آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟

طبق قانون براي جرايمي كه مجازات سنگيني همچون قصاص و يا حبس هاي بالاي 20 سال دارد دادگاه بدون حضور وكيل نمي تواند رسميت پيدا كند بنابراين در اين گونه موارد چنانچه فرد توانايي گرفتن وكيل را نداشته باشد دادگاه براي وي وكيل تسخيري تعيين مي كند. به پرونده هاي كيفري كه مجازات سبك دارند وكيل رايگان تعلق نمي گيرد.

فهرست

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟

همه روزه در دادسراها و دادگستري ها شاهد اشخاصي هستيم كه با تنظيم و ارائه شكايت به مراجع قضايي، مبادرت به طرح و تعقيب دعاوي خود مي كنند و از قضات تقاضاي اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مجرمان را دارند. بيش تر مراجعه كنندگان به دادگستري به دليل آشنا نبودن با مسائل حقوقي و كيفري به طور دقيق نمي توانند شكايت خود را مطرح كنند. در نتيجه براي رسيدن به حق و حقوق قانوني خود نياز به وكيل دارند. یکی از انواع وکیل رایگان در دادگستری ،وکیل تسخیری است که مختص دعاوی کیفری است .

مقدمه ای در خصوص وکیل:

همه روزه در دادسراها و دادگستری ها شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و ارائه شكایت به مراجع قضایی، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می كنند و از قضات تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مجرمان را دارند.

بیش تر مراجعه كنندگان به دادگستری به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی و كیفری به طور دقیق نمی توانند شكایت خود را مطرح كنند. در نتیجه برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به وكیل دارند.

وكیل گرفتن و وكالت دادن به دیگری دارای علت های بسیاری است، از جمله نداشتن تخصص در مسائل قضایی، حقوقی، نداشتن دقت و فراغت كافی در انجام بعضی از امور، رودررو نشدن شاكی با طرف مقابل خود، وارد نبودن و ناتوانی در تنظیم شكایت و ارائه آن به مراجع قضایی، ناتوانی در دفاع از خود و اثبات شكایت مطروحه به مراجع قضایی.

امر وکالت به چند بخش قابل تقسیم است؟

در بخش مدنی كه به همه امور غیركیفری مانند مسائل خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن، تعمیرات و مسائل مالك و مستأجر اطلاق می شود، می توان به فردی نیابت داد كه به جای او این كار را انجام دهد. اما در امور كیفری و قضایی برای طرح شكایت و یا دفاع از خود در برابر اتهام های كیفری نمی توان به هر شخصی وكالت داد بلكه وكیل باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وكالت قضایی باشد. در حقیقت پروانه وكالت از كانون وكلا داشته باشد.

طبق ماده 656قانون مدنی :

وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد.

آیا افرادی غیر از وکلای دادگستری میتوانند در امر دفاع دخالت نمایند؟

دخالت افرادی غیر از وكلای دادگستری در امر دفاع، نه تنها به طور قانونی ممكن نیست بلكه به موجب ماده ۵۵ قانون وكالت، جرم محسوب می شود و موجب مجازات است. حتی به عنوان تظاهر به وكالت نیز جرم است.

ماده 55 قانون وکالت بیان داشته است که :

وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .

فردی كه می خواهد در پرونده مطروحه حضور و حق دفاع از موكل خود را داشته باشد باید وكیل رسمی دادگستری بوده و پروانه وكالت خود را از كانون وكلا گرفته باشد. در حقیقت در پرونده های قضایی، برادر، پدر یا دوست شاكی یا متهم كه در پرونده حضور رسمی ندارند نمی توانند در محاكمه های قضایی از فرد موردنظر دفاع كنند. چون كار آنان قانونی نیست. مگر این كه آنان شاهد مسأله ای باشند و به تشخیص رئیس دادگاه به عنوان شاهد درجلسه محاكمه حاضر و شهادت خود را طبق قانون آئین دادرسی در دادگاه ارائه كنند كه آن هم شرایط خاص خود را دارد.

وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316به وکلا ارجاع می شود. وکیل معاضدتی به چه کسی میگن؟

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟


طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری مستلزم دارا بودن چه مواردی است؟

طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری مستلزم دارا بودن چه مواردی است؟


طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل حق، قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود. از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد.

در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه مردم به دادرسی عادلانه، در اصل۳۵ قانون اساسی آمده است که: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی گرفتن وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟


برای پاسخ به این سوال لازم به ذکر است که در زمینه وكالت پرونده ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ كیفری و حقوقی از سوی دیگر در قانون اساسی كشور ما، داشتن وكیل حقی است كه برای تمام مردم به رسمیت شناخته شده و همه افراد حق دارند در تمام دادگاه ها و مراجع قضایی وكیل داشته باشند.

اما از آنجا كه خدمات وكیل رایگان نیست و وكلا در قبال كاری كه انجام می دهند حق الوكاله دریافت می كنند پس همه افراد ممكن است بضاعت پرداخت حق الوكاله و در نتیجه استخدام وكیل را نداشته باشند.

قانون به كمك آمده و حق داشتن وكیل رایگان را برای مردم قائل شده است.

چند نوع وکیل رایگان داریم ؟

دو نوع وكیل رایگان داریم:

الف)وكیل تسخیری كه در زمینه پرونده های كیفری فعالیت می كند یعنی برای یك سری جرایم مهم و سنگینی همانند قتل و آدم ربایی و... كه طبق قانون نیز باید چنین دادگاه هایی با حضور وكیل برگزار شود، اگر فرد توانایی مالی نداشت دادگاه وكیل تسخیری برایش تعیین می كند.

طبق قانون برای جرایمی كه مجازات سنگینی همچون قصاص و یا حبس های بالای 20 سال دارد دادگاه بدون حضور وكیل نمی تواند رسمیت پیدا كند بنابراین در این گونه موارد چنانچه فرد توانایی گرفتن وكیل را نداشته باشد دادگاه برای وی وكیل تسخیری تعیین می كند. در پرونده های كیفری كه مجازات سبك دارند وكیل رایگان تعلق نمی گیرد.

وكیل معاضدتی: در پرونده های حقوقی مثل كلاهبرداری، طلاق و... اگر فرد توان مالی برای استخدام وكیل و پرداخت حق الوكاله نداشته باشد می تواند با مراجعه به اداره معاضدت وكیل رایگان بگیرد.

برای تعیین وكیل تسخیری، دو طرف پرونده می توانند به طور رسمی و قانونی از دادگاه مربوطه به دلیل عجز از پرداخت حق الوكاله، درخواست وكیل رایگان (تسخیری) كنند. قاضی پرونده پس از بررسی درخواست شاكی یا متهم پرونده، اگر تشخیص دهد شرایط لازم را برای داشتن وكیل در آن پرونده دارد با درخواست آنان موافقت و آنان را به كانون وكلا معرفی خواهد كرد.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش دوم

در ماده واحده ی انتخاب وكیل از سوی دو طرف پرونده به بیان چه مواردی در خصوص انتخاب وکیل پرداخته شده است؟

در ماده واحده ی انتخاب وكیل از سوی دو طرف پرونده به بیان چه مواردی پرداخته شده است؟

در ماده واحده كه به نام انتخاب وكیل از سوی دو طرف پرونده موسوم شده، آمده است: اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل را دارند و همه دادگاه هایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند، مكلف به پذیرش وكیل هستند. در مواردی كه مجازات جرائم قصاص رجم، اعدام و حبس ابد باشد، دخالت وكیل در آن پرونده ها الزامی است.

رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای به محاكم قضایی، داشتن وكیل برای دو طرف پرونده را الزامی دانسته اند. در همه امور جزایی، دو طرف دعوا می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی كنند و در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی كیفری آمده است: متهم می تواند از دادگاه تقاضای تعیین وكیل كند و چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت نبودن وكیل در حوزه از نزدیك ترین حوزه قضایی مجاور، وكیلی را تعیین خواهد كرد. در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله كند، دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار، تعیین خواهد كرد. در هر حال حق الوكاله تعیین شده نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند و حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.


حضور وکیل در محاکم موجب چه میشود؟

حضور وكیل در محاكم اعم از كیفری و حقوقی می تواند موجب تساوی حقوق دو طرف در پرونده ها باشد و در نهایت قاضی دادگاه را در تحقق هدف از دادرسی كه اجرای عدالت است یاری كند. بنابراین راه حل مطلوب و آنی برای تحقق این هدف از دادرسی، تصویب قانون الزامی شدن اقامه دعوی اعم از حقوقی و كیفری و دفاع از آن از سوی وكلای دادگستری است. البته با الزامی شدن حضور وكیل در دادگاه ها، نیاز كشور به وكلای دادگستری افزایش خواهد یافت و در نتیجه با اعطای پروانه وكالت به خیل عظیم كارشناسان حقوق كه این روزها بحث داغ محافل است و بویژه موجب تقابل قوه قضائیه با كانون های وكلای دادگستری شده است منجر به ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل كرده و بیكار در دفاتر وكلای دادگستری شود.

افرادی كه نمی توانند وكیل تعیینی داشته باشند، یعنی وضعیت مالی اجازه گرفتن وكیل را در مسائل قضایی، اعم از حقوقی و یا كیفری به آنان نمی دهد، می توانند به اداره معاضدت قضایی كانون های وكلای كشور، مراجعه كنند كه هم اكنون در استان های كشور در كانون های مستقل وكلا تشكیل شده اند. اداره معاضدت در صورتی كه درخواست و نیاز متقاضی را صحیح بداند او را در حل مشكلات پرونده مطروحه كمك خواهد كرد تا حق و حقوق قانونی او در مراجع قضایی تضییع نشود.

در امور كیفری در برخی از موارد، یعنی جرایمی با مجازات های سنگین كه متهم توان مالی برای تعیین وكیل نداشته باشد و یا با داشتن توان مالی وكیل به دادگاه معرفی نكند، دادگاه برای او وكیل تسخیری تعیین می كند و این یك تكلیف برای دادگاه است.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش سوم

وکالت تسخیری چیست؟

وکالت تسخیری چیست؟


در یک تعریف ساده وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلای دادگستری ارجاع می شود.

در حال حاضر به صراحت تبصره 1ماده 186قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 در جرایمی که مجازات آن برحسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .

در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده 187.قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1378پیش بینی شده است.


ماده 187 بیان داشته است که:

تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

الف قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.

ج وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

در قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است که در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چنانچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

لازم به ذکر است که قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1378 به موجب ماده 570 قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 نسخ شده است.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش چهارم

آیا میدانید که در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند؟

در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند:


قانونگذار حق داشتن وكیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات كیفری كه مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش بینی شده است را لازم و حضور وكیل را در دفاع از متهم اجباری می داند.

یک استاد دانشگاه و وكیل دادگستری نیز حضور وكیل تسخیری در محاكم را دفاع از حقوق افراد به منظور عادلانه و منصفانه شدن نتیجه دادرسی می داند و می گوید: در جریان یك پرونده دادرسی یك طرف آن دادستان با تمامی امكانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امكانات مادی فراوانی كه در اختیار مدعی العموم است قرار دارد و طرف مقابل یك شخص حقیقی تنها با حداقل امكانات و توانایی هاست كه اختیارات كافی نیز ندارد.


به منظور برابر كردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این كه نتیجه دعوی كیفری نتیجه ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وكیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره مند باشد.

هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وكیل تسخیری ،جمع آوری ادله متقن و قانونی توسط وكلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می باشد.

در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی كافی ندارند، با طرح دعوی به شكل نادرست سبب مشكلات عدیده ای در این خصوص می شوند و همان گونه كه در سیستم های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وكیل در روشن شدن نكات مبهم پرونده كمك شایانی می كند.

وكلا با جمع آوری ادله كافی قاضی را در كشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می كنند و چه بسیار پرونده هایی كه به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شكایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وكیل در پرونده ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی شود.
در بسیاری ازموارد با دعوت از طرف پرونده باید به دنبال صلح و سازش بود:

وكیل به صورت عام در طرح وكیل خانواده مطرح است و اعم از ارائه مشورت یا دخالت در پرونده یا تنظیم قرارداد و ... را انجام می دهد.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش پنجم

افراد در صورت بروز مشکل به چه کسی مراجعه میکنند؟

افراد در صورت بروز مشکل به چه کسی مراجعه میکنند؟

افراد هر جا دچار مشكل شدند می توانند به وكیلی كه برایشان در نظر گرفته شده است مراجعه كنند. اما ما در اداره معاضدت براساس مطالعه پرونده مشورت و راهنمایی ارایه می دهیم، حتی وكلای معاضدتی گاهی طرف پرونده را دعوت و صلح و سازش میان آنان ایجاد می كنند.

اولین وظیفه وكیل اصلاح و سازش بین طرفین پرونده است:


اگر تلاش ها منجر به صلح و سازش نشد به دادگستری مراجعه می شود اما تا قبل از آن می توان موضوع را با داوری حل كرد. با احیای دادسراها حدود 30 تا 40 درصد پرونده ها در مرحله دادسرا حل شد و پرونده ها به دادگاه نرفت.
اگر متهم توانایی مالی برای انتخاب و معرفی وکیل نداشته باشد می تواند از دادگاه درخواست کند تا برای او وکیلی تعیین کند؛اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم قادر به انتخاب وکیل نیست با استفاده از بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین می کند.


در جرایمی که مجازات آنها حسب مورد اعدام یا قصاص نفس یا سنگسار و یا حبس ابد است چنانچه متهم شخصأ وکیل معرفی نکند دادگاه مکلف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند، حتی اگر شخص متهم چنین درخواستی را به عمل نیاورد اما در جرایم منافی عفت متهم حق دارد از حضور یا معرفی وکیل برای خودش امتناع کند.

ماده 190 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص بیان میدارد که :

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳- درمورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش ششم

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست:

وکیل تسخیری که از سوی دادگاه برای متهم انتخاب می شود از سوی متهم قابل تغییر نیست مگر در مواردی که وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در قضیه باشند یا رابطه خویشاوندی بین وکیل با یکی از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردی از این دست که بی طرفی و امانت وکیل را دچار شائبه کند. (موارد مذکور صریحأ در قانون احصاء شده است)

برای موارد فوق و رسیدگی به چنین پرونده هایی در كانون وكلا كمیسیونی وجود دارد تحت عنوان كمیسیون وكالت های تسخیری، چیزی شبیه به كمیسیون معاضدت قضایی كه این مورد در خصوص وكالت های حقوقی است و در خصوص وكالت كیفری كمیسیون وكالت های تسخیری صالح است. در هر سال به هر وكیل حداكثر 3 پرونده ارجاع می شود تا برای افرادی كه توانایی گرفتن وكیل ندارند از این طریق وكیل انتخاب شود.

خدمات مشاوره ای معاضدت كانون رایگان است:

وظیفه اصلی اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز، ارایه خدمات رایگان مشاوره حقوقی به شهروندان و در اختیار قراردادن وكیل رایگان برای كسانی است كه شرایط قانونی گرفتن وكیل معاضدتی را داشته باشند.


اولین وظیفه وكیل، ایجاد اصلاح و سازش میان طرفین پرونده است.

اداره معاضدت پذیرنده پرونده های حقوقی است : قانون وكالت در 25 بهمن 1315 تصویب شده است. برابر ماده ی 31 این قانون وكلا مكلف به پذیرش پرونده های حقوقی و كیفری هستند كه از طرف كانون ارجاع می شود.

ماده 31 قانون وکالت بیان میدارد که :

وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود.

وکیل تسخیری چگونه انتخاب میشود؟

در پرونده های كیفری وكیل تسخیری از طرف كمیسیون وكالت های تسخیری انتخاب می شود.

تفاوت انتخاب وکیل برای پرونده های حقوقی و کیفری:

در مورد پرونده های حقوقی اداره ی معاضدت وظیفه دار این مهم است كه به افراد فاقد توانایی مالی پرداخت حق الوكاله، وكیل معاضدتی داده شود.

بر اساس این قانون، اداره ی معاضدت به افرادی وكیل می دهد كه فاقد توانایی مالی باشند، دعوای آنها با اساس باشد و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. مثلا مادر یك شخص نمی تواند به جای فردی كه خود شرایط مراجعه و تقاضا وفق قانون را دارد، برای گرفتن وكیل معاضدتی اقدام كند.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش هفتم

اداره ی معاضدت به چه افرادی وکیل رایگان میدهد؟

اداره ی معاضدت به چه افرادی وکیل رایگان میدهد؟

بر اساس قانون، اداره ی معاضدت به افرادی وكیل می دهد كه فاقد توانایی مالی باشند، دعوای آنها با اساس باشد و راجع به شخص تقاضاكننده باشد. مثلا مادر یك شخص نمی تواند به جای فردی كه خود شرایط مراجعه و تقاضا وفق قانون را دارد، برای گرفتن وكیل معاضدتی اقدام كند.

باید دعوا پیشرفت داشته باشد تا از سوی اداره معاضدت پذیرفته شود. دعاوی كه فاقد دلیل و مدرك است پذیرفته نمی شود.

اداره معاضدت از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟

اولین بخش این تشكیلات دبیرخانه است. درخواست افراد در دبیرخانه دریافت می شود و به نظر رییس معاضدت می رسد.

بخش دیگر شعبه عرایض است كه اكنون به شعبه ی ارشاد و راهنمایی تبدیل شده است. افراد به این شعبه مراجعه می كنند و به آنها راهنمایی و مشاوره ارائه می شود. اداره ی معاضدت در اكثر مجتمع های قضایی تهران دفتر دارد كه از ساعت 30/8 تاحدود 30/13 به مردم خدمات ارائه می دهند.


شعبه ی قضایی سومین بخش اداره ی معاضدت كانون وكلاست. در این شعبه برخی همكاران به عنوان معاون اداره حضور دارند كه درخواست های مربوط به داشتن وكیل معاضدتی را بررسی می كنند.

برخی افراد كه با وجود دارا بودن به اداره ی معاضدت مراجعه می كنند و قصدشان فرار از پرداخت هزینه ی دادرسی با داشتن وكیل معاضدتی است كه باآنها برخورد می شود.

در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، الزامی بودن درخواست وكیل تصریح شده بود و به وزارت دادگستری اختیار داده شد كه امكاناتی را برای اجرای آن در نظر بگیرد تا تاریخ 5/3/84 این قانون متوقف بود كه آیین نامه الزامی شدن وكیل از طرف ریاست وقت قوه ی قضاییه ابلاغ و عملیاتی شد. اداره ی معاضدت كانون در این زمینه بسیار فعال بود و تا جایی كه در توانش بود برای خدمت به مردم تلاش كرد و آمارها نشانگر این تلاش و همكاری است.

در اسفند 88 رای وحدت رویه مبنی بر عدم الزامی بودن دخالت وكیل در دعاوی حقوقی صادر شد.

بدعت وکلای ماده 187 به دلیل كمبود وكیل نبود :

سوال : آیا اداره معاضدت می تواند با امكانات و نیروهای فعلی خود پاسخگوی نیازهای مراجعان باشد؟ بدعت 187 به دلیل كمبود وكیل نبود. ادعا می شد كه به دلیل اشتغال زایی و ارائه خدمات وكالت در نقاط محروم است اما در نهایت آمار ارایه شده نشان داد كه مخصوصا در دوره اول اكثر وكلای 187 برای تهران پروانه وكالت دریافت داشتند و این موضوع مسایل دیگری دارد.

تعیین تعداد وكلای كانون در مراكز مختلف براساس تصمیم گیری كمیسیونی است كه مركب از سه عضو است كه دو عضو آن از قوه قضاییه هستند. در نتیجه اگر دستگاه قضایی مصمم بود می توانست تعداد بیشتری وكیل در نظر بگیرد و پذیرش را افزایش دهند.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش هشتم

قوه قضاییه با توجه به كمبود قاضی باید به پذیرش و تربیت قاضی بپردازد نه وكیل: و همچنین بیان ویژگی های وکیل تسخیری

قوه قضاییه با توجه به كمبود قاضی باید به پذیرش و تربیت قاضی بپردازد نه وكیل:

البته این عذر بدتر از گناه است. قوه قضاییه با توجه به كمبود قاضی باید به پذیرش و تربیت قاضی بپردازد نه وكیل. راه پرورش وكیل با وجود كانون های وكلا دادگستری تاسیس نهاد موازی ماده 187 نبود و نیست.

باید رسانه های عمومی مانند رادیو و تلویزیون مردم را به گرفتن وكیل یا خدمات اداره معاضدت راهنمایی كنند و وكلا را به گونه شایسته ای كه هستند نشان دهند. این رسانه ها به تازگی قضات را نیز به گونه دیگری كه در حدود وظایف و شان آنها نیست، نشان می دهند.

وكلای تابع كانون های وكلای دادگستری از تبلیغ كردن ممنوع هستند. اگر رسانه ها در سریال ها و برنامه های خود تبلیغ و راهنمایی درستی كنند، به تبع مردم علاقه بیشتری نشان می دهند.

معاضدت آماده پذیرش مردم است و وظیفه آن كمك و همیاری به آنها است.


شرایط وكیل تسخیری وبحث فعالیت كمیسیون ویژه كانون تحت نظر اداره معاضدت :

كمیسیون ویژه در دوره قبل هیات مدیره تصویب شد كه در كنار كمیسیون های وكالت تسخیری و معاضدت به كار مشغول است و در حال حاضر تحت نظر اداره معاضدت فعالیت می كند. برخی پرونده ها نه قابلیت ارجاع به كمیسیون وكالت تسخیری را دارد و نه معاضدت كه چنین پرونده های به كمیسیون ویژه ارسال می شود.

طرح وكیل خانواده طرحی است كه از سوی هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز ایجاد شده و در همان محل با مراجعه متقاضیان رسیدگی می شود.

ویژگی های وکیل تسخیری :
وکیل تسخیری ( Public Defender or law officer)


1.وکیل تسخیری می تواند از منافع ملی (نظیر آنچه در مورد لوح های هخامنشی روی داد)، دفاع از حقوق بازداشت شدگان تبعه یک کشور در کشور دیگر و دیگر موارد به صورت تسخیری و در موارد خاص از حقوق اساسی و منافع یک کشور دفاع کند.


2 . وکیلی است که دادگاه برای فرد(اکثرا متهم) می گیرد(انتخاب می کند) تا در دادگاه مطالب و موارد بر مبنای خط سیر حقوق طی شود و مطالب گرد آوری شده در پرونده به صورت حقوقی( نه عامیانه) نوشته شود.


در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش بینی نشده است

3.وکیل تسخیری فقط اختصاص به متهم دارد :

در قوانین فعلی وکیل تسخیری برای شاکی پیش بینی نشده است و شاکی باید به کانون وکلا مراجعه و تقاضای وکیل معاضدتی کند.


4.در سومین دوره کارگاه های آموزشی منطقه ای ویژه قضات سازمان های قضایی نیروهای مسلح تهران، البرز، گیلان و قزوین با موضوع کیفیت رسیدگی و نحوه صدور رأی در محاکم نظامی با انتقاد از برخی وکلا که به تعهدات خود در خصوص تعرفه های مالیاتی عمل نمی کنند، بیان شد بر اساس مقررات قانونی، قضات در صورت مشاهده تخلف مالیاتی وکیل، باید مراتب را به کانون وکلا اعلام کنند.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش نهم

شرایط گرفتن وکیل تسخیری چیست؟ حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است. ادامه...

چگونگی فرآیند رسیدگی وقتی که حفاظت اطلاعات یگان جرمی را به دادسرای نظامی گزارش میکند:

چگونگی فرآیند رسیدگی وقتی که حفاظت اطلاعات یگان جرمی را به دادسرای نظامی گزارش میکند:

در حالی که حفاظت اطلاعات یگان، جرمی را به دادسرای نظامی گزارش می کند دایره حقوقی همان یگان از متهم دفاع می نماید در حالی که باید توجه داشت حفاظت اطلاعات نیز جزیی از بدنه نیروهای مسلح است و دفاع از متهم نقض غرض است و اساسا نمی تواند دفاع کند.

آیا دادگاه میتواند اقدام به صدور رای بدون توجه به تقاضای متهم برای وکیل تسخیری نماید؟

در خصوص جرائم ماده 186 و 187 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب1378 اگر متهم تقاضای وكیل تسخیری نماید ولی دادگاه به خواسته او توجهی نكند و مبادرت به انشاء رای نماید این رای پس از اعتراض به دیوان عالی كشور ارجاع و در آنجا حتما نقص گرفته می شود و برای رسیدگی مجدد اعاده می گردد چون از نظر شكلی قوانین و مقررات در نظر گرفته نشده است.


در هر سال به هر وکیل چند پرونده جهت وکالت تسخیری ارجاع میشود؟

در هر سال به هر وكیل حداكثر 3 پرونده ارجاع می شود تا برای افرادی كه توانایی گرفتن وكیل ندارند از این طریق وكیل انتخاب شود.


هر وكیل مكلف است در سال سه پرونده معاضدتی را قبول كند. ما فهرست وكلا را از الف تا یاء در دسترس داریم و پرونده های معاضدتی از ابتدای فهرست به وكلا ارجاع می شود. ممكن است در سال به یك نفر دو پرونده و به دیگری سه یا حتی چهار پرونده برسد.

با توجه به كثرت كار مراجعان در دادسرا و دادگاه ها و كمیسیون هایی نظیر بین الملل، حقوق بشر و انتشارات و دیگر كمیسیون های انتظامی كانون و كلا، وكلایی را كه در این بخش ها خدمت می دهند از ارائه خدمات معاضدتی معاف كرده ایم چون آنها گرفتاری های خودشان را دارند.

اما در مورد مشاوره هر سال در دور جدید كه انتخابات هیات مدیره انجام می شود، فراخوان عمومی عضویت در كمیسیون ها منتشر می شود و عده ای هم به این طریق عضو اداره معاضدت می شوند.

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش دهم

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:

موارد انتخاب وکیل تسخیری را در چند بخش مورد بررسی قرار میدهیم:

1.موارد تعیین وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی (ماده ۱۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف)در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

2 .موارد تعیین وکیل تسخیری در دادگاه (ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف) در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد


پ) در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو

ج) در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه ۱_۲_۳

چ)در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

3 .موارد انتخاب وکیل تسخیری در دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان (ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری):

الف) در جرایم با مجازات قانونی سلب حیات

ب) در جرایم با مجازات قانونی حبس ابد

پ)در جرایم با مجازات قانونی قطع عضو
ت)در جرایم با مجازات قانونی تعزیر درجه ۱_۲_۳_۴_۵_۶
ث)در جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
ج)در کلیه جرایم که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل باشد

4.در جرایم سیاسی و مطبوعاتی

5.امکان تعیین وکیل برای متهم و بزه دیده فاقد تمکن با رعایت شرایط ماده ۳۴۷ قانون ایین دادرسی کیفری

6.انتخاب وکیل تسخیری برای متهمی که قبل از صدور حکم قطعی مجنون شده باشد صرف نظر از نوع اتهام (تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری)

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟-بخش یازدهم

اگر شخصی را که وکیل دادگستری نباشد را به وکالت برگزینید ٬ وکیل اتفاقی نامیده می شود؟چگونه میتونیم متقاضی وکالت اتفاقی باشیم؟ ادامه ...نظرات کاربران


شیرین ظفر  -  22 اسفند 1401
برای شکایت به وکیل تسخیری نیاز دارم