سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش چهارم - همراه با فایل صوتی

دراین پست به بیان ماده 654 قانون مجازات اسلامی و به بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت خواهیم پرداخت.


سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش چهارم - همراه با فایل صوتی

مطابق با شرایط ذکر شده در مواد ۶۵۱، ۶۵۶ و ۶۵۴ قانون تعزیرات ، سرقت در شب یکی از شرایطی است که موجب شدت برخورد نسبت به سرقت در روز می شود. بنابر این وقوع سرقت در شب می تواند باعث شود که سرقت در دسته سرقت های مشدد قرار گیرد. مجازات سرقت های مشدد بیشتر و شدیدتر نسبت به سرقت های ساده می باشند.مطابق باماده 651 قانون تعزیرات،هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط مطزوحه در این ماده باشدمرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد که در بند 1 این ماده به سرقت در شب اشاره شده وهمچنین ماده656 قتنون مجازات اسلامی در بند 3 به سرقت در شب اشاره نموده و مجازات مرتکبین سرقت طبق این ماده حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ ضربه شلاق میباشد.

مطابق با ماده 654 همین قانون ،هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می باشد.

چنانچه فردی مرتکب مجازات سرقت در روز شود ،سرقت ساده محسوب میشود.

سرقت های ساده مجازات کمتری نسبت به سرقت های مشدده دارند. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب به سرقت ساده به سه ماه و یک روز الی دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت به چه صورت است؟؟

گام اول :تشخیص مرجع صالح

برای شکایت از کسی که مال شما را به سرقت برده باید به کلانتری محل وقوع جرم و یا دادسرایی که در آن محل واقع شده است مراجعه کنید. در واقع مرجع صالح رسیدگی به جرایم با توجه به محل وقوع جرم مشخص می شود.

سرقت در شب و تفاوت مجازات آن با سرقت در روز - بیان مراحل قضایی شکایت از جرم سرقت بخش چهارم - همراه با فایل صوتی


گام دوم: ارائه شکایت نامه و انجام تحقیقات مقدماتی

رای شروع دعوای کیفری باید شکایت خود را به صورت کتبی به کلانتری تحویل دهید. در این شکایت نامه نام خود به عنوان شاکی و نام متهم در صورتی که او را می شناسید ذکر می کنید و بیان می کنید که به چه دلیل از او شکایت دارید و در واقع چه جرمی برعلیه شما انجام شده است. در ادامه ادله و اسنادی هم که دال بر وقوع این جرم است مانند گواهی شهود را ارائه خواهید کرد. در این صورت مقام قضایی دادسرا با فراخواندن متهمان و مطلعان این پرونده و یاری گرفتن از روش های دیگری همچون تحقیقات محلی، تفتیش محل و بازجویی تا جایی که امکان دارد به حقیقت دست یافته و رای خودش را مبنی بر مجرمیت و یا تبرئه متهم اعلام خواهد کرد. پس از این مرحله است که اگر مقام قضایی دادسرا قرار مجرمیت صادر کرد؛ پرونده برای تعیین تکلیف نهایی به دادگاه ارجاع خواهد شد.

گام سوم: ادله اثبات دعوا

هنگام جلسه رسیدگی دادگاه، نماینده ای از دادسرا در جلسه حضور می یابد و نظر قاضی دادسرا را مبنی بر مجرم بودن متهم به طور کامل به قاضی دادگاه اعلام می کند. قاضی دادسرا برای اینکه بتواند نزد دادگاه از ادعای خود مبنی بر مجرم بودن متهم دفاع کرده و حرفش را به کرسی بشاند نیاز دارد تا دلیل بیاورد. در دعوای سرقت اصولاً اصلی ترین دلایلی که از سوی قاضی دادسرا مبنی بر مجرم بودن متهم مورد استفاده قرار می گیرد؛ شهادت شهود، اقرار متهم و وجود ادله یا رد از سارق در صحنه جرم است؛ مثل تصویر ضبط شده سارق روی دوربین های مدار بسته اماکن، وجود اثر انگشت، تار مو، لکه های خون یا وسیله ای مختص به سارق نشانگر هویت او باشد.
نظرات کاربران


نواصر -  09 مرداد 1402
سلام خسته نباشید برادرام موتر دوزی کرده والن اگاهی گرفتنش مجازات چیست