شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست بخش پایانی

تاکنون به این موضوع پرداختیم که برای وصول مهریه از طریق چه مراجع قانونیی میتوان اقدام نمود و همچنین تا چه تعداد سکه در حالت عادی تحت عنوان مهریه قابل وصول است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن توسط مرد در صورت دارا بودن چیست .حال میخواهیم در این پست به بررسی علل تعیین صد و ده سکه توسط قانون گذار بعنوان معیار پرداخت مهریه بپردازیم .

خانواده | ازدواج | مهریه

شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست بخش پایانی

تاکنون به این موضوع پرداختیم که برای وصول مهریه از طریق چه مراجع قانونیی میتوان اقدام نمود و همچنین تا چه تعداد سکه در حالت عادی تحت عنوان مهریه قابل وصول است و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن توسط مرد در صورت دارا بودن چیست .حال میخواهیم در این پست به بررسی علل تعیین صد و ده سکه توسط قانون گذار بعنوان معیار پرداخت مهریه بپردازیم .

حال این پرسش مطرح است که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم، تا آن میزان است؟

اداره حقوقی قوه قضائیه پیرو پرسش های مکرّر اشخاص رسمی دو نظر مشورتی در این خصوص صادر نمود.

پاسخ اداره حقوقی محترم بیانگر عدم تأثیر مقرّرات ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن است. لذا هم چنان این پرسش باقی می ماند که چرا قانون گذار اقدام به پیش بینی مکانیزم یک صد و ده سکّة تمام بهار آزادی نموده است در حالی که حکم وی در خصوص اجرای مازاد این مقدار مطابق با اجرای حکم، تا آن میزان است؟

برخی گویند مبنای قراردادن 110 تا سکه جمع حروف نام حضرت علی (ع) به حروف ابجد است که برابر با عدد 110 است .

شرح نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست بخش پایانی


البته بنظر میرسد که مشكل مهریه و مشكل زنان یا مردان جامعه ما با این مصوبات حل نمی شود تا زمانی كه مجلس ما به فكر رفع نابرابری های حقوقی و قانونی زن و مرد به صورت ریشه ای نباشد و خلاءهایی را كه در این زمینه وجود دارد رفع نكند و صرفا به دنبال این باشد كه به یك جنبه از موضوع توجه كند، مشكل مهریه در جامعه حل نخواهد شد. با تصویب این ماده ما شاهد كاهش مسئولیت مالی مرد خواهیم بود؛ در حالی كه یك كفه ترازو حقوق غیر مالی زن است كه باید به آن توجه شود اما هیچ توجهی به آن نمی شود و از این طرف مشاهده می كنیم تمام تلاش ها معطوف به این امر است كه مسئولیت مالی مرد كاهش پیدا كند. عدالت در این است كه دو كفه ترازو متعادل باشند؛ لذا اگر تنها به فكر یك كفه ترازو باشیم نباید انتظار داشته باشیم كه مشكلات و بحران هایی كه خانواده ها را در بر گرفته، كاهش یابد.


دادخواست مطالبه مهریه را میتوانید از اینجا دریافت کنیدنظرات کاربران