عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش سوم

در پست های قبلی به بیان این موضوع پرداختیم که انواع عقد نکاح به چند صورت انجام میگیرد و دانستیم ازدواج موقت به چه صورت است و به بیان اختلافات میان این دو نوع عقد پرداختیم . در ادامه ی این پست به بیان سایر اختلافات میان نکاح دائم و موقت و همچنین به بیان نکاح دائم خواهیم پرداخت.


عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش سوم

در پست های قبلی به بیان این موضوع پرداختیم که انواع عقد نکاح به چند صورت انجام میگیرد و دانستیم ازدواج موقت به چه صورت است و به بیان اختلافات میان این دو نوع عقد پرداختیم . در ادامه ی این پست به بیان سایر اختلافات میان نکاح دائم و موقت و همچنین به بیان نکاح دائم خواهیم پرداخت.

بر همین اساس و با این وحدت ملاک وصیت زائد بر ثلث هم اجازه داده نشده است و مقدار زائد بر ثلث منوط به اجازه ی ورثه است. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد وقتی صحیح و لازم الاتباع است که در محدوده حقوق متعهد باشد در حالی که شرط توارث، تعهد علیه وارث است و هیچ کس نمی تواند علیه دیگری شرط کند. علاوه بر قبول نظر اخیر در مورد عدم نفوذ و اعتبار شرط ارث در ازدواج موقت، از دید دیگر شرط ارث در ازدواج موقت با فلسفه و توجیه این نهاد از دید مخالفین آن منافات دارد چرا که برخلاف اصل آسان گیری و عدم تعهد در ازدواج موقت می باشد.

طبق قانون خانواده مصوب 01/12/1391 ثبت ازدواج(نکاح) دائم و موقت از دیگر موارد تفاوت های این دو می باشد. چرا که با توجه به ماده 20 قانون مذکور ثبت ازدواج(نکاح) دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج(نکاح) یا طلاق الزامی است ،پس ثبت ازدواج(نکاح) دائم به طور کلی الزام آور شناخته شده است. اما در ماده 21 همین قانون ثبت ازدواج(نکاح) موقت در سه مورد خاص الزام آور شناخته شده است: 1- باردار شدن 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد.

البته همان طور كه اشاره شد قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ازدواج(نكاح) موقت را قبول كرده است ولی با همه مزایایی كه دارد نمی تواند جای ازدواج(نكاح) دائم را بگیرد و در عمل به خصوص زنان از آن استقبال نمی نمایند. اینك به قسم دوم عقد ازدواج(نكاح) که همان ازدواج(نكاح) دائم است می پردازیم.

عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش سوم


مبحث دوم- عقد ازدواج(نكاح) دائم

ازدواج(نكاح) دائم یك قرارداد غیرمالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه و ارث، و در خصوص اهمیت آن باید گفته شود كه ارزش فردی و اجتماعی ازدواج(نكاح) كه اساس تشكیل خانواده است و یك سنت فطری و نهاد اجتماعی است كه از دیر باز وجود داشته و در شرع و قوانین آن را ترغیب كرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است كه زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشكیل دهند.

با توجه به اهمیت بسیار مهم قرارداد ازدواج، قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن مقرر كرده است و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود كرده است. قواعد راجع به ازدواج(نكاح) در مواد 1034 تا 1119 قانون مدنی مندرج است. از این مواد، ماده های 1036، 1039 و 1042 حذف و ماده 1043 نیز اصلاح شده است.

ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 از قانون مدنی حذف شده است مقرر می داشت که: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات برآید. خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود .
نظرات کاربران