بازداشت موقت - بخش هفدهم بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش هفدهم بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 - همراه با فایل صوتی

همانطور که در پست قبل به بیان آن پرداختیم،ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری،صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از سه شرط نامبرده شده در این ماده کرده است . این ماده شرایط صدور قرار بازداشت موقت را احصاء کرده که به هر حال آزادی متهم مخل نظم، از بین رفتن ادله و فرار متهم نباشد و موجبات تبانی را فراهم نکند.ماده 255 این قانون در رابطه با جبران خسارت فرد بازداشت شده و ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان مواری که شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست پرداخته است.

ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این قانون در خصوص مدت زمان تقاضای خسارت برای فرد بازداشت شده بیان میدارد که :

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند

ماده ۲۵۸- رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می آید. رأی کمیسیون قطعی است.


ماده ۲۵۹- جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

بازداشت موقت - بخش هفدهم بیان مواد 257 و 258 و 259 و260 قانون آیین دادرسی مصوب 1392 - همراه با فایل صوتی
ماده ۲۶۰- به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود و اجرای آراء صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

در هر صورت پرونده باید ظرف ۲۴ ساعت برای اظهار نظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می شود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می شود و مقام صادر کننده باید قرار دیگری برای متهم در نظر بگیرد. دادستان هم می تواند از باز پرس تقاضا کند که قرار بازداشت متهم را صادر کند.

در مقابل باز پرس می تواند با این درخواست دادستان مخالفت کند در صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود. اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به یکی از علل نامبرده در ماده 238 قانون آیین دارسی کیفری صادر می شود.

سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند.
نظرات کاربران


زهرا پناهی -  18 خرداد 1402
من الان شوهرم را 5 ماه بلا تکلیف گذاشتند .جرمش مواد باید چیکار کنم