابل افراز و بیان اینکه افراز آپارتمان به چه صورت است؟ و همچنین به بیان افراز املاک در دادگاه خواهیم پرداخت.

مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هفتم بیان افراز آپارتمان وافراز املاک در دادگاه - همراه با فایل صوتی

اگر بین شرکای مال مشاع، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد، برای اینکه مصلحت آنها رعایت شود، افراز مال باید در دادگاه صورت گیرد؛ هرچند جریان ثبتی آنها به پایان رسیده باشد .در صورتی که تقاضای افراز مال در اداره ثبت مطرح شود لازم است کهتقاضا می‌تواند در ورقه‌های معمولی یا فرم دادخواست تنظیم شود.همراه تقاضا، مدارک و مستندات نیز ضمیمه می‌شود. ابتدا درخواست افراز شما به نماینده ثبت ارجاع می‌شود تا رسیدگی کند. اگر مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، وقت معاینه محل تعیین شده و به متقاضی و کلیه شریکان ابلاغ می‌شود و بر اساس سوابق ثبتی و تصرفات نقشه، ملک مورد افراز ترسیم می‌شود و به امضای نماینده، نقشه‌بردار و شرکای حاضر در محل می‌رسد همچنین صورت‌مجلس حاوی حدود، مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی نیز تهیه و امضا می‌شود.ادامه ی نکات در این باره درپست قبل بصورت کامل مطرح گشت.

در این صورت دادگاه دستور فروش ملک به صورت شش دانگ را به دایره اجرای دادگاه صادر می کند و هریک از مالکان مشاعی یا ثالث می توانند نسبت به خرید ملک اقدام کنند. عملیات مربوط به انتقال بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی مربوط به اموال غیرمنقول (زمین، باغ، خانه و ) انجام می شود. پس از فروش، هزینه عملیات اجرایی از مبلغ مورد فروش کسر شده و باقیمانده بین مالکان مشاعی به نسبت مالکیت تقسیم می شود. در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد گواهینامه ای مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی تحویل داده می شود و وی می تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمایدکه در عمل باید این درخواست، در قالب دادخواست، یعنی فرم چاپی مخصوصی که در دادگستری موجود است، تنظیم شود با ارائه این دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه ، با تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام می نماید.‫

افراز آپارتمان به چه صورت است؟

در مورد آپارتمان های ساخته و تکمیل شده شهرداری برگۀ پایان کار و در مورد ساختمان های نیمه تمام گواهی عدم خلاف صادر می کند. پس از صدور این برگه ها است که مالکین می توانند آپارتمان را معامله کنند.افراز آپارتمان بعد از تکمیل آن و صدور برگۀ پایان کار با در خواست از دفاتر اسناد رسمی ممکن است.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش هفتم بیان افراز آپارتمان وافراز املاک در دادگاه - همراه با فایل صوتی


مالکیت در آپارتمان به دو بخش تقسیم می شود: یکی مالکیت قسمت های اختصاصی است که معمولا متعلق به یک نفر است، مثل واحد آپارتمان، انباری و پارکینگ. این شخص حق هرگونه تصرفی را در قسمت اختصاصی خود دارد یکی مالکیت قسمت های مشترک است. قسمت هایی که حتی پس از افراز هم متعلق به همۀ مالکین است. مانند راه پله ها، آسانسور و که تصرف و تغییر در این قسمت باید با توافق تمام مالکین صورت گیرد.

افراز املاک در دادگاه


در این مورد هم باید خواهان یا خواهان ها (کسانی که می خواهند ملکشان افراز شود) دادخواست خود را در دو نسخه تهیه کنند و با قید مشخصات و محل اقامت خود و شریک یا شرکای مشاعی و توضیح موضوع خواسته، همراه با مدارک و اسناد در دو نسخه با پرداخت هزینه دادرسی، برمبنای دعوای غیرمالی به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تسلیم کنند. اگر لازم بود، می توانید از دادگاه برای مراجعه به اداره ثبت محل و تهیه مدارک، گواهی بگیرید.
نظرات کاربران


ناسناس -  08 دی 1401
با سلام چرا وقتی از یک میلیون اپارتمان یک واحد هم غیر قابل افرازه نیست قانون اومده و برای دادخواست فروش اپارتمان مشاعی گواهی عدم افراز رو خواسنه؟!!!!!!!! همه میدونن اپارتمان مشاعی قابل افراز نیست.