نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

با افزایش شهرنشینی شاهد رشد سریع السیر مجتمع مسکونی در شهرها بوده ایم که هرروزه نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود. با توجه به اینکه هر سبکی از زندگی قوانین و شرایط مختص به خود را دارد اساسنامه آپارتمان و تعیین هزینه های مشترک نیز ضروری است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم شما را با اساسنامه مجتمع مسکونی آشنا کنیم و در آخر مقاله نیز برای شما نمونه ای از اساسنامه مجتمع مسکونی آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اساسنامه مجتمع مسکونی چیست؟

آپارتمان با توجه به قوانین تملک و آیین نامه ی مربوطه دارای اساسنامه آپارتمان است که اغلب توسط یک فرد حقوقی و به صورت اختصاصی برای آن مجتمع مسکونی نوشته می شود. منظور از اساسنامه آپارتمان مقررات و یا قراردادی است که جهت تنظیم روال کاری یک جمعیت مقرر و تعیین می گردد. درواقع در اساسنامه آپارتمان فرهنگ زندگی در این مجتمع مسکونی شرح داده شده و وظایف هر یک از اعضا ازجمله مالک، مستأجر، مجامع عمومی، مدیر، نحوه انتخاب هیئت مدیره، وظایف بازرسان و تمامی مباحث مربوط به آپارتمان نشینی در آن ذکر خواهد شد.

به طور مثال اولین آیین نامه تملک آپارتمان ها به مدیریت ساختمان برمی گردد. درصورتی که بیش از سه واحد آپارتمانی در ساختمان حضورداشته باشد باید مجمع عمومی مالکان تشکیل شده و یک یا چند مدیر برای آپارتمان تعیین گردد.

نکات ضروری در تنظیم اساسنامه

توصیه می شود اساسنامه مذکور مشمول فصول مختلفی با سرفصل های مستقل باشد که موارد زیر را پوشش دهد :

 • معرفی مشخصات ساختمان: ذکر نشانی و نوع کاربری ساختمان
 • معرفی کلیات: ذکر قانون ناظر بر اساسنامه و لازم الاجرا بودن آن برای کلیه مالکین
 • معرفی مجامع عمومی عادی و فوق العاده: ذکر شرایط لازم برای برگزاری این مجمع ها و حدنصاب حاضرین برای رسمیت بخشیدن به دستور جلسات.
 • معرفی هیات مدیره، مدیرمانی، مدیر ساختمان، بازرسین و کمیته های مشترک: ذکر شرح وظایف و حدود اختیارات آنها.
 • معرفی درآمدها و هزینه ها: ذکر منابع درآمد ساختمان که عموماً از محلِ پرداخت شارژ تأمین می گردد و هزینه های مشترک از جمله تهیه ادوات و اشیاء مشاعات
 • شرایط بازسازی و تعهدات اختصاصی واحدها: ذکر شروط لازم قبل از بازسازی و کسب تاییدیه هیات مدیره
 • قسمت های مشترک و مقررات داخلی ساختمان : توجه به این فصل از اساسنامه بسیار اهمیت دارد چراکه مالکیت مشاع مطرح است و تخلف هریک از شرکاء، لطمه به حقوقِ دیگران می باشد.
 • مقررات مالی : زمان پرداخت و وصول شارژ ساختمان و ذکر ضمانت اجرای این شروط
 • حقوق مالکین و تعهدات ساکنین : ذکر حقوق مالکین در فضای اختصاصی و مشترک و ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات آنها
 • شرایط انتقال ملک به ثالث : تعهد انتقال دهنده به اعلام و ارایه مستندات انتقال در مهلت مقرر در اساسنامه
 • حل اختلاف : تعیین مرجع صالح در رفع اختلاف به وجود آمده که عموما با داور مرضی الطرفین، مرتفع می گردد
 • بیمه ساختمان : شرح جزئیات بیمه ایی که مدیریت ساختمان مسئولیت آن را برعهده دارد
 • مقررات متفرقه : سایر مواردی که در سرفصل های مذکور گنجانده نشده است

سخن آخر

با توجه به افزایش شهرنشینی در دهه اخیر در این مقاله قصد داشتیم شما را با مفهوم اساسنامه مجتمع مسکونی آشنا کنیم و برای شما نمونه ای از اساسنامه مجتمع مسکونی را آوردیم تا بتوانید از آن استفاده کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع نمونه دادخواست ها و دسترسی به بانک نمونه اوراق حقوقی اینجا کلیک کنید.

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم روابط و مناسبات واحدهای مسکونی مجتمع ...........، تدوین و توسط تمامی مالکین تصویب گردیده است.

ماده 1: مشخصات مجتمع

1-1- نام کامل مجتمع موضوع اساسنامه؛ مجتمع مسکونی ....... واحدی ........ به نشانی .............................................. شماره پلاک ثبتی .............

لطفا برای مشاهده متن کامل اساسنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.