بازداشت موقت - بخش پانزدهم بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش پانزدهم بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

پس از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392،ماده 237 این قانون در خصوص قرار بازداشت موقت بیان داشت که:صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست،مگر در مورد جرایمی که طی پنج بند در این ماده مطرح شده در صورتیکه، دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند که در پست قبل به بیان مواردی از آنها پرداختیم.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود

در توضیح این بند لازم به ذکر است :

قانون گذار در راستای حمایت از اطفال و بانوان هرگونه مزاحمت نسبت به این گروه را در ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، با سخت گیری بسیار جرم انگاری ساخته و صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است تا واجد جنبه پیشگیرانه و بازدارندگی باشد و بستری امن برای همه اشخاص در جامعه فراهم گردد.

ماده 617 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، تظاهر به قدرت نمایی به خصوص به وسیله چاقو و امثالهم جرم انگاری شده است و حتی داشتن برخی از این سلاح های سرد به خودی خود جرم محسوب می شود.

هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بازداشت موقت - بخش پانزدهم بیان سایر بندهای این ماده وتوضیحات آنها با عنایت به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی


تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹)- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود


ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

در توضیح این بند لازم به ذکر است که: در توضیح این بند باید گفت که اگر جرایم مطروحه، مشمول مجازات های تعزیری درجه یک تا چهار نباشند و البته شخص متهم دارای یک فقره سابقه کیفری دراین موارد باشد ،مشمول موارد صدور اجباری قرار بازداشت موقت خواهند بود

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.
نظرات کاربران