ترفند های خاص برای شناخت سرقتهای خاص!میدانید سرقت شامل چه موارد و شرایطی است؟- همراه با فایل صوتی مقالات

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر»


ترفند های خاص برای شناخت سرقتهای خاص!میدانید سرقت شامل چه موارد و شرایطی است؟- همراه با فایل صوتی مقالات

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» عناصر اصلی جرم سرقت برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد: مادی ، معنوی و قانونی

ازتون دزدی کردن؟ آیا این ویژگی ها را داره؟

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر

عناصر اصلی جرم سرقت

برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:

الف-عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد

ب-عنصر معنوی:شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است

ج ـ عنصر قانونی:اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می شود. برای تمامی جرایم و مجازات ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می توان مجازات کرد.

ویژگی های یک مال دزدیده شده:

مالی که دزدیده می شود باید یک سری ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به آن گفت، سرقت.

۱-مالی که دزدیده می شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه جایی و انتقال داشته باشد.

۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.

۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.

سرقتهای خاص

الف سرقت مقرون به آزار یا به طور مسلحانه

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1357:

ماده ۶۵۲ - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد.

ترفند های خاص برای شناخت سرقتهای خاص!میدانید سرقت شامل چه موارد و شرایطی است؟- همراه با فایل صوتی مقالات


اطلاعات کاملی درباره انواع سرقتهای خاص

مطالبی که شاید در زمینه شناخت جرایم براتون مفید باشه: جرایم حدی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشتنظرات کاربران