انواع ازدواج(نکاح)

انواع ازدواج(نکاح)

یک میانبر برای شناخت انواع ازدواج (نکاح) - همراه با فایل صوتی مقالات

عقد نکاح یا پیمان زناشویی همان ازدواج است و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید.این توافق به دو شیوه ممکن است صورت گیرد : به صورت دایم و یا بصورت منقطع «موقت».

همراه با فایل صوتی 07 مهر 1398 , تیم احقاق

عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش چهارم

مواد 1034 تا 1119 قانون مدنی به عقد نکاح اختصاص یافته است .در قانون مدنی قدیم موادی در ارتباط با نامزدی و عقد دائم و سن ازدواج دختر بیان شده بود که در اصلاحات سال 61 این موادحذف شدند از جمله ی آنها مواد1036،1039 و 1042 بودند که حدف شده و ماده 1043 این قانون اصلاح شد.

همراه با فایل صوتی 18 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش سوم

در پست های قبلی به بیان این موضوع پرداختیم که انواع عقد نکاح به چند صورت انجام میگیرد و دانستیم ازدواج موقت به چه صورت است و به بیان اختلافات میان این دو نوع عقد پرداختیم . در ادامه ی این پست به بیان سایر اختلافات میان نکاح دائم و موقت و همچنین به بیان نکاح دائم خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 18 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش دوم

ازدواج موقت دارای اختلافاتی با ازدواج دائم است و آثار متفاوتی هر یک از این عقود ایجاد مینمایند. در این پست به بررسی اختلاف میان این دو نوع عقد نکاح میپردازیم

همراه با فایل صوتی 18 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی

عقد ازدواج(نکاح)به چند شکل انجام میگیرد-بخش اول

عقد نکاح یا پیمان زناشویی همان ازدواج است و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید.

همراه با فایل صوتی 18 خرداد 1398 , مهدیس گودرزی