نمونه اقرار نامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری

نمونه اقرار نامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری

بسیار شنیده ایم که مردم در دادوستدهای روزانه خود با یکدیگر، به هنگام دریافت چک کیفری و یا حقوقی به جای پول نقد، دقت می کنند تا چکی را بپذیرند که قابل تعقیب کیفری باشد تا در صورت عدم وصول چک از بانک، به دلیل نبودن وجه یا دلایل دیگر، با حدت و شدت و سرعت بیشتری بتوانند با صاحب حساب و صادرکننده چک در مراجع قضایی کیفری برخورد کرده و به اصطلاح زودتر به پول خود برسند. ازاین رو در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت های چک کیفری و حقوقی آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه اقرارنامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری می آوریم تا بتوانید از این نمونه اقرارنامه در صورت نیاز در پرونده خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

چک چیست؟

با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت، تعریف چک را این گونه بیان نموده است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد.

با توجه به این تعریف، چک نوشته ای ساده نبوده زیرا در مقام دفاع و دعوی قابل استناد می باشد. مسئله بعدی این است که محل چک (بانک) می تواند به جای پول، اعتبار اعطا کند (آیین نامه اعطای اعتبار مصوب جلسه ۴۳۹ مورخه ۲۸/۰۵/۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار). دیگر این که کلمه محال علیه ذکرشده در ماده مذکور واژه ای عام می باشد. درصورتی که محال علیه چک کیفری حتماً بانک باید باشد، حتی مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق های قرض الحسنه نیز نمی توانند محسوب شوند.

چک کیفری و تفاوت آن با چک از دید حقوقی

اساساً تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری، وجه چک کیفری و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تأمینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل می نماید.

در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یادشده چک کیفری را ندارد. دارنده آن می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیروببندی.

مجازات شرکت در صدور چک بلامحل

اگر دو یا چند نفر که صاحب حساب مشترکی هستند با امضای چک مبادرت به صدور چک بلامحل کنند همگی آنان مسئولیت کیفری خواهند داشت و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود. با توجه به مجازات مذکور در ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۴۲ قانون مدنی که به موجب آن در جرائم قابل تعزیر مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل آن تعیین شده است دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان ذیل چک را به مجازات فاعل مستقل آن را محکوم کند.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم در ابتدا شما را با مفهوم چک آشنا کنیم و سپس برای شما تفاوت چک حقوقی و کیفری را نیز بیان کردیم و در آخر مقاله نیز یک نمونه اقرارنامه گذشت یا اعلام رضایت در پرونده چک کیفری برای شما آوردیم تا بتوانید از آن در پروسه پرونده خود استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

بسمه تعالی

اینجانب : ........................... فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد : ............ ساکن :.......................................... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... شهرستان....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.