انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفتم، دیه پارگی لب ها- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ماده 608 تا 610 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیه ی لب و ماده 611 قانون مجازات اسلامی همین قانون در خصوص دیه ی زبان میپردازیم.


انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفتم، دیه پارگی لب ها- همراه با فایل صوتی

مطابق با تبصره ی 3 ماده 709 قانون مجازات اسلامی جنايت بر گونه درصورتي‌كه داخل دهان را نمايان نسازد، موجب يك‌بيستم ديه كامل و اگر به‌نحوي باشد كه داخل دهان را نمايان سازد، موجب يك‌پنجم ديه كامل است.طبق تبصره 1 ماده 710 قانون مجازات اسلامی جراحات وارده به گردن، در حكم جراحات بدن است.تبصره ی 2 همین ماده بیان میدارد که هرگاه هريك از جراحت‌هاي مذكور در ماده (709) اين قانون با يك ‌ ضربه به وجود آمده باشد كه از حيث عمق متعدد باشد يك جراحت محسوب مي‌شود و ديه جراحت بيشتر را دارد لكن اگر با چند ضربه ايجاد شود مانند اينكه با يك ضربه حارصه ايجاد شود و با ضربه ديگر آن جراحت به موضحه مبدل شود براي هر جراحت، ديه مستقل ثابت است، خواه مرتكب هر دو جنايت يك نفر خواه دو نفر باشد.جراحات وارد بر لب و میزان دیه ی آنها از ماده 607 تا 610 قانون مجازات اسلامی را در برمیگیرد.طبق ماده ی607 قانون مجازات اسلامی از بين بردن دو لب، ديه كامل و هريك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي‌شود

ماده ی 608 قانون مجازات اسلامی : جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

ماده 609 قانون مجازات اسلامی: جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.

ماده 610 قانون مجازات اسلامی : شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است.


تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

انواع جراحات و میزان دیه آنها -بخش هفتم، دیه پارگی لب ها- همراه با فایل صوتی


دیه ی پارگی هر دو لب:

دیه ی شکافتن لب مطابق با ماده 610قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. بر اساس این ماده دیه ی پارگی هر دو لب با دیه ی پارگی یک لب متفاوت است.

دیه ی پارگی هر دو لب به صورت زیر است :

به نحوی که پارگی لب باعث نمایان شدن دندان ها شود دیه پارگی هر دو لب یک سوم دیه کامل است یعنی مطابق نرخ دیه سال 97 ، 77 میلیون تومان خواهد بود .
دیه ی پارگی هر دولب در صورتی که لب ها بدون عیب ، بهبود پیدا کنند : یک پنجم دیه کامل است ، این مقدار مطابق ترخ دیه سال 97 ، 46 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.

دیه ی پارگی یکی از دو لب :

در صورتی که آسیب به یکی از دو لب وارد شود ، فرقی ندارد که لب بالا و یا لب پایین باشد ، نرخ دیه با پارگی هر دو لب متفاوت است . مقدار دیه ی پارگی یک لب در قانون مجازات اسلامی در ماده 610 مشخص شده است . بر اساس این ماده دیه ی شکافتن یک به ترتیب زیر مقرر میشود:

دیه ی پارگی یک لب : موجب یک ششم دیه کامل است که معادل 38 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود

دیه ی پارگی یک لب در صورت بهبودی بدون عیب: موجب یک دهم دیه ی کامل است که این مقدار بر اساس نرخ دیه سال 97 معادل 23 میلیون و 100 هزار تومان خواهد بود.

دیه ی زبان:مواد 611 تا 615 قانون مجازات اسلامی

ماده 611 در خصوص دیه ی زبان بیان میدارد که :

قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه كامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است كه با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود.
نظرات کاربران


رهام -  24 اسفند 1400
با سلام 1.جراحت بخیه شده لب تحتانی دامیه 2.تورم لب تحتانی و بینی ارش آن جمعا دو دهم درصد دیه کامل۳.آسیب نسج نرم کردن که ارش آن دو دهم درصد دیه کامل میزان دیه چقد میشود

تیم محتوای احقاق -  27 بهمن 1400

سلام نرخ دیه در ماه های غیر حرام برای سال 99  ،330,000,000 تومان میباشد که بر مبنای موارد گفته شده توسط شما مبلغ دیه ی شما حدودا 7,920,000 تومان میباشد.


رسول  -  12 تیر 1401
سلام میخواستم بدونم چند درصد دیه به من تعلق میگیره ۱- جوشگاه پارگی بخیه شده (دامیه) وزیرلب تحتانی ۲-پارگی مخاط داخلی لب تحتانی (دامیه)۳-سیاه شدگی وسیع در حال جذب قفسه سینه ۴-کبودی در حال جذب بازوی راست ۵-کبودی ران چپ ۶-شکستگی تنه استخوان جناق با جابجایی ۷-شکستگی استخوان ران چپ که تحت عمل جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی قرار گرفته است ۸-آسیب نسج نرم ران چپ ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی ۹-ساییدگی(حارصه) ساق پای چپ ۱۰-آسیب نسج نرم شانه راست والتهاب تاندون‌ها ۱۱-پیوند استخوان با برداشت استخوان از لگن

تیم محتوای احقاق -  17 خرداد 1401

سلام ... محاسبه ی میزان دیه توسط کارشناس دیه یا  پزشکی قانونی انجام میگیرد


مهدی -  24 خرداد 1401
باسلام میخاستم ببینم داخل لب بالام سمت راست ۶تابخیه خورده دیه اش چقدمیشه؟

تیم محتوای احقاق -  02 خرداد 1401

سلام ... میزان دقیق دیه رو کارشناس  پزشکی قانونی تعیین مینماید.


ابراهیم نیاستی -  17 خرداد 1401
در اثر تصادف پارگی لب بخیه شده متلاحمه دارای دیه مقدر و دیه جراحت گذارش شده است

ولی عزیزی  -  07 تیر 1401
سلام دیه ترک لب بالا چقدر است

احمدرضا -  04 خرداد 1401
سلام وقت بخیر من لبم چاقو خورده و لب بالای من کامل بخیه خورده است و لبم جمع شده است و دندان هایم آسیب دیده و سه هفته طول درمان برای دندان هایم داده اند دیه من چقدر می شود