مجازات های اصلی

مجازات های اصلی

معرفی مجازاتهای اصلی - همراه با فایل صوتی مقالات

مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند

همراه با فایل صوتی 03 مهر 1398 , تیم احقاق

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پایانی

مجازاتهای تعزیری مجازاتهایی هستند که مشمول عنوان حد ، دیه یا قصاص نشود و نوع ، مقدار ، شرایط احراز و... موارد مربوط به این مجازاتها توسط قانون معین میگردد.

همراه با فایل صوتی 13 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش پنجم

دانستیم که مقصود از مجازاتهای حدی و قصاص که طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی ، دو زیر مجموعه های مجازاتهای اصلی هستند چیست . در این پست به بیان یکی از متداول ترین مباحث کیفری یعنی مبحث دیه که یکی دیگر از موارد مجازاتهای اصلی است ، خواهیم پرداخت

همراه با فایل صوتی 13 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش چهارم

مجازات قصاص به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی نام برده شده در قوانین کیفری ما از نظر ماهیتی به چه شکل است و به ارائه ی نکاتی در خصوص این نوع مجازات ،از جمله دانستن اینکه آیا مجازات قصاص قابل عفو است یا اینکه حق قصاص متعلق به چه کسانی است ،خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 12 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش سوم

در این پست به بیان سایر مصادیق مجازاتهای حدی از جمله بغی ، افساد فی الارض ، محاربه و سرقت خواهیم پرداخت و همچنین به بیان مورد دوم از مجازاتهای اصلی یعنی مجازات قصاص میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 12 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش دوم

در پست قبل به بیان این مطلب پرداختیم که مجازات اصلی چیست و به بررسی اولین مورد از مجازاتهای اصلی ، یعنی مبحث حد پرداختیم. حال در این پست به بررسی انواع مجازات حدی به صورت اجمالی خواهیم پرداخت و سپس هر یک را در مطلب مربوط به خود در پست های آتی به بررسی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 11 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

مقصود از مجازاتهای اصلی چیست؟بخش اول

یکی از این تقسیم بندیهای مهم در حقوق کیفری کشور ما ، مجازاتهای اصلی است که وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای اصلی ، خود به چهار دسته ی مهم دیگر تقسیم میشوند.

همراه با فایل صوتی 11 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی