نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال

اموال افراد به موت حقیقی یا فرضی به ارث می رسد. پس ازاینکه شخصی فوت کرد باید ورثه متوفی تعیین شوند تا بتوان با تعیین سهم الارث افراد، ارث را تقسیم کرد و برای ماترک تعیین و تکلیف کرد که انحصار وراثت نامیده می شود. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم انحصار وراثت آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال آوردیم تا بتوانید در شرایط خاص از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

انحصار وراثت چیست و چه مراحلی دارد؟

برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رأی صادرشده را تصدیق یا گواهی انحصار وراثت می نامند.

از کدام مرجع می توان درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کرد؟

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

هزینه انحصار وراثت

هزینه حصر وراثت در سال 99 مجموعاً مبلغی نزدیک به 200 هزار تومان است. هزینه چاپ آگهی در سال 99 به عهده دولت بوده و برای ورثه هزینه ای در پی نخواهد داشت.

مدارک لازم برای انحصار وراثت

مدارک لازم برای اخذ گواهی عبارت است از:

  • گواهی فوت متوفی
  • استشهادیه محضری
  • شناسنامه متوفی
  • عقدنامه یا رونوشت آن
  • شناسنامه وراث
  • وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

سخن آخر

در این با توجه به نیاز مخاطبان قصد داشتیم شما را با مفهوم انحصار وراثت و مفاهیم دیگری مانند تصدیق یا گواهی انحصار وراثت آشنا کنیم و در آخر نیز برای شما نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال آوردیم تا بتوانید در شرایط خاص از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

وکیل : آقای / خانم : .............................. فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ............. به شماره ملی ....................... ساکن .......................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و در صورت تجویز قوانین و مقررات موضوعه مملکتی اقدام در خصوص اخذ و دریافت گواهی انحصار وراثت مرحوم / مرحومه ........................ بعنوان پدر / مادر موکل مرقوم حسب الاظهاره و........

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.