نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

در ابتدا این مقاله قصد داریم شما را با عبارت "جرم" آشنا کنیم و سپس به جزئیات جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت نیم نگاهی داشته باشیم و همچنین برای شما نمونه ای از اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری بیاوریم تا شما بتوانید با خواندن این مقاله اطلاعات مناسبی در این زمینه به دست آورید تا اگر خدای نکرده در این شرایط قرار گرفتید بدانید باید در پروسه پرونده چه کاری را انجام دهید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

جرم چیست؟

جرم، کلمه ای رایج که هنوز بسیاری از افراد به مفهوم آن تسلط ندارند. جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود .

همان طور که می دانید جرائم به طورکلی به دو دسته تقسیم می شود و دسته بندی آن به شرح زیر است:

  • جرائم قابل گذشت
  • جرائم غیرقابل گذشت

جرائم قابل گذشت چیست؟

منظور از جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آن ها بستگی به شکایت شاکی و عدم گذشت او دارد. بنابراین و مطابق با ماده ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. بنابراین مطابق با قانون در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات می شود. البته تعیین مصداق های جرائم قابل گذشت با قانون است.

جرائم غیرقابل گذشت چیست؟

منظور از جرائم غیرقابل گذشت جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. برای مثال جرمی مانند کلاه برداری، سرقت و که احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می کنند ازجمله جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شوند که باگذشت و بخشش شاکی خصوصی جرم ممکن است دادگاه تخفیفی برای مجرم در نظر بگیرد اما ازآنجاکه شاکی خصوصی این جرم تنها متضرر نشده است بلکه کل جامعه از عمل مجرمانه ی او متضرر شده اند بنابراین ازجمله جرائم غیرقابل گذشت می باشند.

شرایط گذشت شاکی در پرونده کیفری

برای اینکه شاکی از جرمی گذشت کند باید رضایت خود را بدون قید و شرط و به طور صریح اعلام کند. اگر یک پرونده کیفری چند شاکی داشته باشد همه آنها باید رضایت خود را اعلام کنند تا گذشت قابل اعمال باشد. شاکی می تواند گذشت خود را هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی اعلام کند.

سخن آخر

در این مقاله شما را با مفاهیم مختلفی ازجمله جرم، جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت آشنا کردیم و در آخر نیز برای شما نمونه ای از اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری آوردیم تا بتوانید از آن در جهت پرونده خود استفاده کنید. شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلید کنید.

به نام خدا

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه به شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ............. ساکن : ....................................... به عنوان شاکی ، مدعی خصوصی و متضرر از جرم در پرونده شماره ................ مطروحه در دادگاه کیفری ........... شعبــــه .............. (نام شهرستان) علیه خانم / آقای : ........................... به موجب این سند رسمی اقرار می نمایم که با بررسی های به عمل آمده مقصر اصلی در آن پرونده مدعی علیه مرقوم نبوده وانگهی به دلیل این که از اشتباهات خود اظهار ندامت نموده فلذا اعلام گذشت می نمایم و ........

برای مشاهده متن کامل اقرارنامه به فایل pdf یا word مراجعه فرمایید.