آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟

طبق قانون براي جرايمي كه مجازات سنگيني همچون قصاص و يا حبس هاي بالاي 20 سال دارد دادگاه بدون حضور وكيل نمي تواند رسميت پيدا كند بنابراين در اين گونه موارد چنانچه فرد توانايي گرفتن وكيل را نداشته باشد دادگاه براي وي وكيل تسخيري تعيين مي كند. به پرونده هاي كيفري كه مجازات سبك دارند وكيل رايگان تعلق نمي گيرد.

فهرست

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟

همه روزه در دادسراها و دادگستري ها شاهد اشخاصي هستيم كه با تنظيم و ارائه شكايت به مراجع قضايي، مبادرت به طرح و تعقيب دعاوي خود مي كنند و از قضات تقاضاي اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مجرمان را دارند. بيش تر مراجعه كنندگان به دادگستري به دليل آشنا نبودن با مسائل حقوقي و كيفري به طور دقيق نمي توانند شكايت خود را مطرح كنند. در نتيجه براي رسيدن به حق و حقوق قانوني خود نياز به وكيل دارند. یکی از انواع وکیل رایگان در دادگستری ،وکیل تسخیری است که مختص دعاوی کیفری است .

مقدمه ای در خصوص وکیل:

همه روزه در دادسراها و دادگستری ها شاهد اشخاصی هستیم كه با تنظیم و ارائه شكایت به مراجع قضایی، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می كنند و از قضات تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مجرمان را دارند.

بیش تر مراجعه كنندگان به دادگستری به دلیل آشنا نبودن با مسائل حقوقی و كیفری به طور دقیق نمی توانند شكایت خود را مطرح كنند. در نتیجه برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به وكیل دارند.

وكیل گرفتن و وكالت دادن به دیگری دارای علت های بسیاری است، از جمله نداشتن تخصص در مسائل قضایی، حقوقی، نداشتن دقت و فراغت كافی در انجام بعضی از امور، رودررو نشدن شاكی با طرف مقابل خود، وارد نبودن و ناتوانی در تنظیم شكایت و ارائه آن به مراجع قضایی، ناتوانی در دفاع از خود و اثبات شكایت مطروحه به مراجع قضایی.

امر وکالت به چند بخش قابل تقسیم است؟

در بخش مدنی كه به همه امور غیركیفری مانند مسائل خرید و فروش، اجاره، عقد ازدواج، طلاق، قرض، رهن، تعمیرات و مسائل مالك و مستأجر اطلاق می شود، می توان به فردی نیابت داد كه به جای او این كار را انجام دهد. اما در امور كیفری و قضایی برای طرح شكایت و یا دفاع از خود در برابر اتهام های كیفری نمی توان به هر شخصی وكالت داد بلكه وكیل باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وكالت قضایی باشد. در حقیقت پروانه وكالت از كانون وكلا داشته باشد.

طبق ماده 656قانون مدنی :

وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد.

آیا افرادی غیر از وکلای دادگستری میتوانند در امر دفاع دخالت نمایند؟

دخالت افرادی غیر از وكلای دادگستری در امر دفاع، نه تنها به طور قانونی ممكن نیست بلكه به موجب ماده ۵۵ قانون وكالت، جرم محسوب می شود و موجب مجازات است. حتی به عنوان تظاهر به وكالت نیز جرم است.

ماده 55 قانون وکالت بیان داشته است که :

وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد .

فردی كه می خواهد در پرونده مطروحه حضور و حق دفاع از موكل خود را داشته باشد باید وكیل رسمی دادگستری بوده و پروانه وكالت خود را از كانون وكلا گرفته باشد. در حقیقت در پرونده های قضایی، برادر، پدر یا دوست شاكی یا متهم كه در پرونده حضور رسمی ندارند نمی توانند در محاكمه های قضایی از فرد موردنظر دفاع كنند. چون كار آنان قانونی نیست. مگر این كه آنان شاهد مسأله ای باشند و به تشخیص رئیس دادگاه به عنوان شاهد درجلسه محاكمه حاضر و شهادت خود را طبق قانون آئین دادرسی در دادگاه ارائه كنند كه آن هم شرایط خاص خود را دارد.

وکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت مصوب 19 خرداد 1316به وکلا ارجاع می شود. وکیل معاضدتی به چه کسی میگن؟

آیا در رابطه با وکیل تسخیری اطلاعاتی دارید؟


طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری مستلزم دارا بودن چه مواردی است؟

@article648@

در ماده واحده ی انتخاب وكیل از سوی دو طرف پرونده به بیان چه مواردی در خصوص انتخاب وکیل پرداخته شده است؟

@article649@

وکالت تسخیری چیست؟

@article650@

آیا میدانید که در دعاوی کیفری شاکی و متهم حق دارند که از وکیل استفاده کنند؟

@article651@

افراد در صورت بروز مشکل به چه کسی مراجعه میکنند؟

@article652@

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

@article653@

اداره ی معاضدت به چه افرادی وکیل رایگان میدهد؟

@article654@

قوه قضاییه با توجه به كمبود قاضی باید به پذیرش و تربیت قاضی بپردازد نه وكیل: و همچنین بیان ویژگی های وکیل تسخیری

@article655@

شرایط گرفتن وکیل تسخیری چیست؟ حق داشتن وكیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وكیل به منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است. ادامه...

چگونگی فرآیند رسیدگی وقتی که حفاظت اطلاعات یگان جرمی را به دادسرای نظامی گزارش میکند:

@article656@

موارد انتخاب وکیل تسخیری در فرآیند دادرسی کیفری:

@article657@

اگر شخصی را که وکیل دادگستری نباشد را به وکالت برگزینید ٬ وکیل اتفاقی نامیده می شود؟چگونه میتونیم متقاضی وکالت اتفاقی باشیم؟ ادامه ...نظرات کاربران


شیرین ظفر  -  22 اسفند 1401
برای شکایت به وکیل تسخیری نیاز دارم