نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

مطابق با ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی؛ پس از عقد نکاح زن مالک مهریه خود می شود و می تواند این مهریه را تماما از زوج مطالبه کند یا تمام یا بخشی از آن را به همسر خود ببخشد. به طور کلی طبق قانون چندین روش در خصوص بخشش مهریه وجود دارد. در حقیقت بخشش مهریه در قالب سه سند ابرا ذمه زوج، مصالحه و عقد صلح، بخشش مهریه در قالب بذل ممکن است تنظیم شود که در این بخش قصد داریم در خصوص ابرا مهریه با سند عادی یا سند رسمی صحبت کنیم و همچنین در آخر مقاله برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ابرا مهریه چیست؟

ابرا به معنی بری کردن ذمه دیگری از دین می باشد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را این گونه تعریف کرده است: ابراء عبارت است از اینکه دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر کند . ابرا مهریه نیز به این معنی است که زن ذمه مرد را از پرداخت مهریه معاف می کند و از مطالبه مهریه خود صرف نظر می کند. در این صورت دیگر نیاز نیست که مرد مهریه زن را پرداخت کند و دین او به زوجه از بین می رود به گونه ای که انگار دینی وجود نداشته است.

به طور کلی ابرا مهریه به دو صورت انجام می شود که در ادامه مقاله برای شما آن را شرح می دهیم.

ابرا مهریه در دفتر اسناد رسمی

اصولاً زوجین ابرا مهریه را در دفترخانه و به موجب سند رسمی انجام می دهند. در این خصوص دفترخانه سندی را تنظیم می کند که در آن زوجه اعلام می کند که از کل مهریه خود یا بخشی از آن، ذمه زوج را ابرا نموده است. در صورت تنظیم این سند، دین مرد نسبت به مهریه کلاً یا بعضاً از بین می رود و زوجه پس از آن هیچگونه ادعایی در این خصوص نمی تواند داشته باشد. معمولاً در این موارد دفترخانه سند اقرار نامه ابراء مهریه تنظیم می نماید.

ابراء مهریه با سند عادی

ابراء مهریه همچنین می تواند طی سند عادی انجام شود. بدین معنی که زوجه تصمیم خود نسبت به ابراء را به صورت مکتوب اعلام کند. در صورتی که ابرا در قبال طلاق باشد، در صورتجلسه توافقات طلاق قید می شود. البته ممکن است زوجین تصمیم به جدایی نداشته باشند و زوجه قصد داشته باشد که ذمه زوج را از پرداخت مهریه ابرا نماید. در این صورت نیز زوجه میتواند با تنظیم نوشته عادی ابرا ذمه زوج را اعلام نماید.

ارکان ابراء مهریه

  • رکن اول: ابراء کننده، صاحب حق یا دائن (طلبکار). فردی است که به اختیار از حق دینی خود صرف نظر می کند؛ از آنجا که ابراء عمل حقوقی است، دائن در درجه ی اول باید اهلیت این عمل را داشته باشد. (ماده ۲۹۰ ق.م).
  • رکن دوم: ابراء شونده یا مدیون. با اینکه اراده ی مدیون در تحقق ابراء نقشی ندارد، اما برای صحت آن باید مدیون مشخص باشد و ابراء بنحو تردید آمیز باطل است.
  • رکن سوم: دین یا حق مورد ابراء. ابراء از دین ثابت برذمه که موجود باشد، صحیح است؛ اعم از اینکه دین برذمه مستقر نشده باشد و حال باشد یا موجل و در آینده و در زمان مشخص قرار باشد بر ذمه ی مدیون مستقر شود، ولی ابراء ازدین غیرمعلوم باطل است و کسی نمی تواند دیگران را از دیونی که در آینده نسبت به او پیدا خواهند کرد، بری کند؛ اگر وجود دین مسلم باشد، مهلت مانع ابراء نیست و صرف وجود دین برای صحت ابراء کافی است.

سخن آخر

در این مقاله قصد داشتیم شما را با ابرا مهریه و چگونگی انجام آن آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه اقرار نامه ابرا مهریه آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ............................................ زوجه سند نکاحیه شماره ...................... به موجب این سند اقرار نمودند تمامی مهریه مندرج در سند نکاحیه فوق الذکر را ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرار نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.