جرایم حدی

جرایم حدی

جرم حدی چیست ٬ چه جرایمی حدی هستند ٬ حکم جرایم حدی

مقصود از حد در لغت منع و در اصطلاح مجازات حدی به عقوبتی گفته میشود که مجازات برای آن در کتاب و سنت معین شده است.به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع معین شده باشد.

همراه با فایل صوتی 15 مهر 1398 , تیم احقاق

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و دوم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی راه های اثبات جرم بغی و دادگاه صالح به رسیدگی در جرم بغی با توجه به ماده 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری میپردازیم

همراه با فایل صوتی 09 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی و یکم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان سایر تفاوتهای میان جرایم بغی ،محاربه و سیاسی خواهیم پرداخت.مطابق ماده 288 قانون مجازات اسلامی «چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند»

همراه با فایل صوتی 09 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش سی ام - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی رکن روانی ، معنوی جرم بغی و احکام کیفری بغی و تفاوت بغی با محاربه و جرایم سیاسی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 09 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و نهم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان ارکان تشکیل دهنده ی جرم بغی ( رکن قانونی و رکن مادی) میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 09 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و هشتم- همراه با فایل صوتی

به بررسی استقلال یا عدم استقلال جرم افساد فی الارض از جرم محاربه و همچنین سایر نکات در رابطه با جرم افساد فی الارض و تعریف جرم بغی با عنایت به ماده 287 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 09 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و هفتم -همراه با فایل صوتی

دراین پست به بررسی سایر موارد قانونی ( قانون مجازات نیروهای مسلح ، قانون مجازات اسلامی و .... ) که در آنها به افساد فی الارض اشاره شده است میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 07 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و ششم- همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مفهوم فقهی افساد فی الارض و تبیین قانونی جرم افساد فی الارض میپردازیم.مطابق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض اینگونه بیان شده است که :هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، ..............................

همراه با فایل صوتی 07 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و پنجم-همراه با فایل صوتی

دراین پست با توجه به ماده 284 و 285قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط و مدت نفی بلد و همچنین به بیان مفهوم افساد فی الارض طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی میپردازیم .

همراه با فایل صوتی 07 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند - بخش بیست و چهارم - همراه با فایل صوتی

در این پست به بررسی علت محارب نبودن افرادی که در ماده 280 قانون مجازات اسلامی نام برده شده است و همچنین توضیح ماده 281 و بیان حد محاربله با توجه به ماده 282 قانون مجازات اسلامی میپردازیم.

همراه با فایل صوتی 07 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند-بخش بیست و سوم -همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان مصادیق محاربه با توجه به ماده 280 و 281 قانون مجازات اسلامی و همچنین به بیان راههای سقوط حد محاربه با توجه به ماده 114 قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت .

همراه با فایل صوتی 06 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش بیست و دوم - همراه با فایل صوتی

در این پست با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی به بیان مفهوم دهمین مورد از جرایم حدی یعنی جرم محاربه و تبیین ارکان آن با توجه به این ماده خواهیم پرداخت . محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد.

همراه با فایل صوتی 06 مرداد 1398 , مهدیس گودرزی