ازدواج

ایجاد پیوند زناشویی با جاری شدن خطبه عقد و صیغه محرمیت ازدواج نامیده می شود. ازدواج بر دو نوع موقت و دائم تقسیم می شود. در هر دو نوع باید میزان مهریه و مدت آن معلوم باشد. گاهی آقایان تصمیم بر ازدواج مجدد میگیرند که باید اصول و قوائدی را رعایت کنند که در صفحه زیر به این اصول در مقاله ای پرداخته ایم.

تعدیل مهریه چیست ٬ درخواست تعدیل مهریه ، تعدیل مجدد مهریه

مهریه یا به شکل کهن تر آن کابین به مالی اطلاق میگردد که،مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. در گذشته برای مهریه طرح تعدیل در نظر گرفته نشده بود. اما این روزها مهریه با توجه به نرخ روز بازار تعیین می شود و برخی افراد در صدد تعدیل میزان مهریه بر می آیند.

همراه با فایل صوتی 07 آذر 1398 , مهدیس گودرزی

یک میانبر برای شناخت انواع ازدواج (نکاح) - همراه با فایل صوتی مقالات

عقد نکاح یا پیمان زناشویی همان ازدواج است و عبارت است از توافق یک زن و مرد جهت ایجاد زندگی مشترک، و قوانین خاصی بر این پیمان حکومت می‌نماید.این توافق به دو شیوه ممکن است صورت گیرد : به صورت دایم و یا بصورت منقطع «موقت».

همراه با فایل صوتی 07 مهر 1398 , تیم احقاق

مجموعه کاملی از اطلاعات درباه حق حبس زوجه اینجاست - همراه با فایل صوتی مقالات

یکی از نمونه‌های حق حبس در فقه اسلامی،حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از امیزش جنسی با شوهرش خودداری کند. یعنی زن می‌تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود و این عمل زوجه نشوذ محسوب نمی شود.

همراه با فایل صوتی 06 مهر 1398 , تیم احقاق

نحوه ی وصول مهریه همراه با نمونه دادخواست - همراه با فایل صوتی مقالات

مهریه یا صداق که کابین نیز گفته می شود. مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد .زن با به اینکه توجه که مالک مهریه محسوب است هر زمان که آن را مطالبه کند مرد موظف به اعطای آن به همسر خود است مگر در صورتیکه مهر عند الاستطاعه قید شده باشد یا در یکسری از موارد قانونی مهریه به بیان آنها پرداخته شده است.

همراه با فایل صوتی 26 شهریور 1398 , تیم احقاق

آثار عدم تعیین مهریه در نکاح دائم-همراه با فایل صوتی مقالات

درعقد نکاح دائم، عدم تعیین مهریه حین عقد موجب باطل شدن عقد نمی گردد و زوجین می توانند پس از عقد در تعیین مهریه تراضی کنند یعنی خودشان با توافق همدیگر مهریه را تعیین کنند؛ اما چنانچه بعد از عقد و قبل از تعیین کردن مهریه ، نزدیکی صورت گیرد، در این گونه موارد دیگر زوجین نمی توانند به صورت توافقی مهریه را تعیین کنند و زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد که تعیین آن به وسیله ی کارشناسان مربوطه در دادگستری وبا بررسی وضعیت و احوالات زوجه صورت می گیرد و ممکن است میزان آن از میزان مهریه ای که زوجه را راضی می کرده، کمتر باشد و یا اینکه زوج از بالا بودن مقدار آن رضایت نداشته باشد ولی هر دو آن را بپذیرند.

همراه با فایل صوتی 20 شهریور 1398 , تیم احقاق

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زوجه-همراه با فایل صوتی مقالات

همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ملائت و توانایی اقتصادیِ مرد یا وضعیت خانوادهٔ پدری زن، ملاکی برای تعیین میزانِ نفقه «نیست» . حال اگر مرد از پرداخت نفقه امتناع کند قانون برای اینکار ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است.

همراه با فایل صوتی 16 شهریور 1398 , تیم احقاق

ازدواج مجدد-همراه با فایل صوتی مقالات

چنانچه مردی اقدام به ازدواج مجدد کند حتی اگر با اجازه دادگاه یا درصورت نشوز زنش باشد بازهم حق طلاق برای زوجه اول ایجاد میشود و قانونگذار به این شیوه تاحدودی درصدد جبران حقوق از دست رفته زن در اثر ازدواج مجدد شوهرش برآمده.

همراه با فایل صوتی 15 شهریور 1398 , تیم احقاق

آثار ازدواج

به محض اینکه ازدواج(نکاح) به طور صحیح واقع میشود، تکالیفی را برای زن و شوهر ایجاد میکند، ماده 1102 قانون مدنی در رابطه با همین مساله بیان داشته : همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

همراه با فایل صوتی 14 شهریور 1398 , تیم احقاق

حق حبس زوجه در نکاح - بخش چهارم بیان نظر سایر حقوقدانان درباره حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان نظر سایر حقوقدانان در این باره وهمچنین بیان نکاتی با توجه به مواد 1085 و 1206 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش سوم بیان قلمرو حق حبس و سایر شرایط اعمال و اسقاط حق حبس - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قلمرو حق حبس سایر شرایط اعمال و اسقاط حق حبس و همچنین قلمرو حق حبس خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش دوم بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس زوجه - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان شرایط اعمال و اسقاط حق حبس با توجه به مواد 1082 و 1083 و 1086 قانون مدنی خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی

حق حبس زوجه در نکاح - بخش اول بررسی حق حبس زوجه طبق قانون - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان حق حبس زوجه با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره 718 دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/13 خواهیم پرداخت.

همراه با فایل صوتی 04 شهریور 1398 , مهدیس گودرزی