حق حبس زوجه

بررسی حق حبس زوجه

مجموعه کاملی از اطلاعات درباه حق حبس زوجه اینجاست - همراه با فایل صوتی مقالات

یکی از نمونه‌های حق حبس در فقه اسلامی،حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از امیزش جنسی با شوهرش خودداری کند. یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود و این عمل زوجه نشوذ محسوب نمی شود.

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

حق حبس زوجه در نکاح - بخش چهارم بیان نظر سایر حقوقدانان درباره حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نظر سایر حقوقدانان در این باره وهمچنین بیان نکاتی با توجه به مواد 1085 و 1206 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش سوم بیان قلمرو حق حبس و سایر شرایط اعمال و اسقاط حق حبس - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قلمرو حق حبس سایر شرایط اعمال و اسقاط حق حبس و همچنین قلمرو حق حبس خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش دوم بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس با توجه به مواد 1082 و 1083 و 1086 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش اول بررسی حق حبس زوجه طبق قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حق حبس زوجه با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره 718 دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/13 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی